Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen

Postgraduaat

 • Individuele systeemtherapie? Uniek in ons vakgebied!
 • Je werkt in een individuele setting, zonder de context uit het oog te verliezen.
 • Compact: 20 studiepunten in 21 lesdagen, gespreid over 1 academiejaar.
 • Combineerbaar: als apart postgraduaat te volgen of als deel van het driejarige leertraject Systemische Counseling.
 • In samenwerking met de Interactie-Academie.

Al gekozen?

Schrijf je in via de Interactie-Academie

Meer weten?

Kom naar het infomoment

Hoe ziet de opleiding eruit?

Compacte opleiding: 20 studiepunten, 21 lesdagen

Het postgraduaat 'Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen' telt 20 studiepunten. Je volgt 21 dagen les, gespreid over 1 academiejaar. Je kan dit postgraduaat apart volgen of als deel van het driejarige leertraject Systemische Counseling. Voor deze opleiding(en) werken we samen met de Interactie-Academie.

Individu in systeemtheoretisch kader

Je leert om in een individuele gesprekssetting een systeemtheoretisch kader te hanteren: hoe spreek je met één individu en breng je tegelijkertijd de ruimere context in de praktijkruimte (meerstemmigheid)? Hoe blijf je alert voor het effect van eigen woorden en interventies op zowel de cliënt als de niet aanwezige betrokkenen? Hoe creëer je een veilige werkomgeving?

Drie opleidingsonderdelen

Het programma telt 3 opleidingsonderdelen die je achtereenvolgens dient af te werken.

 1. Een systemisch kompas voor een individuele setting (9 studiepunten)
  Je leert om in een individuele gesprekssetting de blik te verleggen van het intrapsychische naar het interpersoonlijke. Dit doe je door gedrag, denken, voelen en lichamelijk reageren van een individu in een ruimere context te plaatsen. Zo stuur je aan op verandering. Je traint methodieken om meerstemmigheid in de setting te brengen en het individuele perspectief aan te vullen met de perspectieven van de buitenwereld (familie, netwerk, samenleving ...). Ook de valkuilen van de individuele systemische setting komen aan bod.
 2. Hulpverleningsproces (5 studiepunten)
  Je leert om het systemisch hulpverleningsproces op te starten, te overzien en te realiseren. Je krijgt inzicht in de verschillende systemische interventies (crisis, steun, verandering, motivering ...). Zelfreflectie en werken met feedback van zowel de cliënt als de omgeving staan met stip op de agenda.
 3. Vastgelopen tussenmenselijke processen en indringend probleemgedrag (6 studiepunten)
  Je leert werken met de probleemdefiniëring in een specifieke context (school, bedrijf, gezin, buurt, instelling ...). Je verbreedt de individuele hulpvraag, hebt oog voor de lastige effecten van onbegrijpelijk en pathologisch gedrag van één individu op vele anderen. Je ontdekt hoe je door te spreken met een individu verschuivingen binnen een systeem kan aanbrengen. Verschillende systemische benaderingen komen aan bod. Je bekijkt ze kritisch. Dit onderdeel sluit je af met een bespreking van je eindwerk waarin je verslag uitbrengt van een hulpverleningsproces met een individuele cliënt.
Remote video URL

Voor wie

Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma in één van volgende studiegebieden: 

 • Gezondheidszorg
 • Sociaal-agogisch werk 
 • Onderwijs
 • Geneeskunde 
 • Sociale gezondheidswetenschappen 
 • Psychologie
 • Pedagogische wetenschappen 

Bijkomende voorwaarden zijn: 

 • Je hebt ervaring in de hulpverlening en/of begeleidingswerk (ambulant, residentieel, privépraktijk).
 • Je kan voor minimaal 2 dagen per week werken met een mandaat als psychosociale begeleider en/of counselor (i.o.), met minimaal 5 cliënten of cliëntgerichte systemen.
 • Je hebt relevante praktijk voor de gekozen opleidingen in het traject of kan dit garanderen.
 • Je bent bereid te reflecteren op je eigen praktijk, achtergronden werkcontexten en aannames en deze te delen.
 • Je bent bereid om wat je leert, toe te passen in de praktijk.
 • Je bent in staat om je aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen te garanderen.
 • Je wil het engagement op jou nemen om binnen het leertraject drie postgraduaten in een periode van vijf jaar te volgen. 

Praktisch

Waar

Je volgt les bij de Interactie-Academie: Van Schoonbekestraat 33, 2018 Antwerpen

Wanneer

Het postgraduaat 'Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen' telt 21 lesdagen, gespreid over 1 academiejaar

Inschrijven

Schrijf je in via de Interactie-Academie

Dit postgraduaat komt in aanmerking voor kmo-portefeuille.