Inhoud en studiepunten van Leraar Kleuteronderwijs (flextraject)

De vakken waarvoor je inschrijft verschillen naargelang van je reeds behaald diploma:

 

Je hebt al een lerarendiploma kleuter- of secundair onderwijs (Traject I)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Leren op maat A

5

Katholieke dialoogschool

3*

Integrale lijn

 

Taal

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskundige initiatie

4

Media

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Muzische vorming: beweging/dans

4

Godsdienst: Rooms katholiek

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Stage Leren op maat

20

TOTAAL 65 (69*)

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en een bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject II)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Leren op maat A

5

Module Leren op maat B 5

Katholieke dialoogschool

3*

Integrale lijn

 

Taal

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskundige initiatie

4

Media

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Muzische vorming: beweging/dans

4

Godsdienst: Rooms katholiek

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Stage Krachtige leeromgeving

15

Stage Leren op maat

20

TOTAAL 85 (79*)

Je hebt al een diploma Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Gezinswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Psychologie of Logopedische en Audiologische Wetenschappen (Traject III)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Beginsituatie A 6

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Krachtige leeromgeving B 7

Module Leren op maat A

5

Katholieke dialoogschool

3

Visie 3

Integrale lijn

 

Taal

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskundige initiatie

4

Media

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Muzische vorming: beweging/dans

4

Godsdienst: Rooms katholiek

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Stage Krachtige leeromgeving

15

Stage Leren op maat

20

TOTAAL 96 (93*)

Je hebt al een diploma Hoger Onderwijs zonder bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject IV)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Beginsituatie A 6
Module Beginsituatie B 3

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Krachtige leeromgeving B 7

Module Leren op maat A

5

Module Leren op maat B 5

Katholieke dialoogschool

3

Visie 3

Integrale lijn

 

Taal

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskundige initiatie

4

Media

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Muzische vorming: beweging/dans

4

Godsdienst: Rooms katholiek

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Stage Krachtige leeromgeving

15

Stage Leren op maat

20

TOTAAL 104 (101*)

 

* Voor dit vak ben je vrijgesteld indien je eerder je diploma behaalde aan een katholieke instelling.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 8 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)
Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.