Leraar Kleuteronderwijs (verkort flextraject)

Educatieve Bachelor in het Kleuteronderwijs

Je hebt al een bachelor- of masterdiploma op zak en je wil graag kleuterleider of -leidster worden?

 • Dit flexibel traject leidt je recht naar je nieuwe job voor de klas.
 • Sta je nu al voor de klas of start je binnenkort? Volg een LIO-traject (Leraar In Opleiding) binnen Flex.

 • In deze opleiding combineer je een beperkt aantal contactmomenten op de campus met zelfstudie en stage.
 • Je kan niet wachten om voor de klas te staan? Mooi zo, want van bij de start loop je elke week één dag mee in een vaste stageschool.
 • De workload uit de opleiding matchen met je professioneel leven of je gezin? Houd de opleiding haalbaar door te spreiden.

 • Je onderzoekt uiteenlopende pedagogische en didactische kaders die van jou een superkleuterjuf of -meester maken.
 • Basisscholen in Antwerpen en ver daarbuiten snakken naar gemotiveerde kleuterleiders en -leidsters. Het onderwijs zal je graag zien komen!

Hoe ziet de opleiding eruit?

Vertrekpunt bij het lesgeven is de belevingswereld van kinderen. Met beweging, muziek, beeld, taal... laat je de kleuters zichzelf en de wereld ontdekken.

In deze opleiding maak je kennis met zoveel mogelijk verschillende leeftijden én je leert ook de ruimere schoolomgeving kennen: collega's, directie, ouders. Je ontwikkelt verder je onderzoekende houding: je stelt jezelf voortdurend in vraag en houdt daarbij rekening met je kleuters en de omgeving.

Je kan deze opleiding op twee manieren volgen. Ofwel in een standaard traject, waarbij je door middel van verschillende stages de praktijk onder de knie krijgt. Ofwel in een LIO-traject, waarbij je een job in het kleuteronderwijs, combineert met je opleiding bij KdG. Hierbij geef je dus al les, terwijl je de lerarenopleiding volgt.

Standaardtraject

 • De focus van deze opleiding ligt op stage. Één dag per week loop je mee in een kleuterschool. Daarnaast heb je ook vier keer per jaar een langere stage van minstens vijf dagen.
 • Ter ondersteuning van de stage kom je één dag per week naar de campus, voor lessen, coaching, ... 

 • Stage en contactmomenten op de campus worden aangevuld met leerinhouden die je in zelfstudie verwerft via ons digitaal leerplatform. Reken voor een voltijdse opleiding op een wekelijkse studiebelasting van 40 uur.
 • Je studie combineren met deeltijds werken of een gezin is mogelijk. Je kan je studieprogramma in dat geval over een langere periode spreiden en zo de studielast verminderen.

LIO-traject

 • Sta je al voor de klas? Of start je binnenkort? Volg het aangepaste LIO-traject.
 • Nog geen job in het onderwijs maar wel op zoek? KdG helpt! Check onze vacaturedatabank, of kom langs op een van onze infodagen.
 • Je werkplek wordt direct ook je stageplek. Tot 30 studiepunten praktijk verwerf je gewoon in je eigen klas. Voor de eindstage bij oudste kleuters loop je wel stage bij een mentor in een andere klas, maar dat kan doorgaans op je eigen school.
 • Je wordt begeleid door een docent van KdG én een persoonlijke LIO-begeleider op je werkplek.
 • Je komt één dag per week naar de campus, voor lessen, coaching, ...  deze contactmomenten op de campus worden aangevuld met leerinhouden die je in zelfstudie verwerft via ons digitaal leerplatform. Reken voor een voltijdse opleiding op een wekelijkse studiebelasting van 40 uur.
 • Met ons LIO-lab (vanaf augustus) ondersteunen we studenten die op 1 september als klasleerkracht starten. Nog vóór de eigenlijke start van deze Lerarenopleiding dus.
 • Starten in het LIO-traject kan tot de herfstvakantie. Overstappen van een standaard traject naar een LIO-traject is mogelijk tot eind januari.
 • Bekijk de voorwaarden om de opleiding in LIO-traject te volgen of check de uitgebreide LIO-Gids.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken

Remote video URL

Studiepunten en -duur

Hoelang je opleiding duurt hangt af van je eerder behaald diploma:

Je hebt al een lerarendiploma lager of secundair onderwijs (Traject I):

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en een bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject II):

Je hebt al een diploma Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Pedagogische wetenschappen, Psychologie, Logopedische en Audiologische Wetenschappen, Opleidings- en onderwijswetenschappen of Sociale readaptatiewetenschappen (Traject III):

Je hebt al een diploma Hoger Onderwijs zonder bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject IV):

Voor LIO-studenten raden we aan om een halftijdse opdracht als leerkracht te combineren met halftijds studeren. Je traject wordt dan wel meer in de tijd gespreid, maar wordt zo haalbaar en je gunt jezelf de nodige tijd om te studeren, opdrachten te maken, je lessen voor te bereiden…

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • De lessen starten in de week van 16 september. Een week eerder, dinsdag 10 september heb je al een eerste onthaalmoment op campus Zuid.
 • Later inspringen kan, en wel tot aan de herfstvakantie voor het volledige studieprogramma. Na de herfstvakantie kan je geen stage meer opnemen.
 • Starten in februari is voor deze opleiding ook mogelijk. Het tweede semester start op maandag 29 januari 2024.
 • Je hebt les op maandag tussen 8.30 en 18u. Meestal ga je op dinsdag naar je stageschool, maar we plannen er ook coachingmomenten in. Hou je dinsdagen dus vrij.
 • De rest van de week gebruik je om leerstof te verwerken, opdrachten te maken en lessen voor te bereiden.

Voltijds studeren (60 studiepunten) komt overeen met een volle werkweek van 40u. Wil je combineren met halftijds werken/een gezin/…, dan kan je je traject zo veel spreiden als je wil. 

Bovenop de stagedagen op dinsdag heb je ook vier keer een stageperiode van minstens vijf dagen. De exacte stagedata vind je in de jaarplanning.

Bekijk de jaarplanning

Start in februari

Meer info? Of alvast jouw persoonlijk traject bekijken? Kom naar ons infomoment voor februaristarters of mail belinda.wyckmans@kdg.be

Onderzoekend leren

Je onderzoekende houding vormt het uitgangspunt van de opleiding. Wie ben ik als leraar?

Je formuleert continu leer- en groeivragen, en je staat stil bij de manier waarop je kennis verwerft. Terugkoppelen van die kennis en vaardigheden gebeurt niet alleen op de stageplek, maar ook op de hogeschool.

De coachingmomenten op de hogeschool zijn sterk vraaggestuurd. Het gaat om jou en dus staat je talentontwikkeling centraal.

Allicht zijn er punten waar je in je kleuterklas tegenaan bent gelopen. Die krijgen tijdens de contactmomenten op school extra aandacht.

Het nut van stage

Elke week loop je gedurende één vaste dag mee op de stageschool. Daarvoor werken we samen met een aantal basisscholen.

Daarnaast plannen we 4 langere periodes van minstens 5 dagen in op de stageschool.

Studenten in het LIO-traject kunnen tot 30 studiepunten praktijk verwerven binnen hun LIO-uren. Bovenop de LIO-uren, lopen LIO-studenten ook één keer twee weken stage bij een mentor in een andere klas (zie LIO-Gids)

Aan de slag in een katholieke school of ... ?

In deze opleiding bereiden we je met een vakkenpakket van 9 studiepunten optimaal voor om les te geven in katholieke scholen. Na deze opleiding kan je zowel in het katholiek onderwijs, als in alle andere netten terecht.

LIO-contract, VDAB-student ...

 • Wil je deze opleiding volgen in een LIO-traject? Bekijk de voorwaarden en neem vóór je inschrijving steeds contact op met de praktijkcoördinator van deze opleiding.
 • Ben je werkzoekende? Leraar kleuteronderwijs is een knelpuntberoep. Daardoor kan je de opleiding als VDAB-student volgen. Zo verlies je je uitkering niet en betaalt de VDAB je opleidingskost terug. Meer info
 • Deze opleiding volgen met een LIO- of VDAB-contract? Neem vóór je inschrijving steeds contact op met de praktijkcoördinator van deze opleiding. Die overloopt met jou of je zeker in aanmerking komt voor dit contract.
Remote video URL

Leraren zijn super! Dat vinden deze kinderen toch ...

Remote video URL

Wij lieten juf Enya reageren op clichés uit het kleuteronderwijs.

Voor wie?

Je profiel

 • Kinderen helpen ontwikkelen, doen groeien! Het is je sterkste motivatie.
 • Je bent nieuwsgierig en onderzoekend, je kan zelfstandig werken en plannen. Je kan niet wachten om voor de klas te staan.
 • De wereld van een kind is ook jouw speelterrein: je inlevingsvermogen is groot.
 • Je bent een eeuwige student, altijd nieuwsgierig, immer alert. En al die nieuw verworven info verwerk je met veel plezier in je lessen.

Voorwaarden

Je hebt een professionele bachelor, een academische bachelor of een master. Is dat niet het geval? Dan kan je inschrijven voor de reguliere opleiding Kleuteronderwijs.

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

 • Je droom wordt waar: je mag lesgeven in alle jaren van het kleuteronderwijs, en dat in alle onderwijsnetten. Je kan kiezen voor regulier, buitengewoon of methode-onderwijs …
 • Wat ook kan is als zorgcoördinator of bijvoorbeeld begeleider in een ondersteuningsnetwerk aan de slag gaan met kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
 • Educatief medewerker? Ook een optie!

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je o.a. vlot door naar een master Agogische wetenschappen, Onderwijskunde, …
 • Extra bachelor? Je kunt in één jaar tijd o.a. een diploma Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs behalen. En ook de bachelor-na-bachelors Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en Remediërend Leren, Autismespectrumstoornissen ... zijn een optie

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke opleiding bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG.

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

Neem contact op met Belinda Wyckmans via belinda.wyckmans@kdg.be of maak een afspraak

Inschrijven

Start in september 2024

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Start tijdens het academiejaar

 • Vaak kan je ook in de loop van het academiejaar nog starten.
 • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
 • Meer info bij de contactpersoon van deze opleiding.

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.