Leraar Kleuteronderwijs (verkort flextraject)

Educatieve Bachelor in het Kleuteronderwijs

 • Je hebt al een bachelor- of masterdiploma op zak en je wil graag kleuterleider of -leidster worden? Dit flexibel traject leidt je recht naar je nieuwe job voor de klas.
 • In deze opleiding combineer je een beperkt aantal contactmomenten op de campus met afstandsonderwijs en werkplekleren.
 • Je kan niet wachten om voor de klas te staan? Mooi zo, want van bij de start loop je elke week één dag mee op een vaste werkplek.
 • Je kan deze opleiding combineren met een job binnen of buiten het onderwijs. Je kan de opleiding bovendien spreiden om de workload te matchen met je professioneel leven.
 • Wil je deze opleiding volgen en meteen starten in een kleuterschool? Door deze opleiding met een LIO-contract (Leraar In Opleiding) te volgen kan je je stages op je eigen werkplek doorlopen.
 • Je onderzoekt uiteenlopende pedagogische en didactische kaders die van jou een super kleuterjuf of -meester maken.
 • Basisscholen in Antwerpen en ver daarbuiten snakken naar gemotiveerde kleuterleiders en -leidsters. Het onderwijs zal je graag zien komen!

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

 • De focus van deze opleiding ligt op werkplekleren. Één dag per week loop je mee in een kleuterschool. Daarnaast heb je ook vier keer per jaar een langere stage van minstens vijf dagen.
 • Je studie combineren met deeltijds werken of een gezin is mogelijk. Je kan je studieprogramma ook over een langere periode spreiden en zo de studielast verminderen.
 • Werkplekleren en contactmomenten op de campus worden aangevuld met leerinhouden die je in afstandsonderwijs verwerft via ons digitaal leerplatform.
 • Vertrekpunt bij het lesgeven is de belevingswereld van kinderen. Met beweging, muziek, beeld en taal laat je de kleuters zichzelf en de wereld ontdekken.
 • Tijdens het werkplekleren maak je kennis met zoveel mogelijk verschillende leeftijden. Je leert ook de ruimere schoolomgeving kennen: collega's, directie, ouders.
 • Je ontwikkelt verder je onderzoekende houding: je stelt jezelf voortdurend in vraag en houdt daarbij rekening met je kleuters en de omgeving.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken

Studiepunten en -duur

Hoelang je opleiding duurt hangt af van je eerder behaald diploma:

Je hebt al een lerarendiploma lager of secundair onderwijs (Traject I):

 • 65 studiepunten (of 59 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 1 jaar, of gespreid in de tijd
 • Mogelijk met LIO-contract
 • Bekijk de lessentabel van Traject I

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en een bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject II):

 • 85 studiepunten (of 79 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 1,5 jaar, of gespreid in de tijd. Wij raden aan dit traject te spreiden over 2 jaar.
 • Mogelijk met LIO-contract
 • Bekijk de lessentabel van Traject II

Je hebt al een diploma Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Pedagogische wetenschappen, Psychologie of Logopedische en Audiologische Wetenschappen, Opleidings- en onderwijswetenschappen (Traject III):

 • 96 studiepunten (of 93 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 1,5 jaar, of gespreid in de tijd. Wij raden aan dit traject te spreiden over 2 jaar.
 • Mogelijk met LIO-contract
 • Bekijk de lessentabel van Traject III

Je hebt al een diploma Hoger Onderwijs zonder bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject IV):

 • 104 studiepunten (of 101 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 2 jaar, of gespreid in de tijd
 • Mogelijk met LIO-contract
 • Bekijk de lessentabel van Traject IV
Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • De lessen starten in de week van 18 september. Een week eerder heb je al een eerste onthaalmoment op campus Zuid.
 • Later inspringen kan, en wel tot aan de herfstvakantie.
 • Starten in februari is voor deze opleiding ook mogelijk. Je eerste les vindt plaats op maandag 29 januari 2024.
 • Je hebt les op maandag tussen 8.30 en 18u. Meestal ga je op dinsdag naar je werkplek, maar we plannen er ook coachingmomenten in. Hou je dinsdagen dus vrij.
 • De rest van de week gebruik je om leerstof te verwerken, opdrachten te maken en lessen voor te bereiden.

Voltijds studeren (60 studiepunten) komt overeen met een volle werkweek van 40u. Wil je combineren met halftijds werken/een gezin/…, dan kan je je traject zo veel spreiden als je wil. 

Bovenop de werkplekdagen op dinsdag heb je ook vier keer een stageperiode van vijf dagen. De exacte stagedata vind je in de jaarplanning.

Bekijk de jaarplanning

Onderzoekend leren

Je onderzoekende houding vormt het uitgangspunt van de opleiding. Wie ben ik als leraar?

Je formuleert continu leer- en groeivragen, en je staat stil bij de manier waarop je kennis verwerft. Terugkoppelen van die kennis en vaardigheden gebeurt niet alleen op de werkplek, maar ook op de hogeschool.

De lessen en coachingmomenten op de hogeschool zijn sterk vraaggestuurd. Het gaat om jou en dus staat je talentontwikkeling centraal.

Allicht zijn er punten waar je in je kleuterklas tegenaan bent gelopen. Die krijgen tijdens de contactmomenten op school extra aandacht.

Het nut van werkplekleren

Elke week loop je gedurende één vaste dag mee op de werkplek. Daarvoor werken we samen met een aantal basisscholen.

Daarnaast plannen we 3 langere periodes van een week in op de werkplek. Tijdens die sta je niet enkel in je eigen kleuterklas, maar werk je ook mee aan projecten en thema’s op schoolniveau.

Aan de slag in een katholieke school of ... ?

In deze opleiding bereiden we je met een vakkenpakket van 9 studiepunten optimaal voor om les te geven in katholieke scholen. Nochtans kan je na deze opleiding zowel in het katholiek onderwijs, als in alle andere netten terecht.

LIO-contract, VDAB-student ...

 • Wil je deze opleiding volgen en tegelijkertijd al beginnen werken in een kleuterschool? Misschien heb je al contacten met een directie, of ben je zelfs al aangesteld in een school. Door deze opleiding in LIO (Leraar in opleiding) te volgen wordt je eigen werkplek tevens je stageplek. Bekijk de voorwaarden van het LIO-traject.
 • Ben je werkzoekende? Leraar kleuteronderwijs is een knelpuntberoep. Daardoor kan je de opleiding als VDAB-student volgen. Zo verlies je je uitkering niet en betaalt de VDAB je opleidingskost terug.
 • Deze opleiding volgen met een LIO- of VDAB-contract? Neem vóór je inschrijving steeds contact op met de coördinator van deze opleiding. Die overloopt met jou of je zeker in aanmerking komt voor deze contracten.
Remote video URL

Leraren zijn super! Dat vinden deze kinderen toch ...

Remote video URL

Wij lieten juf Enya reageren op clichés uit het kleuteronderwijs.

Voor wie?

Je profiel

 • Kinderen helpen ontwikkelen, doen groeien! Het is je sterkste motivatie.
 • Je bent nieuwsgierig en onderzoekend, je kan zelfstandig werken en plannen. Je kan niet wachten om voor de klas te staan.
 • De wereld van een kind is ook jouw speelterrein: je inlevingsvermogen is groot.
 • Je bent een eeuwige student, altijd nieuwsgierig, immer alert. En al die nieuw verworven info verwerk je met veel plezier in je lessen.

Voorwaarden

Je hebt een professionele bachelor, een academische bachelor of een master. Is dat niet het geval? Dan kan je inschrijven voor de reguliere opleiding Kleuteronderwijs.

Je moet de instaptoets van de Vlaamse overheid afgelegd hebben. Deze is niet bindend, wél oriënterend.

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

 • Je droom wordt waar: je mag lesgeven in alle jaren van het kleuteronderwijs, en dat in alle onderwijsnetten. Je kan kiezen voor regulier, buitengewoon of methode-onderwijs …
 • Wat ook kan is als zorgcoördinator of bijvoorbeeld begeleider in een ondersteuningsnetwerk aan de slag gaan met kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
 • Educatief medewerker? Ook een optie!

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je o.a. vlot door naar een master Agogische wetenschappen, Onderwijskunde, …
 • Extra bachelor? Je kunt in één jaar tijd o.a. een diploma Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs behalen. En ook de bachelor-na-bachelors Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en Remediërend Leren, Autismespectrumstoornissen ... zijn een optie

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke opleiding bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG.

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

Neem contact op met Belinda Wyckmans via belinda.wyckmans@kdg.be of +32 3 502 21 66

Inschrijven: start in september 2023

STAP 1: start je inschrijving

 • Niet verplicht, wel handig. Duurt maar 1 minuutje.
 • Je ontvangt midden juni 2023 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2023-2024

STAP 2: rond je inschrijving af

Midden juni 2023 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus.

STAP 3: start met je opleiding

Je krijgt alle praktische info als je ingeschreven bent.

Nog inschrijven als de opleiding al gestart is?

De opleiding is al gestart, maar mogelijks kan je ook in de loop van dit academiejaar nog inschrijven en al wat vakken volgen.

Ja, ik wil nog dit jaar inschrijven

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.