LIO - Leraar in Opleiding

 • Een lerarenopleiding volgen en tegelijkertijd al beginnen werken in het onderwijs? Dat kan!
 • Door je lerarenopleiding in een LIO-traject (Leraar In Opleiding) te volgen wordt je eigen werkplek tevens je stageplek.
 • In LIO gaat je opleiding hand in hand met de praktijk. Je volgt een aantal opleidingsonderdelen bij KdG en je doorloopt het leeuwendeel van de praktijkonderdelen op je eigen school.
 • Je wordt steeds begeleid door een mentor op je werkplek én door een docent van KdG.

Hoe werkt het?

Misschien heb je al contacten met een directie, of ben je zelfs al aangesteld in een school. Je kan ook voor of bij de start van je opleiding op zoek gaan naar een geschikte job in het onderwijs. Soms kan KdG je op weg helpen door vacatures aan te reiken. Het is aan jou om te solliciteren en een (LIO-)job in de wacht te slepen.

 • Je directie stelt een LIO-begeleider aan. Dit is een collega die jou zal opvolgen en coachen op de school.
 • Ook bij KdG krijg je een vaste begeleider. Die coacht je doorheen je traject, komt op stagebezoek en staat constant in contact met jouw LIO-begeleider op je school.
 • KdG gaat verder ook een samenwerkingsovereenkomst aan met jouw werkplek. Daarbij maken we afspraken met betrekking tot jouw begeleiding en verdelen we de taken.

Voorwaarden

Kleuter- en Lager Onderwijs

 • Je komt in aanmerking voor de opleiding Leraar Kleuteronderwijs (verkort flextraject), of Leraar Lager Onderwijs (verkort flextraject).
 • Je bent of wordt aangesteld als leraar in een basisschool. Alle types van onderwijs komen in aanmerking, ook het buitengewoon onderwijs onderwijs mits je er de basiscompetenties kan aantonen. De praktijkcoördinator beslist of je werkplek al dan niet in aanmerking komt.
 • Je school is akkoord dat je de lerarenopleiding volgt met een LIO-statuut en is bereid je mee te begeleiden in je traject.
 • Je opdracht omvat op jaarbasis minimaal 500 (klas)uren. Dat komt ongeveer neer op een halftijdse betrekking. Wij raden aan om, je maandagen en dinsdagen vrij te houden.
 • Inschrijven als LIO-student kan tot de herfstvakantie.

Secundair Onderwijs

 • Je komt in aanmerking voor de opleiding Leraar Secundair Onderwijs Verkort of het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs.
 • Je bent of wordt aangesteld als leraar in het (buitengewoon) secundair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs (HBO5) of volwassenenonderwijs
 • Je school is akkoord dat je de lerarenopleiding volgt met een LIO-statuut en is bereid je mee te begeleiden in je traject.
 • Je opdracht omvat op jaarbasis minimaal 500 klasuren. Dat komt neer op een halftijdse betrekking.

Intake

Een Lerarenopleiding volgen in LIO? Neem voor je inschrijving al contact op met de coördinator van het LIO-traject.

Nog op zoek naar vacatures? Ook hiermee kunnen onze coördinatoren je vaak helpen.

Leraar Secundair Onderwijs (verkort) - Karel de Grote Hogeschool Antwerpen