Leraar Lager Onderwijs (verkort flextraject)

Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs

Je hebt al een bachelor- of masterdiploma op zak en je wil graag Leraar Lager Onderwijs worden? Dit flexibel traject leidt je recht naar je nieuwe job voor de klas.

 • Overdag les volgen, of toch liever in avondonderwijs? Jij kiest en combineert de beperkte contactmomenten op de campus met zelfstudie en stage.
 • Je kan niet wachten om voor de klas te staan? Mooi zo, want van bij de start loop je elke week één dag mee in een vaste stageschool.
 • De workload uit de opleiding matchen met je professioneel leven of je gezin? Houd de opleiding haalbaar door te spreiden.
 • Je onderzoekt uiteenlopende pedagogische en didactische kaders die van jou een super leerkracht maken.
 • Basisscholen in Antwerpen en ver daarbuiten snakken naar gemotiveerde leerkrachten. Het onderwijs zal je graag zien komen!

Hoe ziet de opleiding eruit?

 • Je maakt kennis met alle facetten van het beroep als leerkracht lager onderwijs.
 • Je ontdekt hoe je een positieve leeromgeving creëert, hoe je kennis en vaardigheden op een creatieve en betekenisvolle manier aanleert.
 • Je leert lesinhouden helder structureren en verwoorden. De beleving van kinderen is daarbij altijd je vertrekpunt.
 • Je toont hen de weg naar nieuwe kennis en ervaringen: lezen, schrijven, rekenen, musiceren, denken, voelen, bewegen, samenwerken...

Je kan deze opleiding op twee manieren volgen. Ofwel in een standaardtraject, waarbij je door middel van verschillende stages de praktijk onder de knie krijgt. Ofwel in een LIO-traject, waarbij je een job in het lager onderwijs, combineert met je opleiding bij KdG. Hierbij geef je dus al les, terwijl je de lerarenopleiding volgt.

Standaardtraject

 • De focus van deze opleiding ligt op stage. Één dag per week loop je mee in een basisschool. Daarnaast doe je ook 4 keer een langere stage van minstens 5 dagen.
 • Ter ondersteuning van de stage kom je één dag of twee avonden per week naar de campus, voor lessen, coaching, ... Daarnaast moet je nog tijd voorzien voor het maken van opdrachten, verwerken van cursussen en voorbereiden van stages. Reken voor een voltijdse opleiding (60 studiepunten) op een wekelijkse studiebelasting van 40 uur.
 • Je studie combineren met deeltijds werken of een gezin is mogelijk. Je kan je studieprogramma in dat geval over een langere periode spreiden en zo de studielast verminderen.
 • Werkplekleren en contactmomenten op de campus worden aangevuld met leerinhouden die je zelfstandig verwerft via ons digitaal leerplatform.
 • Tijdens het werkplekleren maak je kennis met zoveel mogelijk verschillende leeftijden. Je leert ook de ruimere schoolomgeving kennen: collega's, directie, ouders.

LIO-traject

 • Sta je al voor de klas zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs? Of start je binnenkort? Volg het aangepaste LIO-traject.
 • Nog geen job in het onderwijs maar wel op zoek? KdG helpt! Check onze vacaturedatabank, of kom langs op een van onze infodagen.  
 • Je werkplek wordt direct ook je stageplek. Tot 25 studiepunten praktijk verwerf je gewoon in je eigen klas. Voor twee andere praktijkonderdelen, loop je wel stage bij een mentor in een andere klas, maar dat kan doorgaans op je eigen school.
  Karel vertelt er jou alles over.
 • Je komt één dag of twee avonden per week naar de campus, voor lessen, coaching, ... Daarnaast moet je nog tijd voorzien voor het maken van opdrachten, verwerken van cursussen en voorbereiden van stages.
 • Je wordt begeleid door een docent van KdG én een persoonlijke LIO-begeleider op je werkplek.
 • Met ons LIO-lab (vanaf augustus) ondersteunen we studenten die op 1 september als klasleerkracht starten. Nog vóór de eigenlijke start van deze Lerarenopleiding dus.
 • Starten als LIO kan tot de herfstvakantie. Overstappen van een standaard traject naar een LIO-traject is mogelijk tot eind januari.

Bekijk de voorwaarden om de opleiding in LIO traject te volgen of check de uitgebreide LIO-Gids.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken

Studiepunten en -duur

Hoelang je opleiding duurt, hangt af van je eerder behaald diploma:

Je hebt al een lerarendiploma kleuter- of secundair onderwijs (Traject I):

 • 65 studiepunten (of 59 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 1 jaar als je voltijds studeert, of gespreid in de tijd bij combinatie met werk en/of gezin
 • Mogelijk met LIO-contract, gespreid over 2 academiejaren
 • Bekijk de lessentabel van Traject I

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en een bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject II) :

 • 85 studiepunten (of 79 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 1,5 jaar als je voltijds studeert, of gespreid in de tijd bij combinatie met werk en/of gezin. Wij raden aan dit traject te spreiden over 2 jaar.

 • Mogelijk met LIO-contract, gespreid over 2 of 3 academiejaren

 • Bekijk de lessentabel van Traject II

Je hebt al een diploma Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Gezinswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Psychologie, Logopedische en Audiologische Wetenschappen of Sociale readaptatiewetenschappen (Traject III):

 • 96 studiepunten (of 93 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 1,5 jaar als je voltijds studeert, of gespreid in de tijd bij combinatie met werk en/of gezin. Wij raden aan dit traject te spreiden over 2 jaar.

 • Mogelijk met LIO-contract, gespreid over 3 academiejaren

 • Bekijk de lessentabel van Traject III

Je hebt al een diploma Hoger Onderwijs zonder bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject IV):

 • 104 studiepunten (of 101 indien eerder diploma behaald aan katholieke instelling)
 • Minimaal 2 jaar als je voltijds studeert, of gespreid in de tijd bij combinatie met werk en/of gezin

 • Mogelijk met LIO-contract, gespreid over 3 academiejaren

 • Bekijk de lessentabel van Traject IV

Voor LIO-studenten raden we aan om een halftijdse opdracht als leerkracht te combineren met halftijds studeren. Je traject wordt dan wel meer in de tijd gespreid, maar wordt zo haalbaar en je gunt jezelf de nodige tijd om te studeren, opdrachten te maken, je lessen voor te bereiden.

Wanneer heb je les?

 • De lessen starten in de week van 18 september. Een week eerder heb je al een eerste onthaalmoment op campus Zuid. Op maandag 11/09 om 13.45 u. onthalen we de dagstudenten en op donderdag 14 september om 19 u. de avondstudenten.
 • Later starten kan, en wel tot aan de herfstvakantie voor het volledige studieprogramma. Na de herfstvakantie kan je geen stage meer opnemen.

 • Starten in februari is voor deze opleiding ook mogelijk. Het tweede semester start in de week van maandag 29 januari 2024. Noteer alvast het onthaalmoment: op dinsdag 23 januari om 19 u. maken we je wegwijs in de opleiding.

 • Kies je voor het dagtraject dan heb je les op maandag tussen 8.30 en 18 u. Meestal ga je op dinsdag naar je stageschool, maar we plannen op die dag  ook coachingmomenten op de campus in aansluitend op stage of in plaats van stage. Hou volgende dinsdagen alvast vrij: 19/9, 26/9, 10/10, 21/11, 19/12, 27/2, 19/3 en 25/6.

 • Kies je voor het avondtraject dan heb je les op dinsdagavond  en donderdagavond tussen 18.30 en 21.30 u. Meestal ga je op dinsdag naar je werkplek, maar we plannen op die dag ook coachingmomenten op de campus in aansluitend op stage of in plaats van stage.  Hou volgende dinsdagen alvast vrij: 19/9, 26/9, 10/10, 21/11, 19/12, 27/2, 19/3 en 25/6. (zie jaarplanning). Uitzondering: de lessen rk godsdienst F of levensbeschouwelijke vorming F, Katholieke dialoogschool F en Religie, zingeving en levensbeschouwing F gaan door op woensdagavond tussen 18.30 en 21.30 u.

 • Nieuw: we bieden enkele oefensessies basiskennis aan voor wie daar behoefte aan heeft, en wel voor Nederlands F, Wereldoriëntatie F, Frans F en/of wiskunde F, bovenop het lesrooster (steeds op woensdagnamiddagen, zie jaarplanning).

 • Tijdens de examenperiodes kunnen we afwijken van de lesmomenten. Meer info volgt.

De rest van de week gebruik je om leerstof te verwerken, opdrachten te maken en lessen voor te bereiden. Voltijds studeren (60 studiepunten) komt overeen met een volle werkweek van 40 uur. Wil je dit combineren met halftijds werken/een gezin/…, dan kan je je traject zo veel spreiden als je wil. 

Bovenop de werkplekdagen op dinsdag heb je ook vier keer een stageperiode van vijf dagen. De exacte stagedata vind je in de jaarplanning.

Bekijk de jaarplanning

Onderzoekend leren

Je onderzoekende houding vormt het uitgangspunt van de opleiding. Wie ben ik als leraar?

Je formuleert continu leer- en groeivragen, en je staat stil bij de manier waarop je kennis verwerft. Terugkoppelen van die kennis en vaardigheden gebeurt niet alleen op de stage, maar ook op de hogeschool.

De lessen en coachingmomenten op de hogeschool zijn sterk vraaggestuurd. Het gaat om jou en dus staat je talentontwikkeling centraal.

Allicht zijn er punten waar je op je stage tegenaan bent gelopen. Die krijgen tijdens de contactmomenten op school extra aandacht.

Het nut van stage

Elke week loop je gedurende één vaste dag mee op de stageschool. Daarvoor werken we samen met een aantal basisscholen.

Daarnaast plannen we 4 langere periodes van minstens een week in op de stageschool. Tijdens die weken geef je niet alleen les, maar werk je ook mee aan projecten en thema’s op schoolniveau.

Studenten in het LIO-traject kunnen tot 25 studiepunten praktijk verwerven binnen hun LIO-uren. Bovenop de LIO-uren, lopen LIO-studenten ook twee keer twee weken stage bij een mentor in een andere klas (zie LIO-gids) De eindstage ten slotte gaat in de eigen klas door.

Godsdienst of levensbeschouwing?

In het onderwijs heb je leerkrachten met verschillende religieuze achtergrond nodig. In deze opleiding bereiden we je in een vakkenpakket van 9 studiepunten optimaal voor om les te geven in katholieke scholen.

Toch heb je zelf nog de keuze of je Rooms-katholieke godsdienst of levensbeschouwelijke vorming volgt. Kies je voor die eerste, dan kan je een mandaat aanvragen om ook het vak ‘godsdienst’ te geven in katholieke scholen.

Remote video URL

LIO-contract, VDAB-student ...

 • Wil je deze opleiding volgen in LIO-traject (Leraar in opleiding)? Bekijk de voorwaarden van het LIO-traject. Neem vóór je inschrijving steeds contact op met de praktijkcoördinator van deze opleiding. Die overloopt met jou of je zeker in aanmerking komt voor dit contract.
 • Ben je werkzoekende? Leraar lager onderwijs is een knelpuntberoep. Daardoor kan je de dagopleiding als VDAB-student volgen. Zo verlies je je uitkering niet en betaalt de VDAB je opleidingskost terug. Meer info op onderwijstalent.be/leraar-worden.
 • Deze opleiding volgen met een LIO- of VDAB-contract? Neem vóór je inschrijving steeds contact op met de coördinator van deze opleiding. Die overloopt met jou of je zeker in aanmerking komt voor deze contracten.
Remote video URL

Leraren zijn super! Dat vinden deze kinderen toch ...

Remote video URL

Wij lieten meester Bryan reageren op clichés uit het lager onderwijs.

Voor wie?

Je profiel

 • Kennis doorgeven, je kan je niks mooiers voorstellen. Het is je sterkste motivatie.
 • 6- tot 12-jarigen een inhoudelijk sterke en brede kijk op het leven geven, dat is precies wat je wil. Je ruime algemene kennis en interesse komt daar goed bij van pas.
 • Je bent nieuwsgierig en onderzoekend, en je kan zelfstandig werken. Je kan niet wachten om voor de klas te staan.
 • De wereld van een kind is ook jouw speelterrein: je inlevingsvermogen is groot.
 • Je bent een eeuwige student, altijd nieuwsgierig, immer alert. En al die nieuw verworven info verwerk je met veel plezier in je lessen.

Voorwaarden

 • Je hebt een professionele bachelor, een academische bachelor of een master.
  Is dat niet het geval? Dan kan je inschrijven voor de reguliere opleiding Leraar Lager Onderwijs.
 • Je moet de starttoets van de Vlaamse overheid afgelegd hebben. Als flexstudent moet je enkel deelnemen aan de instaptoetsen wiskunde en Frans die je thuis online kan maken. Op voorwaarde dat je je eerdere diploma behaalde aan een Nederlandstalige instelling. De toets is niet bindend, wél oriënterend.
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

 • Je droom wordt waar: je mag lesgeven in alle jaren van het lager onderwijs, en dat in alle onderwijsnetten. Je kan kiezen voor regulier, buitengewoon of methode-onderwijs …

 • Wat ook kan is als zorgcoördinator of bijvoorbeeld begeleider in een ondersteuningsnetwerk  aan de slag gaan met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

 • Educatief medewerker? Ook een optie!

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je o.a. vlot door naar een master Agogische wetenschappen, Culturele studies, Educatieve studies, Filmstudies en visuele cultuur, Onderwijskunde, Opleidings- en onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Politieke communicatie, Seksuologie, Gender en Diversiteit, Cultuurmanagement ...

 • Extra bachelor? Je kunt in één jaar tijd o.a. een diploma Kleuteronderwijs of Secundair Onderwijs behalen. En ook de bachelor-na-bachelors Buitengewoon onderwijs, Zorgverbreding en remediërend leren, Autismespectrumstoornissen ... zijn een optie

Flexibel studeren

Extra vrijstellingen

De opleiding Leraar Lager Onderwijs is een volwaardige bachelor van 180 studiepunten. Omdat je al een bachelor- of masterdiploma behaalde, krijg je bij inschrijving sowieso voor minstens 76 studiepunten vrijstellingen toegekend. Afhankelijk van je vooropleiding kan je verder vrijgesteld worden. Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken. 
Meer info? Stuur een mailtje naar belinda.wyckmans@kdg.be.
Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke opleiding bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG.

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download een brochure.

 

Contacteer de opleiding

Neem contact op met Belinda Wyckmans via belinda.wyckmans@kdg.be of +32 3 502 21 66

Inschrijven

Start in februari 2024

Deze opleiding heeft een volwaardig startmoment in februari.

Voordeel: 

 • Je studieduur blijft hetzelfde.
 • Je studeert dus, als alles goed gaat, over 2 jaar af in februari.

Ja, ik start in februari 2024

Start in september 2024

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Start tijdens het academiejaar

 • Vaak kan je ook in de loop van het academiejaar nog starten.
 • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
 • Meer info bij de contactpersoon van deze opleiding.

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.