Inhoud en studiepunten van Leraar Lager Onderwijs (flextraject)

Lessentabel

De vakken waarvoor je inschrijft verschillen naargelang van je reeds behaald diploma:

 

Je hebt al een diploma leraar Kleuteronderwijs of Secundair Onderwijs

Vak Studiepunten
Nederlands 1 4
Nederlands 2 4
Godsdienst (of levensbeschouwelijke vorming) 5
Muzische vorming: Muziek 3
Muzische vorming: Drama 3
Muzische vorming: Beeld 3
Wereldoriëntatie 4
Wiskunde 6
Motorische basisvorming 5
Frans 5
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Beginsituatie A 5
Krachtige leeromgeving A 15
Leren op maat 15
Visie A: Katholieke identiteit 5
  85

Je hebt al een bachelor- of masterdiploma en (bijkomende) onderwijsbevoegdheid

Vak Studiepunten
Nederlands 1 4
Nederlands 2 4
Godsdienst (of levensbeschouwelijke vorming) 5
Muzische vorming: Muziek 3
Muzische vorming: Drama 3
Muzische vorming: Beeld 3
Wereldoriëntatie 4
Wiskunde 6
Motorische basisvorming 5
Frans 5
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Beginsituatie A 5
Krachtige leeromgeving A 15
Krachtige leeromgeving B 5
Leren op maat A 15
Leren op maat B 5
Visie A: Katholieke identiteit 5
  95

Je hebt al een bachelor- of masterdiploma zonder onderwijsbevoegdheid

Vak Studiepunten
Nederlands 1 4
Nederlands 2 4
Godsdienst (of levensbeschouwelijke vorming) 5
Muzische vorming: Muziek 3
Muzische vorming: Drama 3
Muzische vorming: Beeld 3
Wereldoriëntatie 4
Wiskunde 6
Motorische basisvorming 5
Frans 5
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Beginsituatie A 5
Beginsituatie B 10
Krachtige leeromgeving A 15
Krachtige leeromgeving B 5
Leren op maat A 15
Leren op maat B 5
Leren op maat C 10
Visie A: Katholieke identiteit 5
Visie B 5
  120

 

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.

Inhoud

We bieden de vakspecifieke kennisverwerving en didactiek van de vakken Nederlands, godsdienst, wereldoriëntatie, wiskunde, muzische vorming, motorische basisvorming en RZL gedifferentieerd aan via blended learning.

Het werkplekleren krijgt vorm in verschillende modules. Deze modules vormen de rode draad doorheen de opleiding.

  • Module 1 ‘Beginsituatie’: Jij onderzoekt de beginsituatie op het niveau van de leerling, op het niveau van de school en op het niveau van jijzelf als leerkracht-in-opleiding. Op basis van gevalideerde en betrouwbare kaders leer je leerlingen, scholen en jezelf te observeren. Het leereffect, de kritische reflectie en terugkoppeling naar theorie, naar de opgegeven kaders, is focus van het assessment. Je participeert  op de werkplek door te observeren, mee te spelen, mee les te volgen, mee te begeleiden, maar je gaat nog niet zelfstandig lesgeven.
  • Module 2 ‘Krachtige leeromgeving’: De hogeschool reikt didactische en pedagogische kaders aan, zoals bijvoorbeeld krachtig leren, focus op talentontwikkeling, diversiteit, differentiatie,…. Jij participeert op de werkplek vanuit de kaders van de krachtige leeromgeving: je observeert, participeert en voert (beperkte en ondersteunde) lesopdrachten uit.
  • Module 3 ‘Leren op maat’: In deze module worden de inzichten van de twee voorgaande modules geïntegreerd. Vanuit de beginsituatie van de leerlingen en vanuit de pedagogisch-didactische kaders zal je nu steeds sterker actief en zelfstandig participeren op de werkplek.
  • Module 4  ‘Visie/ onderwijsbeleid’: Deze module, specifiek voor studenten die nog geen onderwijsbevoegdheid hebben, stelt onderwijsbeleidsgerichte aspecten centraal, zoals bvb. leerplannen, onderwijsrecht, ontwikkelingsdoelen, eindtermen, visie op goed onderwijs in de maatschappij ...