Inhoud en studiepunten van Leraar Lager Onderwijs (flextraject)

De vakken waarvoor je inschrijft verschillen naargelang van je reeds behaald diploma:

 

Je hebt al een lerarendiploma kleuter- of secundair onderwijs (Traject A)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Krachtige leeromgeving A

3

Leren op maat A

5

Visie A: katholieke identiteit

3*

Integrale lijn

 

Nederlands

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskunde

4

Frans

4

Motorische Basisvorming

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Godsdienst: Levensbeschouwelijke

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Realisatiestage A

12

Differentiatiestage A

13

TOTAAL 70 (64*)

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en een bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject B)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Krachtige leeromgeving A

3

Leren op maat A

5

Leren op maat B 5

Visie A: katholieke identiteit

3*

Integrale lijn

 

Nederlands

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskunde

4

Frans

4

Motorische Basisvorming

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Godsdienst: Levensbeschouwelijke

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Realisatiestage A

12

Differentiatiestage A

13

Differentiatiestage B 5
TOTAAL 80 (74*)

Je hebt al een diploma Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Pedagogische wetenschappen, Psychologie of Logopedische en Audiologische Wetenschappen (Traject C)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Beginsituatie A 4

Krachtige leeromgeving A

3

Krachtige leeromgeving B 7

Leren op maat A

5

Visie A: katholieke identiteit

3

Visie B 3

Integrale lijn

 

Nederlands

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskunde

4

Frans

4

Motorische Basisvorming

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Godsdienst: Levensbeschouwelijke

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Observatiestage 3

Realisatiestage A

12

Realisatiestage B 5

Differentiatiestage A

13

TOTAAL 92 (89*)

Je hebt al een diploma Hoger Onderwijs zonder bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject D)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Beginsituatie A 4
Beginsituatie B 3

Krachtige leeromgeving A

3

Krachtige leeromgeving B 7

Leren op maat A

5

Leren op maat B 5

Visie A: katholieke identiteit

3

Visie B 3

Integrale lijn

 

Nederlands

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskunde

4

Frans

4

Motorische Basisvorming

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Godsdienst: Levensbeschouwelijke

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Observatiestage 3

Realisatiestage A

12

Realisatiestage B 5

Differentiatiestage A

13

Differentiatiestage B 5
TOTAAL 105 (102*)

 

* Voor dit vak ben je vrijgesteld indien je je eerder diploma behaalde aan een katholieke instelling.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)
Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.