Inhoud en studiepunten van Leraar Lager Onderwijs (flextraject)

De vakken waarvoor je inschrijft verschillen naargelang van je reeds behaald diploma:

 

Je hebt al een lerarendiploma kleuter- of secundair onderwijs (Traject I)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Leren op maat A

5

Katholieke Dialoogschool

3*

Integrale lijn

 

Nederlands

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskunde

4

Frans

4

Motorische Basisvorming

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Godsdienst: Levensbeschouwelijke vorming/rooms-katholieke godsdienst

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Stage Krachtige leeromgeving A

12

Stage Leren op maat A

13

TOTAAL 70 (64*)

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en een bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject II)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Leren op maat A

5

Module Leren op maat B 5

Katholieke dialoogschool

3*

Integrale lijn

 

Nederlands

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskunde

4

Frans

4

Motorische Basisvorming

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Godsdienst: Levensbeschouwelijke vorming/rooms-katholieke godsdienst

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Stage Krachtige leeromgeving A

12

Stage Leren op maat A

13

Stage Leren op maat B 5
TOTAAL 80 (74*)

Je hebt al een diploma Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Gezinswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Psychologie of Logopedische en Audiologische Wetenschappen (Traject III)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Beginsituatie A 4

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Krachtige leeromgeving B 7

Module Leren op maat A

5

Katholieke dialoogschool

3

Visie 3

Integrale lijn

 

Nederlands

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskunde

4

Frans

4

Motorische Basisvorming

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Godsdienst: Levensbeschouwelijke vorming/rooms-katholieke godsdienst

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Stage Beginsituatie AB 3

Stage Krachtige leeromgeving A

12

Stage Krachtige leeromgeving B 5

Stage Leren op maat A

13

TOTAAL 92 (89*)

Je hebt al een diploma Hoger Onderwijs zonder bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject IV)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Beginsituatie A 4
Module Beginsituatie B 3

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Krachtige leeromgeving B 7

Module Leren op maat A

5

Module Leren op maat B 5

Katholieke dialoogschool

3

Visie 3

Integrale lijn

 

Nederlands

4

Wereldoriëntatie

4

Wiskunde

4

Frans

4

Motorische Basisvorming

3

Muzische vorming: beeld

3

Muzische vorming: drama

3

Muzische vorming: muziek

3

Godsdienst: Levensbeschouwelijke vorming/rooms-katholieke godsdienst

3

RZL

3*

Praktijklijn

 

Stage Beginsituatie AB 3

Stage Krachtige leeromgeving A

12

Stage Krachtige leeromgeving B 5

Stage Leren op maat A

13

Stage Leren op maat B 5
TOTAAL 105 (102*)

 

* Voor dit vak ben je vrijgesteld indien je je eerder diploma behaalde aan een katholieke instelling.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 8 contacturen per week in het dagtraject en 5 contacturen per week in het avondtraject. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)
Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.