Inhoud en studiepunten van Leraar Lager Onderwijs (flextraject)

De vakken waarvoor je inschrijft verschillen naargelang van je reeds behaald diploma:

 


Je hebt al een lerarendiploma kleuter- of secundair onderwijs (Traject I)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Leren op maat A

5

Katholieke Dialoogschool F

3*

Integrale lijn

 

Nederlands F

4

Wereldoriëntatie F

4

Wiskunde F

4

Frans F

4

Motorische Basisvorming F

3

Beeld F

3

Drama F

3

Muziek F

3

Godsdienst: rk godsdienst F of levensbeschouwelijke vorming F

3

Religie, zingeving en levensbeschouwing F

3*

Praktijklijn

 

Stage Leren op maat

20

TOTAAL 65 (59*)

Bekijk welke vakken je wanneer opneemt en welke spreidingsmogelijkheden er zijn voor traject I (pdf)


Je hebt al een diploma hoger onderwijs en een bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject II)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Leren op maat A

5

Module Leren op maat B 5

Katholieke dialoogschool F

3*

Integrale lijn

 

Nederlands F

4

Wereldoriëntatie F

4

Wiskunde F

4

Frans F

4

Motorische Basisvorming F

3

Beeld F

3

Drama F

3

Muziek F

3

Godsdienst: rk godsdienst F of levensbeschouwelijke vorming F

3

Religie, zingeving en levensbeschouwing F

3*

Praktijklijn

 

Stage Krachtige leeromgeving

15

Stage Leren op maat

20

TOTAAL 85 (79*)

Bekijk welke vakken je wanneer opneemt en welke spreidingsmogelijkheden er zijn voor traject II (pdf)


Je hebt al een diploma Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Gezinswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Psychologie, Logopedische en Audiologische Wetenschappen of Sociale readaptatiewetenschappen (Traject III)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Beginsituatie A 6

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Krachtige leeromgeving B 7

Module Leren op maat A

5

Katholieke dialoogschool F

3

Visie F 3

Integrale lijn

 

Nederlands F

4

Wereldoriëntatie F

4

Wiskunde F

4

Frans F

4

Motorische Basisvorming F

3

Beeld F

3

Drama F

3

Muziek F

3

Godsdienst: rk godsdienst F of levensbeschouwelijke vorming F

3

Religie, zingeving en levensbeschouwing F

3*

Praktijklijn

 

Stage Krachtige leeromgeving

15

Stage Leren op maat

20

TOTAAL 96 (93*)

Bekijk welke vakken je wanneer opneemt en welke spreidingsmogelijkheden er zijn voor traject III (pdf)


Je hebt al een diploma Hoger Onderwijs zonder bijkomende onderwijsbevoegdheid (Traject IV)

Vak Studiepunten

Conceptuele lijn

 

Module Beginsituatie A 6
Module Beginsituatie B 3

Module Krachtige leeromgeving A

3

Module Krachtige leeromgeving B 7

Module Leren op maat A

5

Module Leren op maat B 5

Katholieke dialoogschool F

3

Visie F 3

Integrale lijn

 

Nederlands F

4

Wereldoriëntatie F

4

Wiskunde F

4

Frans F

4

Motorische Basisvorming  F

3

Beeld F

3

Drama F

3

Muziek F

3

Godsdienst: rk godsdienst F of levensbeschouwelijke vorming F

3

Religie, zingeving en levensbeschouwing F

3*

Praktijklijn

 

Stage Krachtige leeromgeving

15

Stage Leren op maat

20

TOTAAL 104 (101*)

Bekijk welke vakken je wanneer opneemt en welke spreidingsmogelijkheden er zijn voor traject IV (pdf)

 

* Voor dit vak ben je vrijgesteld indien je je eerder diploma behaalde aan een katholieke instelling.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 6 contacturen per week in het dagtraject en 5 contacturen per week in het avondtraject als je kiest voor een voltijds traject. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)
Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.