Inhoud en studiepunten van Leraar Secundair Onderwijs

Vanaf het academiejaar 2017-2018 studeer je in het nieuwe curriculum van Leraar Secundair Onderwijs.

Eerste jaar

Vakkennis opbouwen

30 studiepunten

Onderwijsvak 1

(15 studiepunten)

Om een vak te kunnen geven, moet je er eerst zelf een krak in zijn. In het opleidingsonderdeel ‘vakkennis opbouwen’ duik je in de inhoud van je twee gekozen onderwijsvakken. Je bestudeert de specifieke aanpak van het vak en je leert de inhoud vertalen naar je leerlingen.

Bekijk de inhoud van onze onderwijsvakken

Onderwijsvak 2

(15 studiepunten)

Om een vak te kunnen geven, moet je er eerst zelf een krak in zijn. In het opleidingsonderdeel ‘vakkennis opbouwen’ duik je in de inhoud van je twee gekozen onderwijsvakken. Je bestudeert de specifieke aanpak van het vak en je leert de inhoud vertalen naar je leerlingen.

Bekijk de inhoud van onze onderwijsvakken

Krachtig leren

20 studiepunten

Onderwijsvak 1

(8 studiepunten)

Yes, you can teach! In ‘Krachtig leren’ onderzoek je, per gekozen onderwijsvak, hoe je de inhoud het best overbrengt. In didactische ateliers voor je eigen klasgenoten, projecten en stagelessen bouw je geleidelijk aan je praktijkervaring op! Hoewel de didactische principes die we hanteren voor je beide onderwijsvakken hetzelfde kunnen zijn, vul je ze voor elk onderwijsvak anders in. Ook in ‘Krachtig leren’ word je dus voor je beide onderwijsvakken apart geëvalueerd.

Onderwijsvak 2

(8 studiepunten)

Yes, you can teach! In ‘Krachtig leren’ onderzoek je, per gekozen onderwijsvak, hoe je de inhoud het best overbrengt. In didactische ateliers voor je eigen klasgenoten, projecten en stagelessen bouw je geleidelijk aan je praktijkervaring op! Hoewel de didactische principes die we hanteren voor je beide onderwijsvakken hetzelfde kunnen zijn, vul je ze voor elk onderwijsvak anders in. Ook in ‘Krachtig leren’ word je dus voor je beide onderwijsvakken apart geëvalueerd.

Leertheorieën

(4 studiepunten)

Wat zorgt ervoor dat je de ene keer iets onthoudt en de andere keer niet? Hoe leren mensen eigenlijk? Naast de praktijkgerichte onderdelen per onderwijsvak is het belangrijk dat je inzicht krijgt in de factoren die het leren bij mensen beïnvloeden. Tijdens het eerste semester gaan we met jou op zoek naar antwoorden.

Focus verbreden

10 studiepunten

Onderwijs & maatschappij

(3 studiepunten)

Welke maatschappelijke thema’s moeten zeker aan bod komen in ons onderwijs? Mag ‘de maatschappij’ eender welk thema opdringen aan leerkrachten? Door welke maatschappelijke factoren wordt ons onderwijs het meest beïnvloed? Binnen dit vak krijg je meer oog voor maatschappelijke tendensen en trek je zelf op onderzoek uit!

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Welke waarden vind jij belangrijk om door te geven aan je leerlingen? Welke andere opvattingen bestaan er nog in onze huidige maatschappij? Wat zijn de effecten van een superdiverse samenleving op het waardenpatroon bij jongeren? Het onderdeel ‘RZL’ bekijkt de relatie tussen onderwijs en maatschappij vanuit het levensbeschouwelijke perspectief.

In dialoog

(4 studiepunten)

Elke leraar is een taalleraar! Binnen dit opleidingsonderdeel leer je de kunst van het professioneel dialogeren. Je verbetert zowel je mondelinge als schriftelijke communicatieskills en leert hoe je op een professionele manier feedback geeft aan je leerlingen en collega’s.

Tweede jaar

Vakkennis opbouwen

24 studiepunten

Onderwijsvak 1

(12 studiepunten)

Je verdiept je verder in je twee onderwijsvakken en kijkt vaker en intensiever naar inhouden uit de tweede graad.

Bekijk de inhoud van onze onderwijsvakken

Onderwijsvak 2

(12 studiepunten)

Je verdiept je verder in je twee onderwijsvakken en kijkt vaker en intensiever naar inhouden uit de tweede graad.

Bekijk de inhoud van onze onderwijsvakken

Krachtig leren

24 studiepunten

Onderwijsvak 1

(10 studiepunten)

Je staat ondertussen stevig met je twee voeten in de praktijk. In uitgebreide stages blijf je experimenteren met didactische concepten en werkvormen. Door middel van constante feedback van je leertrajectbegeleider (bij KdG) en je stagementor (op je stageschool) weet je wat goed gaat en waar je nog aan moet werken.

Onderwijsvak 2

(10 studiepunten)

Je staat ondertussen stevig met je twee voeten in de praktijk. In uitgebreide stages blijf je experimenteren met didactische concepten en werkvormen. Door middel van constante feedback van je leertrajectbegeleider (bij KdG) en je stagementor (op je stageschool) weet je wat goed gaat en waar je nog aan moet werken.

Breed leren

(4 studiepunten)

Scholen staan in voor de totale ontwikkeling van de leerling. Dat betekent niet alleen vakinhouden aanbrengen, maar ook de blik van leerlingen verruimen, hun burgerzin verscherpen en hun kijk op de wereld verfijnen. Ook dat is de taak van elke leraar. In dit onderdeel leer je hoe je via leuke projectjes binnen één van je onderwijsvakken het breed leren kracht kan bijzetten.

Focus verbreden

12 studiepunten

Onderwijs & maatschappij

(4 studiepunten)

Welke alternatieve visies of scholen bestaan er naast het ‘traditionele onderwijs’ en welke inzichten bieden ze ons om onze eigen lessen te verbeteren? We bestuderen inspirerende voorbeelden in binnen- en buitenland.  

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(4 studiepunten)

Via Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) in het tweede traject sta je stil bij je eigen visie op interculturaliteit en de manier waarop scholen met dit fenomeen omgaan. Je bekijkt hoe scholen waarden opnemen en vertalen binnen een eigen schoolvisie én welke rol jij als leerkracht hierin kunt spelen.

In dialoog

(4 studiepunten)

Hoe voer je een gesprek met ouders tijdens een oudercontact? Welke externe onderwijsdiensten helpen leerkrachten bij het uitvoeren van hun job? Wanneer kan je beroep doen op het CLB? In je tweede jaar ‘In dialoog’ leer je effectief communiceren met alle andere onderwijsbetrokken partijen, naast de leerlingen.

Derde jaar

Vakkennis opbouwen

6 studiepunten

Onderwijsvak 1

(3 studiepunten)

Je bewijst dat je de vakinhouden, die je tot nu toe nog niet bestudeerd hebt, zelfstandig onder de knie krijgt én didactisch kunt vertalen in een lessenpakket.

Bekijk de inhoud van onze onderwijsvakken

Onderwijsvak 2

(3 studiepunten)

Je bewijst dat je de vakinhouden, die je tot nu toe nog niet bestudeerd hebt, zelfstandig onder de knie krijgt én didactisch kunt vertalen in een lessenpakket.

Bekijk de inhoud van onze onderwijsvakken

Krachtig leren

30 studiepunten

Schoolstage, praktijkonderzoek, didactisch vakoverschrijdend project, verbredingsstage ...

(30 studiepunten)

In je derde jaar ‘Krachtig leren’ breek je helemaal uit je vak(ken), met o.a. een didactisch vakoverschrijdend project en een praktijkonderzoek. Je bewijst dat je klaar bent om mee te draaien in de dagelijkse schoolpraktijk. Tijdens een verbredingsstage vind je extra uitdagingen in een ‘nieuwe’ schoolcontext naar keuze, bijvoorbeeld  in het buitengewoon onderwijs, of in een OKAN-klas (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers).

Focus verbreden

18 studiepunten

Internationaal traject, concrete situaties bestuderen, maatschappelijk engagement, keuzetraject ...

(18 studiepunten)

Ook binnen focus verbreden is er ruimte om je eigen weg te gaan. Met o.a. een internationaal traject, projecten waarin je jezelf maatschappelijk engageert en een ruim aanbod van keuzevakken waardoor je jouw traject samenstelt in functie van je eigen leernoden. Binnen deze pijler leer je eveneens denken en handelen als een echt vakoverschrijdend lerarenteam.

Blijvend ontwikkelen

6 studiepunten

Blijvend ontwikkelen

(6 studiepunten)

Een leraar is pas echt een professional als hij nieuwe uitdagingen het hoofd kan bieden! Niet enkel zijn je onderwijsgebieden constant onderhevig aan verandering, het onderwijs zelf is dat ook. Dit onderdeel vormt het sluitstuk van je opleiding. Samen met leraren uit het werkveld ga je op zoek naar de ideale manier om een bepaalde vernieuwing in hun school te introduceren. Zo geef je mee vorm aan de toekomst van ons onderwijs én ben jij als leraar nooit achterhaald!  Een ideale manier om je visitekaartje achter te laten in het werkveld!

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.