Inhoud en studiepunten van Pedagogie van het Jonge Kind (flextraject)

We organiseren de vakken in 4 blokken.

  • Als je de opleiding voltijds volgt, leg je per academiejaar 2 blokken af. Zo kan je in 2 jaar tijd je diploma behalen.
  • Bij een deeltijdse opleiding schrijf je slechts in voor 1 blok per academiejaar. Zo doe je er 4 jaar over.

Blok 1 - donderdag

Periode 1
11 studiepunten
Groepsdynamica
(
5 studiepunten
)

Je wordt een expert in het begeleiden van teams. Je krijgt inzicht in het belang van teams en teamgericht werken. Je leert ook wat er speelt in een groep en hoe je daarmee om kan gaan.

Nationaal kinder- en jeugdbeleid
(
6 studiepunten
)

Je leert de grote sectoren en domeinen uit de welzijns- en gezondheidszorg kennen. Je krijgt ook zicht op het kinder- en jeugdbeleid op macro-, meso- en microniveau. Je bekijkt zowel de historiek van de kindervang als de huidige maatschappelijke functies ervan.

Periode 2
10 studiepunten
Muzisch aanbod en spel
(
6 studiepunten
)

Je maakt kennis met alle muzische domeinen: drama, dans, beeld, muziek en media. Je ontwikkelt je muzische bagage zodat je tijdens een stage altijd een leuke activiteit achter de hand hebt.

Ervaringsgericht werken
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je ervaringsgericht met kinderen werkt, en hoe je dit vertaalt naar de praktijk in de opvang. Daarnaast leer je het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen observeren.

Periode 3
10 studiepunten
Ontwikkelingspsychologie
(
5 studiepunten
)

Je staat stil bij de ontwikkeling van kinderen. Hoe ontwikkelen ze hun taal, identiteit, hersenen ...? Je leert ook hoe je baby’s verzorgt. En je krijgt inzicht in het belang van spel en spelen, dé lievelingsactiviteit van kinderen. Daarnaast leer je in workshops ontwikkelingsondersteunend werken in alle ontwikkelingsdomeinen.

Kind en vrije tijd
(
5 studiepunten
)

Je staat stil bij wat voor kinderen een fijne vrijetijdsbeleving is. Samen met je medestudenten bespreek je ook dilemma's over spelen: wat is goed speelgoed? Mogen kinderen spelen met smurrie? Mogen ze zomaar overal opklimmen?

Periode 4
8 studiepunten
Gezinssociologie en -pedagogiek
(
5 studiepunten
)

Ouders spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Je verdiept je in alle mogelijke verschillen bij ouders en gezinnen.

Kwaliteitszorg
(
3 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in kwaliteitszorg, kwaliteitssystemen en duurzaamheid. Je leert werken met een kwaliteitshandboek.

Blok 2 - maandag

Periode 1
11 studiepunten
Pedagogische visies
(
5 studiepunten
)

Je krijgt zicht op de pedagogische visie achter het krachtige kindbeeld. Je wordt je bewust van de 100 talen van kinderen en je leert je pedagogisch documenteren.

Opvoedingsvragen en ouderbetrokkenheid
(
6 studiepunten
)

Kinderen opvoeden in een opvangsetting doe je samen met ouders. Daarom leer je hoe je ouders op een positieve manier bij de werking kan betrekken. Je leert ook respect opbrengen voor de verschillen tussen ouders. Samen zoek je een antwoord op de meest voorkomende vragen zoals belonen en straffen, slaapproblemen, angsten, positief opvoeden ...

Periode 2
8 studiepunten
Innoveren met het team
(
3 studiepunten
)

Je krijgt zicht op het verloop van veranderingsprocessen. Je leert weerstanden herkennen en medewerkers motiveren.

Coachen
(
5 studiepunten
)

Je ontwikkelt je tot een professionele teambegeleider. Je leert onder andere hoe je je collega's op een positieve manier coacht zodat zij kunnen groeien in hun job.

Periode 3 en 4
15 studiepunten
Stage
(
10 studiepunten
)

Je loopt stage in de groepsopvang van 0 tot 12 of een aanverwante organisatie. Je neemt een aantal pedagogische ondersteunende taken op. Je zet in op het enthousiasmeren, informeren en betrekken van ouders, kinderen en teams. Deze stage kan onder bepaalde voorwaarden uitgevoerd worden op de eigen werkplek.

Portfolio
(
5 studiepunten
)

Je verzamelt, ordent en bespreekt je eigen vooruitgang aan de hand van commentaren en reflectieverslagen die je voortdurend bundelt. Dat doe je tijdens je hele opleiding. Zo maak je een portfolio dat toont je wie je bent en wat je allemaal kan.

Blok 3 - donderdag

Periode 1
9 studiepunten
Organisatie- en teamleren
(
5 studiepunten
)

Je maakt kennis met het begrip ‘lerende organisatie’ en ontdekt hoe je het leerklimaat in een team kan beïnvloeden.

Gezinsondersteuning
(
4 studiepunten
)

Je verkent het veld van gezinsondersteuning. Je krijgt zicht op de situatie in Vlaanderen.

Periode 2
8 studiepunten
Internationaal kinder- en jeugdbeleid
(
4 studiepunten
)

Je krijgt zicht op het kinder- en jeugdbeleid binnen Europa.

Werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je kansen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen doet groeien. In het bijzonder sta je stil bij kansarmoede.

Periode 3 en 4
16 studiepunten
Keuzeopleidingsonderdelen
(
12 studiepunten
)

In de keuzeopleidingsonderdelen kan je je profiel scherpstellen.

Keuzevakken*

  • Sociale psychologie 3
  • Muzische projecten 3
  • Personeelsmanagement 3
  • Methodieken en gezinsondersteuning 3
  • Organisatiemanagement 3
  • Buddy@school 3
  • Ondernemen in de kinderopvang** 6

* EVC-studenten: keuzevakken voor 12 studiepunten
* Graduaat- en bachelorstudenten: keuzevakken voor 3 studiepunten
** Enkel voor EVC-studenten

Inclusie
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe een inclusieve werking er kan uitzien. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingsverschillen tussen kinderen onderling en leert hierop adequaat inspelen. Je leert ook hoe je situationeel moeilijk gedrag of een vertraagde/verstoorde ontwikkeling herkent.

Blok 4 - maandag

Periode 1, 2, 3 en 4
31 studiepunten
Stage intern
(
6 studiepunten
)

Je loopt stage in huis: je ontwikkelt je coachingsvaardigheden door medestudenten te coachen aan de hand van levensechte leervragen

Stage extern
(
18 studiepunten
)

Deze laatste stage kies je zelf waar je stage loopt als pedagogisch coach. Je plant je stagedagen grotendeels zelf in.

Porfolio
(
5 studiepunten
)

Je verzamelt, ordent en bespreekt je eigen vooruitgang aan de hand van commentaren en reflectieverslagen die je voortdurend bundelt. Dat doe je tijdens je hele opleiding. In je portfolio toon je voortdurend wie je bent en wat je allemaal kan.

Maatschappelijk engagement
(
6 studiepunten
)

Je neemt een engagement op in het sociale werkveld en reflecteert hierover in groep. Je onderzoekt en formuleert een antwoord op een vraag van deze praktijkorganisatie.

Studiepunten drukken de omvang van een vak uit: 1 studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren onderwijsactiviteiten (lessen, oefeningen, experimenten, opdrachten, uitstappen, stages, studietijd op school en thuis, examens …). Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.