Heeft suiker invloed op het welbevinden van kinderen?

Leen Guldentops, studente in de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind, schreef haar bachelorproef over de invloed van suiker op het welbevinden van de kinderen. Aan de hand van een literatuurstudie ging ze op zoek naar de effecten van suiker om na te gaan of er eventueel een verband bestaat tussen een (hoge) suikerinname en welbevinden.

“Onderzoek naar suiker is nog steeds erg beperkt en niet eenduidig”, vertelt de studente. “In mijn eigen onderzoek kon ik een mogelijk onrechtstreeks verband vinden tussen de effecten van suiker en welbevinden. In verschillende onderzoeken wordt een verband gelegd tussen suiker en obesitas en de psychosociale gevolgen van obesitas hebben rechtstreeks een effect op het welbevinden van kinderen. Obesitas is bijvoorbeeld een voorspeller voor slechte schoolprestaties, een risicofactor voor sociaal isolement en leidt vaker tot een negatief zelfbeeld.”

Daarom focuste de studente in haar literatuurstudie op preventieve interventies voor het werkveld. Leen Guldentops: “Daaronder begrijp ik voornamelijk alle opvoeders maar ook meer specifiek de kinderopvangsector en de schoolomgeving. Ik formuleerde drie handvatten waarmee het werkveld aan de slag kon: bewustwording, vermindering en verandering. Belangrijk is dat opvoeders inzoomen op wat kinderen eten en dat ze zorgen voor verminderen en verandering als de suikerinname te hoog is.”
De studente raadt ook de overheid aan om te zorgen voor eenduidige richtlijnen en eventuele kleurcodes op voedingsmiddelen om de aanwezigheid van suiker aan te geven.