Pedagogie van het Jonge Kind

Professionele bachelor Pedagogie van het Jonge Kind

 • In de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind werk je met kinderen en gezinnen. Je leert hoe je een team coacht en hoe je samenwerkt met andere organisaties.
 • Vanaf november doe je één dag per week stage. Je kiest zelf in welke sector. Tijdens je driejarige opleiding sta je zo 31 weken op de werkvloer.
 • Je gaat aan de slag met unieke werkvormen (bv. digitaal leren, rondetafelgesprekken) en geeft je eigen opleiding mee vorm door een aantal vakken te kiezen die het best bij jou passen. Je kiest ook je eigen examenvorm.
 • In de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind krijgt elke student een leertrajectbegeleider toegewezen. En voor elke eerstejaars staat er een derdejaarsstudent klaar met raad en daad. 
 • Zin om eropuit te trekken? Kies voor een studie of stage in Denemarken, Duitsland, Oeganda, Zuid-Afrika …
 • Je krijgt les op onze nieuwe campus Zuid
 • Diploma op zak? Dan vind je zeker makkelijk werk. Je kan aan de slag bij Familiehulp, Partena, CEGO, Activak, Landelijke Kinderopvang, AG Kinderopvang, Emmaüs vzw ...
 • Al ervaring in de sociale sector? Of al een professionele of academische bachelor of master behaald? Volg dan een flextraject.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De bachelor Pedagogie van het Jonge Kind in vogelvlucht

Je leert in theorie en praktijk. Je werkt aan 4 belangrijke verantwoordelijkheden:

 • Je leert kinderen observeren en speelt in op wat je ziet. Je wordt een expert in pedagogiek en opvoeden.
 • Je ontdekt hoe je gezinnen ondersteunt en betrekt bij de werking van je organisatie.
 • Je leert met andere organisaties samenwerken, daarvoor vertrek je van wat er in de buurt en in de wereld gebeurt.
 • Je wordt een coach. Je leert hoe je een team aanstuurt en hoe je samen iets in beweging zet.
Remote video URL
Remote video URL

Hoe ziet de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind eruit? Opleidingshoofd Lien Werbrouck  legt het snel even uit!

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Periode 1
10 studiepunten
Ontwikkeling en spel
(
6 studiepunten
)

Je staat stil bij de ontwikkeling van kinderen. Hoe ontwikkelen ze hun taal, identiteit, hersenen ...? Je leert ook hoe je baby’s verzorgt. En je krijgt inzicht in het belang van spel en spelen, dé lievelingsactiviteit van kinderen. Daarnaast leer je in workshops ontwikkelingsondersteunend werken in alle ontwikkelingsdomeinen.

Ervaringsgericht werken
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je ervaringsgericht met kinderen werkt, en hoe je dit vertaalt naar de praktijk in de opvang. Daarnaast leer je het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen observeren.

Periode 2
13 studiepunten
Gezinssociologie en -pedagogiek
(
5 studiepunten
)

Ouders spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Je verdiept je in alle mogelijke verschillen bij ouders en gezinnen.

Communicatie
(
5 studiepunten
)

Je zal vaak het aanspreekpunt voor ouders en voor medewerkers zijn. Daarom oefen je op gespreksvaardigheden.

Ethiek, deontologie en zingeving
(
3 studiepunten
)

Samen met je medestudenten diep je complexe ethische vraagstukken uit. Je leert hoe je tijdens je stage en later tijdens je werk kan omgaan met ethische kwesties op de werkvloer.

Periode 3
10 studiepunten
Muzisch aanbod
(
5 studiepunten
)

Je maakt kennis met alle muzische domeinen: drama, dans, beeld, muziek en media. Je ontwikkelt je muzische bagage zodat je tijdens een stage altijd een leuke activiteit achter de hand hebt.

Groepsdynamica
(
5 studiepunten
)

Je wordt een expert in het begeleiden van teams. Je krijgt inzicht in het belang van teams en teamgericht werken. Je leert ook wat er speelt in een groep en hoe je daarmee om kan gaan.

Periode 4
11 studiepunten
Kind en vrije tijd
(
5 studiepunten
)

Je staat stil bij wat voor kinderen een fijne vrijetijdsbeleving is. Samen met je medestudenten bespreek je ook dilemma's over spelen: wat is goed speelgoed? Mogen kinderen spelen met smurrie? Mogen ze zomaar overal opklimmen?

Nationaal kinder- en jeugdbeleid
(
6 studiepunten
)

Je leert de grote sectoren en domeinen uit de welzijns- en gezondheidszorg kennen. Je krijgt ook zicht op het kinder- en jeugdbeleid op macro-, meso- en microniveau. Je bekijkt zowel de historiek van de kindervang als de huidige maatschappelijke functies ervan.

Stage en portfolio
16 studiepunten
Stage
(
11 studiepunten
)

Tijdens het eerste traject observeer je veel. Geleidelijk aan ga je ook zelf actief meewerken in een opvangsetting. Je verkent tijdens dit eerste jaar de voorschoolse of de buitenschoolse kinderopvang.

Portfolio
(
5 studiepunten
)

Je verzamelt, ordent en bespreekt je eigen vooruitgang aan de hand van commentaren en reflectieverslagen die je voortdurend bundelt. Dat doe je tijdens je hele opleiding. Zo maak je een portfolio dat toont je wie je bent en wat je allemaal kan.

Tweede jaar

Periode 1
11 studiepunten
Coachen
(
5 studiepunten
)

Je ontwikkelt je tot een professionele teambegeleider. Je leert onder andere hoe je je collega's op een positieve manier coacht zodat zij kunnen groeien in hun job.

Opvoedingsvragen en ouderbetrokkenheid
(
6 studiepunten
)

Kinderen opvoeden in een opvangsetting doe je samen met ouders. Daarom leer je hoe je ouders op een positieve manier bij de werking kan betrekken. Je leert ook respect opbrengen voor de verschillen tussen ouders. Samen zoek je een antwoord op de meest voorkomende vragen zoals belonen en straffen, slaapproblemen, angsten, positief opvoeden ...

Periode 2
10 studiepunten
Innoveren met het team
(
3 studiepunten
)

Je krijgt zicht op het verloop van veranderingsprocessen. Je leert weerstanden herkennen en medewerkers motiveren.

Veiligheid, gezondheid en hygiëne
(
4 studiepunten
)

Je leert wat een veilige en gezonde omgeving is voor kinderen. Je leert zelf de eerste hulp toepassen en je leert ook wat te doen in concrete noodsituaties.

Keuze personeelsmanagement
(
3 studiepunten
)

Je krijgt zicht op leiderschap, personeelsmanagement en een duurzaam personeelsbeleid.

Periode 3
12 studiepunten
Gezinsondersteuning
(
4 studiepunten
)

Je verkent het veld van gezinsondersteuning. Je krijgt zicht op de situatie in Vlaanderen.

Pedagogische visies
(
5 studiepunten
)

Je krijgt zicht op de pedagogische visie achter het krachtige kindbeeld. Je wordt je bewust van de 100 talen van kinderen en je leert je pedagogisch documenteren.

Keuze sociale psychologie
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in het veld van gezinsondersteuning. Je bekijkt dit vanuit een psychologische invalshoek.

Periode 4
16 studiepunten
Internationaal kinder- en jeugdbeleid
(
4 studiepunten
)

Je krijgt zicht op het kinder- en jeugdbeleid binnen Europa.

Internationale studiereis
(
4 studiepunten
)

Samen met enkele andere studenten ga je in een Europees land naar keuze op bezoek bij enkele kinderopvangorganisaties. Je bereidt zelf deze hele reis voor.

Keuze muzische projecten
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in het begeleiden van muzische projecten met kinderen.

Kwaliteitszorg
(
3 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in kwaliteitszorg, kwaliteitssystemen en duurzaamheid. Je leert werken met een kwaliteitshandboek.

Stage en portfolio
19 studiepunten
Stage
(
12 studiepunten
)

In het tweede traject neemt het aantal stage-uren toe. Je krijgt de ruimte om zelf een stagecontext te kiezen. Zo kan je ook aanverwante sectoren verkennen.

Portfolio
(
4 studiepunten
)

Je verzamelt, ordent en bespreekt je eigen vooruitgang aan de hand van commentaren en reflectieverslagen die je voortdurend bundelt. Dat doe je tijdens je hele opleiding. Zo maak je een portfolio dat toont wie je bent en wat je allemaal kan.

Kamp Zuid
(
3 studiepunten
)

Je begeleidt tijdens een vakantieweek kinderen in de onderneming van de opleiding, een echte vakantiewerking.

Derde jaar

Periode 1
10 studiepunten
Inclusie
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe een inclusieve werking er kan uitzien. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingsverschillen tussen kinderen onderling en leert hierop adequaat inspelen. Je leert ook hoe je situationeel moeilijk gedrag of een vertraagde/verstoorde ontwikkeling herkent.

Keuze methodieken van gezinsondersteuning
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in specifieke methodieken van gezinsondersteuning.

Keuze organisatiemanagement
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in beleidsvoering, organisatiecultuur en competentiemanagement.

Periode 2
12 studiepunten
Werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je kansen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen doet groeien. In het bijzonder sta je stil bij kansarmoede.

Organisatie- en teamleren
(
5 studiepunten
)

Je maakt kennis met het begrip ‘lerende organisatie’ en ontdekt hoe je het leerklimaat in een team kan beïnvloeden.

Keuze werkplekleren
(
3 studiepunten
)

Je leert gevarieerde programma's opstellen voor kinderen in een vrijetijdscontext. Je verdiept je in het coachen van spelvaardigheden bij collega's.

Periode 3
3 studiepunten
Interprofessioneel samenwerken in educatie
(
3 studiepunten
)

In het opleidingsonderdeel ‘Interprofessioneel samenwerken in Educatie’ word je een week lang ondergedompeld in de sfeer, cultuur en dialoog van interprofessioneel samenwerken. Zo werk je bijvoorbeeld samen met collega-studenten uit de opleiding Kleuteronderwijs of Orthopedagogie.

Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied heen en ervaar dat we het fundament van onze beroepsidentiteit delen: het kind, de jongere centraal stellen!

Keuzetrajecten (1 traject te kiezen)
6 studiepunten
Keuzeopleidingsonderdelen uit de opleiding

Je kiest een of meerdere keuzeopleidingsonderdelen uit het tweede of derde traject van de opleiding.

Ondernemen in de kinderopvang

Je leert een ondernemingsplan opstellen.

Keuzeopleidingsonderdelen uit de onderwijsgroep

Je kiest een keuzeopleidingsonderdeel van een andere opleiding uit de studiegebieden Onderwijs, Gezondheidszorg of Sociaal-Agogisch Werk.

Stage en portfolio
29 studiepunten
Stage intern
(
6 studiepunten
)

Je loopt stage in huis: je begeleidt eerstejaarsstudenten binnen de context van de opleiding. Je zal ook medestudenten coachen aan de hand van leervragen.

Stage extern
(
18 studiepunten
)

In het derde traject loop je ongeveer 10 weken stage. Je kiest zelf een stageplaats in de kinderopvang of in een aanverwante sector.

Portfolio
(
5 studiepunten
)

Je verzamelt, ordent en bespreekt je eigen vooruitgang aan de hand van commentaren en reflectieverslagen die je voortdurend bundelt. Dat doe je tijdens je hele opleiding. Zo maak je een portfolio dat toont wie je bent en wat je allemaal kan.

Maatschappelijk engagement
4 studie
Maatschappelijk engagement
(
4 studiepunten
)

Je neemt een engagement op in het sociale werkveld en reflecteert hierover in groep. Je onderzoekt en formuleert een antwoord op een vraag van deze praktijkorganisatie.

Projectwerk Kamp Zuid
5 studiepunten
Projectwerk Kamp Zuid
(
5 studiepunten
)

Je bent mee verantwoordelijk voor de onderneming van de opleiding, een echte vakantiewerking. Je onderzoekt ook projectmatig een vraag vanuit die vakantiewerking.

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 15 september, start lessen vanaf 20 september.
 • Je krijgt gemiddeld 20 uur per week les. Daarnaast doe je groepsprojecten en verwerk je op zelfstandige basis de leerstof.
 • Ten slotte leer je ook in de praktijk. Vanaf november is elke woensdag stagedag.
  • In het eerste jaar: groepsopvang voor baby’s en peuters & groepsopvang voor schoolkinderen
  • Later in de opleiding: inloopteams, theatergezelschappen voor jonge kinderen, jeugddiensten, vakantie-organisaties, ontmoetingsplaatsen …

Bekijk de jaarindeling

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 8 weken: 6 weken les, 1 week examens en 1 week stage.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten
 • Voordeel: je spreidt je studielast en je leert plannen

Meer dan hoorcolleges

Een vak leren doe je niet alleen in hoorcolleges. Je volgt les in vele vormen: workshops, trainingen, digitaal leren, projectwerk, rondetafelgesprekken, zelfstudie, hoorcolleges en werkplekleren. In het tweede en derde jaar kies zelf een aantal vakken die het best bij jou passen.

Ik voel me jaarlijks groeien in mijn competenties en hoop dat anderen ook hun weg vinden naar deze opleiding. Iedereen zal er beter van worden, ik als student, mijn team, onze gezinnen en de maatschappij!
Bouhadan Bouchra
Studente Pedagogie van het Jonge Kind

Kies zelf je examenvorm

Voor heel wat vakken kies je zelf of je het examen mondeling of schriftelijk aflegt. Waar wij denken dat de vorm van het examen er niet toe doet bieden we keuze aan. Jij toont je competenties aan op de manier die best bij jou past.

Stage

Tijdens de opleiding doe je 31 weken stage. Al vanaf het eerste jaar zet je zo de theorie om in de praktijk. Je kiest zelf in welke sector je stage wil doen.

Naar het buitenland

Ontdek de wereld:

 • Je organiseert een buitenlandse studiereis samen met je klasgenoten
 • Je krijgt les van heel wat internationale gastdocenten
 • Je volgt les of doet stage in het buitenland: ver weg van huis bij één van onze partnerorganisaties in het Zuiden (Oeganda of Zuid-Afrika) of iets dichter bij huis in Nederland, Duitsland, Denemarken of Noorwegen

Britt in Zuid-Afrika

In Denemarken gaan de kinderen elke dag naar buiten. Dat is zeker een idee dat ik thuis ga introduceren!
Eva in Denemarken

Vakantiewerking Kamp Zuid

Zin om mee de campus om te bouwen tot vakantieparadijs voor kinderen?

 • Kamp Zuid is er voor kinderen (2,5 tot 12 jaar) uit de buurt en van KdG-personeelsleden
 • Tijdens de herfst-, krokus- en paasvakantie
 • Studenten Pedagogie van het Jonge Kind nemen de hele werking en organisatie op zich, gecoacht door docenten en een oud-student

Meer info? Kamp Zuid

Remote video URL

Campus Zuid werd in de paasvakantie omgebouwd tot een heus vakantieparadijs voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud

Oud-studenten getuigen

Als pedagogisch coach neem je een centrale plek in binnen de brede sector van de kinderopvang. Zo zorg je mee voor een kwalitatieve opvang.

 • Je speelt in op de ontwikkeling van de kinderen
 • Je verbetert de werking van het team
 • Je versterkt het contact met de ouders 

Ook in diensten voor opvoedingsondersteuning (ontmoetingsplaatsen, opvoedingswinkels, inloopteams ...) en Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning is er veel vraag naar je expertise.

Daarnaast groeit de ondersteunende rol van de pedagogisch coach in de jeugdsector en de sociaal-culturele sector.

Remote video URL

Kyara vond Kamp Zuid één van de hoogtepunten van de opleiding.

Remote video URL

Ghiana Abrath is de supervisor van vijf verschillende  kinderdagverblijven.

Remote video URL

Sarah Vorsselmans is pedagogisch en taalondersteuner bij KdG.

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Ontwikkeling en spel
  Je staat stil bij de ontwikkeling van kinderen. Hoe ontwikkelen ze hun taal, identiteit, hersenen ...? Je leert ook hoe je baby’s verzorgt. En je krijgt aan de hand van workshops inzicht in het belang van spel en spelen, dé lievelingsactiviteit van kinderen.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Ervaringsgericht werken

Remote video URL

Spel & Ontwikkeling

Remote video URL

Een zoektocht naar een kwaliteitsvolle en vrije tijdsbeleving van kinderen

Remote video URL

Een vrijetijdsaanbod ontwikkelen

Studentenproject

Remote video URL

De studenten kregen in het keuzevak ‘Figuren’ de opdracht om, coronaproof, een kerstshow voor kinderen in elkaar te knutselen. Enkele resultaten.

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Voor wie?

Je profiel

 • Je hebt interesse in opvoeding en coaching
 • Met allerlei soorten mensen werken zit in je bloed
 • Je zet ideeën om in daden
 • Je zoekt graag naar oplossingen waar iedereen beter van wordt
 • Je hebt een brede kijk op de wereld

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)

Na je studie

Aan het werk

De opleiding is nieuw. De eerste pedagogische coaches zijn afgestudeerd in 2014.  Hun kennis en expertise is veelgevraagd. Je vindt dus makkelijk werk.

Waar kom je terecht?

 • Leidinggevende in de kinderopvang.
 • Coach van vrijwilligers van een jeugddienst.
 • Zoveel meer mogelijkheden.

Jouw voorgangers werken onder meer bij Familiehulp, Partena, CEGO, Activak, Landelijke Kinderopvang, AG Kinderopvang, Emmaüs vzw.

Verder studeren

Zin om nog meer te leren na je bachelor? Dat kan ook:

 • Via een schakelprogramma stroom je door naar een masteropleiding Pedagogische Wetenschappen, Sociaal Werk of Onderwijswetenschappen.
 • In twee jaar tijd behaal je een extra bachelordiploma leraar Kleuter- of Lager Onderwijs, Orthopedagogie of Sociaal Werk.
Remote video URL

Khadija studeerde in 2014 af en licht toe wat ze nu doet in haar job als pedagogisch coach

Flexibel studeren

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Anke en Amber, studentes Pedagogie van het Jonge Kind

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Debby De Ruyter via pjk.slc@kdg.be of +32 3 502 20 24

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor organisaties in het werkveld

Wordt jouw organisatie een partner van onze opleiding? Door een tijdje een stagiair van de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind in huis te nemen, ontdek je uit eerste hand welke meerwaarde een pedagogisch coach voor jouw organisatie kan betekenen.
Zin om kennis te maken met onze opleiding en onze stagewerking? Mail naar stage.pjk@kdg.be

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.