KdG doet onderzoek samen met Vlaams Centrum Schuldenlast

Het Vlaams Centrum Schuldenlast is een koepelorganisatie die onder andere vormingen organiseert voor al wie met schuldhulpverlening bezig is: OCMW’s, CAW’s, advocaten, collectieve schuldenregelaars ... Om hun beleid ter bestrijding en ter preventie van schuldenoverlast goed te onderbouwen, houdt het centrum gegevens bij over hoeveel personen en gezinnen met schuldenproblemen kampen en over hun profiel. Het centrum publiceert deze gegevens regelmatig.

“Maar in die registratiegegevens ontbrak er nog een zicht op de effectiviteit van de schuldhulpverlening”, vertelt Jan Depauw, onderzoeker in het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk. Om die effectiviteit van schuldhulpverlening te meten werkt het centrum nu samen met de Karel de Grote Hogeschool (KdG). KdG definieert in haar onderzoek indicatoren van de gedragsverandering bij de cliënten. Dankzij de onderzoeksresultaten zal het centrum zijn globale aanpak nog kunnen verbeteren en kunnen ze nog meer op maat van de cliënt werken en op preventie inzetten.

Jan Depauw: “We deden de voorbije jaren intensief onderzoek naar methoden om effecten van sociaal werk te meten. We ontwikkelden een instrument (empowermentmeetschaal) dat inzicht verschaft in hulpverlening en de evolutie die een cliënt doormaakt. Empowerment is het proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen grip krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn, en het stimuleren van participatie. Dankzij dit meetinstrument kunnen we voor het Vlaams Centrum Schuldenlast empowerment meten op een individueel niveau. Zo krijgen we antwoord op de vragen: worden cliënten sterker, zelfstandiger doorheen het hulpverleningstraject, breidt hun sociaal netwerk uit en participeren ze meer aan het gemeenschapsleven?”