KdG en AP organiseren European Nursing Module

De European Nursing Module (ENM) is een jaarlijkse meeting die studenten verpleegkunde toelaat om twee weken lessen verpleegkunde te volgen en een observatiestage te lopen in een ander Europees land.

"Zo nemen ze eens een ander perspectief aan", vertelt lector en stagecoördinator Véronique Fromont van KdG. "En ze ondervinden aan den lijve hoe het is om als buitenlander vreemd te zijn in een ziekenhuis. Ze leren communiceren met patiënten die een andere taal spreken en andere gewoontes hebben.”

Eva van der Linden, opleidingshoofd Verpleegkunde aan AP Hogeschool vult aan: "ENM geeft verpleegkundigen in opleiding de kans om te ervaren hoe de professie zelfs binnen Europese landen toch heel verschillend kan ingevuld worden."

AP en KdG waren een tijdje de enige hogescholen in ons land die lid waren van ENM. Opleidingen moeten groot genoeg zijn om lid te kunnen worden, en met 700 studenten bij KdG en 600 bij AP is dat geen probleem. Ondertussen sloot ook Henalux uit Namen zich aan.

Dit jaar vindt de jaarlijkse ENM-meeting plaats van 26 tot en met 29 april 2017 met alle leden in Antwerpen. Lon Holtzer (door de Vlaamse overheid aangesteld als Zorgambassadeur) opent de meeting met een lezing.

"We verwachten ongeveer 40 collega-verpleegkundedocenten van 30 verschillende opleidingsinstituten uit een 15-tal verschillende landen", aldus Véronique Fromont.

Meer over de opleiding Verpleegkunde