Leerlingen secundaire school KOCA aan de slag in Eetbar

KOCA vzw is een integrale groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een handicap. De vzw biedt zorg, ondersteuning en onderwijs aan personen met autismespectrumstoornissen, spraak-, taal- en ontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsmoeilijkheden en aan doven -en slechthorenden. Binnen de school voor secundair onderwijs biedt KOCA ook de opleiding ‘Grootkeukenmedewerker’ aan.

“Een aantal leerlingen in deze opleiding gaan aan de slag in de Eetbar – de cafetaria in foodmarket stijl – van de Karel de Grote Hogeschool”, vertelt Jutta Heijlen, communicatiemedewerkster bij KOCA vzw. “Elke dag nemen 5 leerlingen samen met 1 leerkracht de catering op zich. Ze schotelen de studenten en medewerkers van KdG dagelijkse, gewone Vlaamse kost voor met aandacht voor seizoensgebonden producten. Onder het devies ‘op-is-op’ proberen ze zo veel mogelijk overschotten te vermijden. Opscheppen maar is dus de boodschap!”

De leerlingen zitten in opleidingsvorm 3 van het Buitengewoon Onderwijs die hen voorbereidt op werk binnen het gewone arbeidscircuit. “Deze cateringopdracht laat hen toe vaardigheden in te oefenen en aan te scherpen die ze ook nodig zullen hebben op hun werk later: bediening van mensen, sociaal contact, kookvaardigheden, etc. Dankzij deze opdracht kunnen zij ondanks hun beperking toch hun vele talenten tonen aan de buitenwereld, waardoor hun zelfvertrouwen stijgt. We mikken op een succeservaring en fierheid waar ze heel lang op kunnen teren”, licht de communicatiemedewerkster toe.

De vzw streeft naar een inclusieve samenleving. “Het is niet omdat je een beperking hebt, dat je geen volwaardige rol kunt opnemen in de samenleving, integendeel. In samenwerking met anderen en andere voorzieningen moeten deze leerlingen hun plaats zoeken in de maatschappij en een evenwaardige rol opnemen.”

KdG-studenten binnen de opleiding orthopedagogie bieden ondersteuning door te werken aan netwerk-versterkend handelen en één student werkt het orthopedagogisch handelingsplan uit. Jutta Heijlen: “We zijn ervan overtuigd dat dit zowel voor onze leerlingen als voor de studenten een fijne en leerrijke ervaring wordt.”

De leerlingen starten op 6 november in de Eetbar van campus Zuid.