Nieuw: lerarenopleiding lager onderwijs vanaf nu ook in avondonderwijs

In september starten we met een avondtraject voor de verkorte lerarenopleiding lager onderwijs. Studenten die al een bachelor- of masterdiploma behaalden, kunnen deze opleiding in één of twee jaar afronden of ze over meerdere jaren verspreiden.

“Steeds meer studenten met verschillende leerprofielen en andere voorkennis stappen in het hoger onderwijs. Om daar flexibel mee om te gaan, bieden we nu dit avondtraject aan”, stelt Sandra Janssens, opleidingshoofd lager onderwijs. “We merkten dat het voor veel geïnteresseerden praktisch niet haalbaar is om elke dag les te volgen. Daarom richten we de lessen ’s avonds in. Begeleid zelfstandig leren staat hierbij centraal. Studenten verwerven zelfstandig leerinhouden waarbij ze zowel aan de hand van online tools als contactmomenten op de hogeschool ondersteund worden.”

Behalve twee avonden les per week, lopen de studenten wekelijks ook één dag mee op een basisschool. “Een stageconcept dat werkplekleren heet. Door de studenten van bij het begin op de werkplek – in de Antwerpse grootstedelijke context – stage te laten lopen, spelen we in op de soms moeilijke overstap naar het beroepsleven en bereiden we de leerkrachten-in-spe beter voor op de realiteit. Zo voorkomen we dat ze na een korte tijd in het onderwijs (opnieuw) voor een carrièrewending kiezen”, aldus het opleidingshoofd. “We wensen in de toekomst ook studenten kleuter- en lager onderwijs zo veel mogelijk te laten samenwerken en leren, zowel op de werkplek als op de hogeschool. Opleidingsoverstijgend dus, zodat ze elkaar kunnen versterken.”

Alles over de opleiding Leraar Lager Onderwijs in avondonderwijs (flextraject)