Karel de Grote Hogeschool lanceert nieuwe opleiding cardiologie

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) start vanaf volgend academiejaar met een postgraduaat cardiologie voor verpleegkundigen. De hogeschool komt daarmee tegemoet aan de vraag van de zorgsector naar meer verpleegkundigen gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten.

Het postgraduaat is opgericht voor alle verpleegkundigen die zich willen verdiepen in de specifieke zorg voor deze patiënten. “De medische wereld innoveert en evolueert voortdurend”, vertelt Herman Vandevijvere, coördinator van de opleiding. “Het gebruik van meer hightech materiaal maakt de ziekenhuisomgeving steeds complexer.”

Bovendien verandert ook de maatschappij. Herman Vandevijvere: “Mensen worden ouder, wat de kans op hartproblemen verhoogt, en ze leven vaker alleen. Door het tekort aan plaatsen in woorzorgcentra en ziekenhuizen, verschuift de – vaak langdurige – zorg voor patiënten steeds meer van het ziekenhuis naar de thuiszorg.”

De patiënt pendelt dus tussen de thuissituatie, de huisarts en de zorg in het ziekenhuis. “Daarom is het belangrijk dat alle betrokken verpleegkundigen een doorgedreven kennis hebben van de fysiologie, pathologie en behandeling van patiënten met hartproblemen”, aldus de coördinator.

Het postgraduaat bestaat uit vier modules waarin de focus telkens op een andere competentie ligt. “Wij bieden als enige hogeschool in Vlaanderen een aparte module aan over cardiologie in de eerstelijnszorg: bv. bij huisartsen of bij thuisverpleegkundigen. Andere instellingen focussen vaak alleen op hartfalen of op zorg in de ziekenhuizen”, vult collega Sven De Smet aan.

Ervaring of achtergrondkennis in de cardiologie speelt geen rol. Sven De Smet: “We richten het postgraduaat in zowel voor ervaren cardioverpleegkundigen, als voor verpleegkundigen die zich willen (her)oriënteren naar de cardiologie. De grote mix van studenten die uit verschillende settings komen (spoed, intensieve zorgen …) en meer of minder ervaring hebben, zal tot een mooie symbiose leiden.”