KdG biedt gloednieuwe lerarenopleiding

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) start vanaf volgend academiejaar met een gloednieuwe educatieve graduaatsopleiding in Vlaanderen: het educatief graduaat secundair onderwijs. De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) keurde dit net goed, het wordt nu ter bekrachtiging voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

Dit gloednieuw educatief graduaat zorgt ervoor dat experten uit het werkveld met minstens drie jaar nuttige beroepservaring (kappers, bakkers, elektriciens, schrijnwerkers …) via een programma van 90 studiepunten leraar praktijkvakken kunnen worden. Voorheen volgden zij een opleiding aan een centrum voor volwassenenonderwijs.

“Het is van groot belang om het onderwijs te versterken met mensen die rijke ervaringen binnenbrengen vanuit de praktijk”, duidt Liesbeth Piot, directeur van de onderwijsgroep lerarenopleiding aan KdG.

“Onze opleidingen omvatten een mix van stage, werkplekleren, avond- en afstandsonderwijs. Hierdoor kunnen zij-instromers hun droom om leraar te worden combineren met een job of een gezin. Bovendien kunnen ze kiezen hoeveel studiepunten ze per deeltraject opnemen, waardoor ze hun studielast meer of minder kunnen spreiden.”

De hogeschool benadrukt het belang van het lerarenberoep en de leraar praktijkvakken. “Dit graduaat is enorm maatschappelijk relevant. De leraar praktijkvakken speelt een belangrijke rol om jongeren te motiveren en voor te bereiden op technische en praktische beroepen.”

Studenten aan de universiteiten zullen kunnen kiezen voor een nieuwe educatieve master om leraar te worden. Tegelijk met het educatief graduaat aan KdG kregen ook 8 educatieve masteropleidingen een positief besluit van NVAO. De opleidingen komen er naar aanleiding van de hervorming van de lerarenopleidingen door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. 

De NVAO verwacht in totaal ongeveer 60 aanvragen voor nieuwe educatieve opleidingen. De goedgekeurde opleidingen worden nu nog voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

www.kdg.be/leraar-secundair-praktijk