Studenten nemen klassen eerste graad over van leraren

Laatstejaarsstudenten in de lerarenopleiding secundair onderwijs van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) nemen in november drie weken al de klassen over in de eerste graad van het Koninklijk Atheneum in Merksem.

“De studenten nemen in dit pilootproject niet alleen alle lessen over van de leraren in de eerste graad maar ze nemen ook andere taken voor hun rekening”, vertelt Mieke Keunen, docente in de lerarenopleiding. “Ze houden bijvoorbeeld toezicht, stellen toetsen op, doen verbeterwerk, geven remediëring … Ze mogen zelfs deelnemen aan de klassenraden van de klassen waar ze lesgeven.”

De eerste lessen zat de mentor van KA Merksem nog achteraan in de klas voor eventuele feedback. Ook de lectoren van KdG komen regelmatig op klasbezoek, bijvoorbeeld voor vakinhoudelijke begeleiding. “Geleidelijk aan lieten we de studenten los en nu staan ze alleen voor de klas. Door hen op die manier volledig onder te dompelen in de onderwijswereld, willen we hen laten voelen hoe het leven er echt aan toe gaat op een secundaire school zoals KA Merksem.”

De leraren van KA Merksem kunnen zich dankzij de studenten vrij maken voor overlegvergaderingen, workshops en studiebezoeken in functie van onderwijsvernieuwing.

Directeur KA Merksem, Eddy Marchand: “De studenten bezochten ter voorbereiding KA Merksem al een aantal keer op voorhand. Ze namen deel aan een sportdag en een pedagogische studiedag om de school te leren kennen. Via observatie en participatie in de klassen van hun mentoren leerden ze ook de leerlingen kennen en de klasafspraken en -regels.”

Het gaat over 29 studenten die gedurende 3 weken meedraaien op KA Merksem. Elke voltijdse leraar heeft twee stagiairs die zijn opdrachten overnemen. “Voor een aantal studenten is het de eerste keer dat ze in de B-stroom of in een grootstedelijke context stage lopen”, zegt Mieke Keunen. “Dat is een hele uitdaging. Toch zijn ze heel positief en dat heeft vooral te maken met de manier waarop ze zich ondersteund voelen door hun mentoren op KA Merksem.”

Enkele reacties van de studenten:

“Ik voel me voor het eerst echt leerkracht doordat we ook andere taken krijgen zoals toezicht houden, toetsen opstellen en verbeteren …”

“Je leert veel van elkaar omdat je in de leraarskamer medestudenten spreekt die in dezelfde klas staan. Met medestudenten die parallellessen geven in andere klassen kan je materiaal uitwisselen of samen toetsen opstellen.”

“Het voelt alsof de kloof tussen stage en het echte schoolleven minder groot is.”

“De afstand tussen mentor en stagiair is hier kleiner en dat geeft je het gevoel dat je niet zomaar stagiair bent maar dat je deel uitmaakt van een team. In mijn vorige stageschool sprak niemand tegen me in de leraarskamer, hier is het helemaal anders.”

“De mentoren zijn heel flexibel, want wij palmen hier bijna heel de tijd heel die grote tafel in de leraarskamer in.” 

“We mogen deelnemen aan vakvergaderingen, aan een vergadering voor beginnende leraren over het opstellen van examens en aan de pedagogische studiedag. De pedagogische studiedag was heel boeiend. Niet alleen inhoudelijk, maar ook om te zien hoe collega’s daar werkpunten van de school benoemen en hoe de school die dan aanpakt.”

“De leerlingen van het eerste jaar zijn soms heel druk, maar niet stout. De mentoren praten heel positief over de leerlingen, ook al zijn het geen doetjes. Ze zien er op toe dat ook wij positief over de leerlingen praten.”