Schuldhulpverlening

Vorming van Bind-Kracht

De uitdaging van schuldhulpverlening is niet alleen om personen en gezinnen schuldenvrij te maken, maar evenzeer om via een proces te werken aan de totaalproblematiek en personen en gezinnen sterker te maken.

Wij zoemen in op de aanwezige krachten bij de persoon en zijn omgeving, en werken via dialoog aan een passend groeipad.

De focus ligt vooral op de expressieve dimensie van de hulpverlening en minder op het technisch en instrumenteel ordenen en saneren van de schulden in samenspraak met cliënt en schuldeisers.

Voor wie

Voor schuldhulpverleners

Thema’s

  • visie op schuldhulpverlening vanuit empowerment             
  • verbreed kijken naar schuldhulpverlening vanuit het cliëntperspectief en zicht krijgen op kansen en risico’s van schuldhulpverlening
  • stapsgewijs exploreren van een hulpvraag rond schuldenproblematiek, zicht krijgen op de vraag achter de vraag

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be