Stappenplan voor studenten verhoogt examenscores met bijna 10%

De Karel de Grote-Hogeschool (KdG) ontwikkelde een 9-stappenplan (vragenlijst) dat de examenscores van de studenten verhoogt: ‘Goal’. “Het enige wat de studenten daarvoor moeten doen, is leerdoelen stellen”, vertelt Dries Vervecken, onderzoeker aan KdG. “Ze moeten nadenken en opschrijven waarom ze voor hun opleiding kozen, wat ze willen leren en bereiken ... Met dit stappenplan bereiden we hen voor op mogelijke hordes. Ze leren strategieën bedenken om hindernissen een stapje voor te zijn.”

KdG liet vorig academiejaar het stappenplan proefdraaien in 11 opleidingen en behaalde erg goede resultaten: de examenscores van de studenten verhoogden met 8%. “De vragen oplossen, kostte hen maximum 2,5 uur en niet alleen hun examenscores verbeteren ermee, ook hun zelfmanagement en zelfvertrouwen”, zegt Vervecken.

“Meer dan de helft van de studenten slaagt niet voor alle vakken die hij of zij opneemt in het eerste jaar. Daar wilden we verandering in brengen, liefst op een manier die voor de student niet te veel extra tijd en moeite kost”, stelt de onderzoeker. “We vonden onze basis in de GOAL Setting Theory, een wel onderbouwd theoretisch model. Dat gaat ervan uit dat mensen beter presteren als ze zichzelf concrete, uitdagende doelen stellen dan wanneer ze vaagweg ‘ik ga mijn best doen’ als doel stellen. Die theorie hebben we verder uitgebouwd en geconcretiseerd in een vragenlijst met 9 stappen.”

De studenten bevestigen de resultaten. Nadat ze het stappenplan doorlopen hadden, gaven ze aan minder moeite te hebben met het leren van een grote hoeveelheid leerstof, effectiever studiegerelateerde problemen op te kunnen lossen en zelfzekerder te zijn.

“Voor al de resultaten geldt wel dat de studenten de opleiding en wat erbij komt kijken niet al als een last of iets dat hen vermoeit, ervaren. Daarom is het belangrijk om vroeg in te grijpen en het stappenplan al te doorlopen bij de start van de opleiding”, aldus Vervecken. Het stappenplan wordt nu ook ingevoerd in andere opleidingen aan de Karel de Grote-Hogeschool.