Studenten Kunst- en Cultuurbemiddeling brengen kunst tot bij kinderen

Kunst verder doen leven bij kinderen die weinig met kunst in aanraking komen: hoe begin je eraan, en hoe maak je ze enthousiast? Die vragen waren het vertrekpunt voor onze studenten Kunst- en Cultuurbemiddeling (Sociaal Werk).

In november 2015 bezochten ze de dansvoorstelling 'ZOO doen ze de dingen' van HETPALEIS met een groep lagereschoolkinderen.

Met die voorstelling als inspiratie gingen ze daarna zelf aan de slag. Op 6 weken tijd staken ze een workshop in elkaar voor dezelfde groep kinderen.

De invalshoek en uitwerking van de workshop mochten de studenten vrij kiezen, zodat iedereen vanuit z’n eigen sterktes en interesse kon werken.

Ik zit in m'n vrije tijd in een toneelgroep, dus ik koos ervoor om met de kinderen een toneelstuk voor te bereiden. Echt een ervaring uit de 1 000!
Tom
Toneel gecombineerd met tekenen, schilderen, knippen, plakken: de kinderen uit mijn groep waren razend enthousiast over het project en praten er nog altijd over na.
Sanne

De uitwerking gebeurde onder begeleiding van ervaren docenten en in directe samenspraak met het cultuurhuis. Een unieke kans om voor en met HETPALEIS te werken!

En reken maar de kinderen warm liepen voor het project! De foto’s zijn daarvan het mooiste bewijs.

Met lagereschoolkinderen een voorstelling bezoeken

Vanuit die inspiratie een workshop in elkaar steken met professionals

Het resultaat testen op een enthousiast doelpubliek