Kunst- en Cultuurbemiddeling

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Sociaal Werk

 • Muziek, theater, beeldende kunst, street art, film … dat is helemaal jouw ding. Valt dat even mee: onze docenten krijgen er ook nooit genoeg van!
 • Uiteraard wil je meer jongeren in het museum zien, meer personen met migratieachtergrond op het toneel, meer mensen met een beperking op festivals …
 • Kunst en cultuur staan centraal, dat spreekt. Daarnaast vullen we je rugzak met de nodige inzichten en vaardigheden, o.a. hoe je best bemiddelt. En dat is uniek in Vlaanderen!
 • Practice makes perfect, ook en vooral in onze sector.
 • In het buitenland studeren of stage lopen? We houden je niet tegen!
 • Small is beautiful: je vaardigheden train je in kleine groepjes. En je docenten zijn je coach.
 • Een bachelordiploma Sociaal Werk opent heel wat deuren, in en buiten de cultuursector. We zijn er gerust in: jij vindt je weg wel.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Kunst- en Cultuurbemiddeling is een van de vier richtingen waarin je als bachelor in het Sociaal Werk kan afstuderen. Je hoeft niet meteen te beslissen: je afstudeerrichting kies je pas na het eerste gemeenschappelijke jaar.

Eerste jaar

Dag één vliegen we er meteen in met een ontmoetingsdag. In kleine groepen leer je andere studenten kennen. En natuurlijk ook je docenten en je campus.

Sociaal Werk Lab: experimenteren en leren

 • Wat kan jij als sociaal werker betekenen? Hoe bereik je je doel? Hoe functioneer je in team? Hoe ga je om met emoties? Hoe voer je een professioneel verbindend gesprek? Je leert en experimenteert erop los. Twee halve dagen per week. In een groep van 18, begeleid door 1 vaste docent-coach. 
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in. Je luistert naar echte verhalen. En je vindt echte oplossingen voor echte noden.
 • Met aulavakken zoals 'De samenleving', 'De mens' en Grondrechten leg je de theoretische basis van Sociaal Werk. Die theorie wordt met veel voorbeelden aan de praktijk gekoppeld. Kennis pas je dus meteen toe.

Proefexamens en vakantiegarantie

In het eerste jaar leg je een aantal proefexamens theorie af.

 • Geslaagd? Punten tellen mee, vrijstelling voor dat stukje leerstof.
 • Niet geslaagd? Punten tellen niet mee. Tijd om bij te sturen en voluit voor je ‘echt’ examen te gaan.

De ‘echte’ examens leg je af in januari en maart.

 • Geslaagd? Geef je studie extra glans door een keuzeprogramma.
 • Niet geslaagd? Begeleiding op maat en tweede zit eind juni.

En dan? Vakantie!

 • Tijd voor passies en engagementen, vakantiejobs, reizen …
 • De wereld zien en veel leren buiten school. Belangrijk voor sociaal werkers, toch?

Tweede jaar 

 • Vanaf nu ligt de focus op het omzetten van de theorie naar de praktijk.
 • Via specifieke vakken zoals Werken aan participatie of Training publieksbemiddeling verdiep je je in je vakgebied.
 • Stage hoort er uiteraard ook bij. Veel stage zelfs, want een betere manier om praktijkervaring op te doen is er niet.

Derde jaar 

 • Het beroepsleven lonkt en dus schakelen we een versnelling hoger: theorievakken waar je straks wat aan hebt en vooral een heel uitgebreide stageperiode.
Remote video URL
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Kennis en achtergrond
30 studiepunten
Sociaal Werk
(
6 studiepunten
)

Wat is sociaal werk? Hoe onderscheidt het zich van andere diciplines? In het vak ‘sociaal werk’ zoeken we daar een antwoord op. Van ethiek tot de geschiedenis van België, we bekijken kritisch wat de functie van een sociaal werker is in de maatschappij. We verkennen uitgebreid het werkveld en de verschillende afstudeerrichtingen. Ontdek hoe sociaal werkers hun kracht inzetten, geïnspireerd door het idee van empowerment. Leer hoe dit idee hun manier van kijken, hun houding en wat ze doen beïnvloedt.

De samenleving: sociologie
(
6 studiepunten
)

Dompel je onder in de wereld van maatschappij en diversiteit! We onderzoeken waarom bepaalde dynamieken in de samenleving ontstaan. Van hoe mensen zich gedragen tot waarom bepaalde groepen in de samenleving het soms moeilijker hebben. We checken ook sociologische thema’s en bekijken de echte wereld met een scherpe blik. We hebben het niet alleen over boekenwijsheid, maar we zoomen in op de real deal, zoals discriminatie, gender issues, macht, en de dynamiek van stadse levens.

De mens: psychologie
(
6 studiepunten
)

We duiken in het domein van de Psychologie. We ontdekken de geschiedenis, de verschillende stromingen en de belangrijkste onderzoeksmethoden.
Vervolgens behandelen we de belangrijkste aspecten van de psychologie waarmee je als sociaal werker te maken zal krijgen : Het verwerken van informatie, leerprocessen, behoeften en emoties, persoonlijkheid en gedrag. We maken een uitstap naar de belangrijkste ontwikkelingsfasen en vaak voorkomende psychische stoornissen en behandelingen

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

Als toekomstig sociaal werker zal je vaak in aanraking komen met juridische aspecten. Om je daarop voor te bereiden starten we met het toelichten van de grondrechten en mensenrechten. Daarna gaan we dieper in op de bevoegdheden en instellingen. We leggen de focus op personen- en familierecht (naam, geslacht, nationaliteit, verblijf), intermenselijke relaties (huwelijk, samenwonen) en identiteit waarbij bepaalde ethisch geladen juridische thema’s zoals euthanasie, abortus en gender aan bod komen. Ook de huurrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht nemen we onder de loop.

Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

We bestuderen de achterliggende economische principes van de groeiende welvaart afgelopen decennia in de wereld. En he het komt dat die welvaart niet gelijk is verdeeld. Veel mensen, ook in onze samenleving, hebben het nog steeds moeilijk en zijn maatschappelijk kwetsbaar. We onderzoeken hoe en waarom sommige mensen worden buitengesloten en bespreken waar de vrije markt zijn beperkingen heeft.

Leer en experimenteer
30 studiepunten
Sociaal Werk Lab 1
(
12 studiepunten
)

In het SW-lab leer je al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. Een intense samenwerking!

Je gaat op verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus van binnenuit kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen. Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring. Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie.

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden. In dat portfolio stel je jezelf voor, deel je je ervaringen en leerroute en kan je de trajectkeuze voor het tweede jaar motiveren.

Sociaal Werk Lab 2
(
18 studiepunten
)
 • Jezelf ontwikkelen
 • Contact maken en professioneel nabij zijn
 • Kritisch en ethisch werken
 • Analyseren en onderzoeken
 • Praktijk

Tweede jaar

Kennis en achtergrond
15 studiepunten
Sterk Sociaal Werk
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Werken aan verandering
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Rechten realiseren
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Kennis verbreden
15 studiepunten
Werkveld en beleid
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Werken met publieken
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Kunstperspectieven
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Leer en experimenteer
30 studiepunten
Lab Kunst- en Cultuurbemiddeling
(
20 studiepunten
)
 • Divers-sensitief communiceren
 • Professionele identiteit
 • Stage
Projectmatig werken
(
7 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Stage
(
24 studiepunten
)

Doorheen de beroepspraktijk en persoonlijke studie verwerf je de noodzakelijke competenties voor het uitoefenen van de functie ‘sociaal werker’:

 • Grondige kennismaking met het werkveld en situering van de stageplaats
 • Verdieping in de organisatiestructuur, doelstellingen, doelgroepen en samenwerkingsverbanden
 • Verdieping in het profiel van de professionele werker
 • Zelfstandig uitvoeren van het volledige takenpakket van een professionele sociaal werker
Bachelortoets
(
6 studiepunten
)

Je behandelt in je bachelorproef een onderwerp uit het werkterrein van de kunst- en cultuurbemiddeling. Je integreert opgedane praktijkervaring en theoretisch verworven inzichten.

Kennis verdiepen
24 studiepunten
Hedendaagse kunstperspectieven
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Werken met kunst
(
4 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Zingeving en veerkracht
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Duurzame rechtvaardigheid
(
4 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Politiserend sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Keuzevak
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Trainen en toepassen
6 studiepunten
Training werken met publiek
(
6 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 12 september, start lessen vanaf maandag 16 september.
 • Later inspringen kan. Tot februari.
 • Gemiddeld 26 uur les per week.
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster

Bekijk de jaarindeling

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

Vol vuur voor cultuur

Meer mensen enthousiast maken voor cultuur, dat is precies wat jij wil doen. En daar reiken we je de geschikte tools voor aan. Nog beter leren samenwerken, organiseren en netwerken vormt de kern. Je schrijft projectdossiers, zoekt financiering en overlegt met andere organisaties. Je onderzoekt, coördineert, voert uit en evalueert. Rondleiding of workshop geven? Hoort er ook bij.

Remote video URL
Remote video URL

Extra veel praktijk

Geen theorie zonder (een massa) praktijk. Vanaf dag één zelfs, niet alleen tijdens je twee intensieve stageperiodes. Altijd leuk trouwens dat je kunt werken aan een concreet project of je vaardigheden kunt oefenen op het terrein, zoals bijvoorbeeld een rondleiding in het museum voor hedendaagse kunst met een groep kinderen van allochtone afkomst. De theorie omzetten naar de praktijk in een real-life-setting.

Remote video URL

Jongerenwerking van een museum opstarten en uitbouwen?

Remote video URL

Visie ontwikkelen van een kunst-educatieve organisatie?

Maar wat doe ik dan tijdens zo’n stage?

Bemiddelen, dat is wat je doet. Onze richting heet niet voor niks Kunst- en Cultuurbemiddeling. Bemiddelen dus, tussen artiest en bezoeker, tussen publiek en kunst, tussen cultuur en buurt.

Je geeft bijvoorbeeld kansen aan jonge muzikanten in een cultuurcentrum: je bezorgt ze een repetitielokaal, een podium, een ontmoetingsplek.

Of je maakt moeilijke museumteksten helder en concreet. Samen met bewoners een theatervoorstelling op poten zetten in het buurthuis, een festival uit de grond stampen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Coaching

 • Elke student heeft een persoonlijke leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, geeft goede raad, biedt een luisterend oor en schudt je af en toe wakker.
 • Onze docenten staan dichtbij hun studenten. Ze coachen je door je studieparcours. En stap voor stap neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid op.
 • Als je stage loopt, kan je rekenen op 2 coaches: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).
 • Moeilijkheden met taal? Onze taalcoach helpt je graag, in groep of individueel.
 • Bepaalde leerstof die je moeilijk onder de knie krijgt? Schrijf je in voor een extra werkcollege.
 • Voor sommige vakken zijn er proefexamens: je kan dan al eens testen of je de leerstof onder de knie hebt.
 • Schort er iets aan je studiemethode? In de sessies studiemethodebegeleiding geven we je tips & tricks.
Remote video URL

Go international

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger, maar beleef vooral de tijd van je leven!

 • Als laatstejaarsstudent kan je met Erasmus aan een Europese hogeschool of universiteit studeren: leef minstens 3 maanden in Denemarken, Tsjechië, Spanje, Finland …
 • Wil je stage lopen buiten de Europese grenzen? Laat het beste van jezelf zien in Nieuw-Zeeland, Canada, Australië ...  We zorgen voor een goede voorbereiding met vakken zoals Interculturele competenties, Global challenges, Kosmoshock …
 • Zin om aan de slag te gaan in een project internationale samenwerking? Zet mee je schouders onder projecten in Colombia, Peru, Zuid-Afrika, Ghana, Tanzania, Indonesia, India …
 • Of doe je liever internationale ervaring op dichtbij huis? Volg dan tijdens je opleiding in Antwerpen samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’, Seneca.

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken?
  Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? 

  Je krijgt les in een Windows-omgeving. Je Macbook zal werken maar soms ga je via de Citrix-omgeving een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat te behalen als je medestudenten.

  Zorg daarnaast dat je Macbook minimaal MacOS 10.14 (Mojave) draait, en minimaal een intel i5/M1 chip en 256GB opslag heeft.

  Je kunt er voor kiezen om een MacBook te bestellen met korting via 4uCampus

 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Je eet, drinkt, ademt cultuur, in elke denkbare vorm. En het liefst van al zou je die passie met zo veel mogelijk mensen willen delen.
 • Je bent een sociaal dier, iemand die mensen verbindt en kan samenbrengen.
 • Je legt makkelijk contact en je bent vlot in de omgang.
 • Een actie tijdens Music for Life, een party in het jeugdhuis: jij trekt mee aan de kar. Je bent een geboren organisator.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

 • Als kunst- en cultuurbemiddelaar kom je onder andere terecht in:
  • Cultuurcentra
  • Concert- en festivalorganisaties
  • Theaters
  • Musea
  • Bibliotheken
  • Erfgoedprojecten
  • Kunsteducatieve en sociaal-artistieke werkingen
 • Met je diploma Sociaal Werk kan je ook aan de slag in andere sectoren zoals:
  • Jeugd
  • Educatie
  • Welzijn
  • Gezondheidszorg
 • Onze oud-studenten werken onder andere bij het MAS, Speelgoedmuseum Mechelen, de cultuurcentra van Berchem, Merksem en Ekeren, de bib van Vilvoorde, het kasteel van Gaasbeek, De Boekenkaravaan, figurentheater De Maan, muziekcentrum Trix, NTGent, Kunst in Zicht, Mestizo Art Festival en Madam Fortuna.

  Verder studeren

  • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de master Sociaal Werk.
  • Extra bachelor? De opleidingen Orthopedagogie, Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Pedagogie van het Jonge Kind, Bedrijfsmanagement (met o.a. Marketing en Rechtspraktijk) en Office Management (met o.a. HR & Sales) sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
  • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.
  Ik heb altijd gedroomd om te werken met kunst en niet aan kunst. Als digital platform officer bij M KHA bouw ik bruggen tussen kunst en publiek. Momenteel volg ik een master Kunsteducatie in Tilburg maar The Broad of het MoMa in Los Angeles en New York, mogen altijd bellen.
  Marte Sommen
  Marte Sommen
  Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Kunst- en Cultuurbemiddeling
  Publiekswerker zijn, voelt eerder als een deel van mezelf dan een job. Bij NTGent zorgen we ervoor dat iedereen een kans krijgt om deel te nemen aan theater. Het geeft enorm veel voldoening door bv. slechtzienden voorstellingen te kunnen laten bijwonen d.m.v. audioscripties.
  Saartje
  Saartje Cauwenbergh
  Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Kunst- en Cultuurbemiddeling

  Flexibel studeren

  Vrijstellingen

  • Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak?
  • Of heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al credits verdiend?

  Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen. 

  Check hoe je vrijstellingen aanvraagt

  Verkort traject

  Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je de opleiding Sociaal Werk in een verkort traject volgen.

  Welke vakken moet je nog volgen?
  Download de programma's die al uitgewerkt zijn (in Google Drive).

  • Staat je behaald diploma er niet bij?
  • Wil je inschrijven?
  • Of heb je meer info nodig? 

  Contacteer mieke.wouters@kdg.be of +32 3 613 18 29.

  Meer gespreid studeren?

  Dat kan, we werken namelijk met een systeem van 4 periodes.

  • Afgebakende leerstof en regelmatige feedback verhogen je slaagkans.
  • Per theoretisch vak heb je een proefexamen. Dit telt enkel mee als je geslaagd bent.
  • Op het einde van periode 3 (maart) leg je voor alle theoretische vakken examen af (30 studiepunten).
  • Moet een resultaat omhoog, dan helpen we je met remediëring in periode 4 en leg je je tweede zit af eind juni.

  Vlaams opleidingsverlof (VOV)

  Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

  Meer weten?

  Kom naar een infodag

  • Krijg een rondleiding op de campus
  • Ontdek de KdG-opleidingen
  • Spreek met studenten en docenten

   

  Download of bestel een brochure

  Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download de brochure.

   

  Contacteer de opleiding

  Vraag het aan Mieke Wouters via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

   

  Chat met een student

  Vraag je het liever aan een medestudent?
  Chat met Mirah, studente Kunst- en cultuurbemiddeling

  Inschrijven

  Wanneer wil je starten?

  Ik start in september 2024

  STAP 1: start je inschrijving

  • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
  • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
  • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

  Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

  STAP 2: rond je inschrijving af

  Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

  • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
  • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

  STAP 3: start met je opleiding

  • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
  • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
  • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

  Meer info

  Ik start zo snel mogelijk

  • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
  • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
  • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

  Nog inschrijven voor 2023-2024

  Waarom KdG?

  • Coaching
   We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

  • Real life
   We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

  • Stevig diploma
   Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

  • Grensverleggende innovatie en experiment
   We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

  • Open huis
   Iedereen is welkom.

  Meer redenen om voor KdG te kiezen

  Kwaliteitsvol onderwijs

  • KdG streeft topkwaliteit na.
  • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
  • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

  Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
  Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

  Voor organisaties en bedrijven

  Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar imke.vannuffelen@kdg.be.

  Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

  • Een vorming op maat?
  • Begeleiding bij jouw innovatief project?

  Maak gebruik van onze expertise.