Sociaal Werk

Professionele bachelor Sociaal Werk

 • Wil je het leven van mensen helpen verbeteren?
 • Sociaal Werk is denken én doen.

 • Je wordt een veelzijdig professional: vertrouwen opbouwen, bemiddelen, adviseren, hulp verlenen, coachen, organiseren …

 • Drie jaar lang zet je in op persoonlijke groei en kennis. Zo leer je jezelf en de samenleving beter kennen.

 • Je speelt in op de actualiteit: risico’s, solidariteit, vluchtelingen, mobiliteit, burn-out ...
 • Onze docent-coaches begeleiden je bij de theorie en de praktijk.
 • Je leert niet alleen op de campus maar ook op de werkvloer.
 • De praktijk ervaar je in kleine leergroepen, als vrijwilliger en tijdens stages.
 • Studiereis naar Berlijn, Amsterdam of Kopenhagen? Buitenlandse stage? Ga internationaal!
 • Het eerste jaar is voor iedereen gelijk. Daarna kies je je afstudeerrichting: 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Eerste jaar Sociaal Werk

Dag één vliegen we er meteen in met een ontmoetingsdag. In kleine groepen leer je andere studenten kennen. En natuurlijk ook je docenten en je campus.

Sociaal Werk Lab: experimenteren en leren

 • Wat kan jij als sociaal werker betekenen? Hoe bereik je je doel? Hoe functioneer je in team? Hoe ga je om met emoties? Hoe voer je een professioneel verbindend gesprek? Je leert en experimenteert erop los. Twee halve dagen per week. In een groep van 18, begeleid door 1 vaste docent-coach. 
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in. Je luistert naar echte verhalen. En je vindt echte oplossingen voor echte noden.
 • Met aulavakken zoals De samenleving, De mens en Grondrechten leg je de theoretische basis van Sociaal Werk. Die theorie wordt met veel voorbeelden aan de praktijk gekoppeld. Kennis pas je dus meteen toe.

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes 

 • De leerstof is duidelijk afgebakend.
 • Je krijgt regelmatig feedback.
 • Je leert plannen.

Bekijk de jaarindeling

Proefexamens en vakantiegarantie

In het eerste jaar leg je een aantal proefexamens theorie af.

 • Geslaagd? Punten tellen mee, vrijstelling voor dat stukje leerstof.
 • Niet geslaagd? Punten tellen niet mee. Tijd om bij te sturen en voluit voor je ‘echt’ examen te gaan.

De ‘echte’ examens leg je af in januari en maart.

 • Geslaagd? Geef je studie extra glans door een keuzeprogramma.
 • Niet geslaagd? Begeleiding op maat en tweede zit eind juni.

En dan? Vakantie!

 • Tijd voor passies en engagementen, vakantiejobs, reizen …
 • De wereld zien en veel leren buiten school. Belangrijk voor sociaal werkers, toch?

Tweede en derde jaar Sociaal Werk: eigen accent

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Theorie: bouw kennis op via praktijkvoorbeelden
30 studiepunten
Sociaal Werk
(
6 studiepunten
)

Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt. Dit helpt je om tegen het tweede jaar een goede trajectkeuze te maken: Kunst- en Cultuurbemiddeling, Maatschappelijk Werk, Maatschappelijke Advisering (Sociaal-Juridische Dienstverlening), Personeelswerk of Sociaal-Cultureel Werk?

De samenleving
(
6 studiepunten
)

We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. De verklaring ligt o.a. in het belang van cultuur en in het socialiseren. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.

De mens
(
6 studiepunten
)

Hoe geven wij als mensen betekenis aan onze leefwereld?  Na eerst stil te staan bij onze psychologische 'hardware' (bio- en neuropsychologie), gaan we vooral onze 'psychologische software' verkennen. Wij construeren immers zelf de concepten die we over onszelf en onze omgeving hebben. Deze basiskennis wordt uitgebreid met sociaal psychologische aspecten.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke juridische kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Er is in de wereld tijdens de laatste decennia heel wat welvaart gecreëerd. Wat zijn hier de achterliggende economische principes? Maar deze welvaart is zowel mondiaal als in onze eigen samenleving ongelijk verdeeld. Heel wat mensen (ook bij ons) leven nog in armoede en zijn maatschappelijk kwetsbaar. We gaan dieper in op deze uitsluitingsmechanismen en de beperkingen van de vrije markt.

Praktijk: leer en experimenteer
15 + 15 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
15 + 15 studiepunten
)

In de Labs Sociaal Werk (deel 1 & 2) leer je al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. Een intense samenwerking!

Je gaat op sociale verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus van binnenuit kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen.

Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring.

Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie.

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden. In dat portfolio stel je jezelf voor, deel je je ervaringen en leerroute en kan je de trajectkeuze voor het tweede jaar motiveren

Tweede en derde jaar

Vanaf het tweede jaar kies je een afstudeerrichting.

Bekijk de inhoud en studiepunten van:

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 14 september, start lessen vanaf 18 september.
 • Later inspringen kan. Tot februari.
 • Gemiddeld 26 uur les per week.
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster

Remote video URL

Blerina koos voor Sociaal Werk @ KdG

Remote video URL

Nona, Mohamed en Matej vertellen over hun opleiding Sociaal Werk.

Remote video URL

Dit is Piet. Kunstenaar en ervaringsdeskundige in de opleiding. Hij geeft mee les en begeleidt supervisie. Piet en zijn collega's maken van studenten betere sociaal werkers.

Coaching

 • Leren leren loopt als een rode draad door het eerste jaar. Je krijgt inzicht in je studiemethode. En we geven je kansen om bij te sturen.
 • Een vaste docent-coach begeleidt de praktijk. In groepen van 18 leer je actief luisteren, feedback geven, kritisch reflecteren, positie innemen ... Je koppelt ook terug over je praktijkervaring.
 • Tijdens je stage heb je een dubbele coach: een KdG-docent als stagebegeleider en een professional op de werkplek als mentor.
Remote video URL

4 afstudeerrichtingen / trajecten

Het eerste jaar is voor iedereen hetzelfde. Op het einde van dat jaar kies je een afstudeerrichting of traject. Zo geef je jouw sociaal werk een eigen accent:

 • Kunst- en Cultuurbemiddeling
  Muziek, theater, beeldende kunst, street art, film ..., jouw ding? Valt dat even mee want onze docenten krijgen er ook nooit genoeg van!

 • Maatschappelijk Werk
  Je favoriete werkmateriaal, dat is je medemens. En je voelt je pas helemaal in je nopjes als je hem of haar vooruit kan helpen.

 • Maatschappelijke Advisering (traject Sociaal-Juridische Dienstverlening)
  De wildgroei aan wetten en reglementen heeft veel weg van een gigantisch labyrint. Geen wonder dat er mensen verdwalen. Jij wil hen veilig door dat doolhof loodsen.

 • Sociaal-Cultureel Werk
  De handen uit de mouwen steken, ze moeten het je geen twee keer vragen. En gelukkig maar, want in ons vakgebied is dat een must. Dat, en dingen creatief aanpakken.

Leergroep
Jij, een coach en +/- 16 medestudenten: je leert actief luisteren, feedback geven, jezelf onder de loep plaatsen, positie innemen …

Studiereis in het tweede en derde jaar
Doen ze dat echt zoveel beter in het buitenland? Berlijn, Amsterdam, Kopenhagen: here we come!

Go international!
20% van onze derdejaars kiezen voor studie of stage in het buitenland.

Inleefweken en vrijwilligerswerk

Je leert niet alleen op de campus, je krijgt ook les in de praktijk.

 • Inleefweek
  Je draait één week mee in een voor jou onbekende setting. Je duikt in het leven van een visser, truckchauffeur, non, bejaarde … 
 • Vrijwilligerswerk
  Je doet werkervaring op door als vrijwilliger te helpen bij daklozenopvang, voedselbedeling, huiswerkbegeleiding …
 • Op stap in ‘t stad
  Je verkent Antwerpen, zoomt in op diversiteit: misschien zet jij wel een project op poten om die of die buurt te boosten?
Remote video URL

Als student Sociaal Werk neem je deel aan verschillende projecten. Student Félix is huiswerkbegeleider, gezinsondersteuner, vertaler én vertrouwenspersoon bij Buddy@School

Ontdek het project Buddy@School

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Sociaal werk
  Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt.
 • De Samenleving
  We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.
 • Grondrechten
  In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Maatschappelijk Werk: financiële en materiële hulverlening, personen met een handicap

Remote video URL

Sociaal-Cultureel Werk: wat is Sociaal-Cultureel Werk?

Remote video URL

Sociaal-Juridische Dienstverlening: Familierecht

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent graag onder de mensen, luistert écht naar hun verhaal.

 • Je wil mensen helpen hun weg te vinden in de wereld.

 • Mooie woorden zoals rechtvaardigheid en diversiteit zet je om naar concrete actie.

 • Je voelt mee, en hebt lef.

 • Je denkt na, en steekt je handen uit de mouwen.

 • Je zet verandering in gang: nu!

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Ik wou graag mensen bij elkaar brengen en hoopte op een job die ik elke dag wat anders zou kunnen invullen
Jonas
Vrijwilligerscoach
Jeugd en jeugdwerk, vorming en groepsprocessen: my piece of cake!
Frauke
Personeelscoach en vormingscoördinator
Ik wilde echt de kans grijpen om iets goeds te doen in de wereld
Ditte
Diversity coach
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

 • Een bachelordiploma Sociaal Werk is een breed inzetbaar diploma met veel toekomstmogelijkheden.
 • Je gaat voor een job die je nauw aan het hart ligt. Het is vaak keihard werken, maar je krijgt er veel voor in de plaats.

Onze oud-studenten zie je aan het werk als ... 

jeugdconsulent - overlegcoördinator Thuiszorg - gezinsbegeleider - educatief medewerker bij de vakbond - stafmedewerker bij het ziekenfonds - change manager - publiekswerker Museum aan de Stroom - maatschappelijk werker - hulpverlener bij vluchtelingenjongeren - cultuurfunctionaris en productieassistent film en televisie - recruiter - teamcoach Zorgbedrijf Antwerpen - pedagogisch medewerker - publiekswerker theater - medewerker Sociaal Huis - psychosociaal begeleider - educatief medewerker opera - coach leerkrachten lager onderwijs - ontwikkelingswerker in Malawi - freelancer culturele sector - slachtofferzorg politie Antwerpen - woonbegeleider Beschut Wonen - studentencoach Universiteit Antwerpen - projectcoördinator stad Antwerpen (Werkhaven, Team Zwerfvuil, Jongerenactie, Antwerpen Proper) - groeps -en vormingswerker - HR consultant - hulpverlener onthaalteam - diversity coach ...

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de master Sociaal Werk.
 • Extra bachelor? De opleidingen Orthopedagogie, Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Pedagogie van het Jonge Kind, Bedrijfsmanagement (met o.a. Marketing en Rechtspraktijk) en Office Management (met o.a. HR & Sales) sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
 • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.

Flexibel studeren

Nieuw: flexibel traject Maatschappelijk Werk

De opleiding Sociaal Werk combineren met je huidige job of een gezin? Of heb je al een bachelor of master behaald?

 • Vanaf september 2023 kan je starten in ons flexibel traject.
 • Combineer een beperkt aantal lesuren op de campus met afstandsleren.
 • We gaan samen op zoek naar een stageparcours dat haalbaar is voor jouw specifieke thuis-  en werksituatie.
 • Het flexibel traject wordt enkel ingericht voor de afstudeerrichting Maatschappelijk Werk.

Meer weten? Mail naar mieke.wouters@kdg.be of kom langs op een van onze infodagen.

Vrijstellingen

Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Verkort traject

Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je de opleiding Sociaal Werk in een verkort traject volgen.

Welke vakken moet je nog volgen?
Download de programma's die al uitgewerkt zijn (in Google Drive).

 • Staat je behaald diploma er niet bij?
 • Wil je inschrijven?
 • Of heb je meer info nodig? 

Contacteer mieke.wouters@kdg.be of +32 3 613 18 29.

Meer gespreid studeren?

Dat kan, we werken namelijk met een systeem van 4 periodes.

 • Afgebakende leerstof en regelmatige feedback verhogen je slaagkans.
 • Per theoretisch vak heb je een proefexamen. Dit telt enkel mee als je geslaagd bent.
 • Op het einde van periode 3 (maart) leg je voor alle theoretische vakken examen af (30 studiepunten).
 • Moet een resultaat omhoog, dan helpen we je met remediëring in periode 4 en leg je je tweede zit af eind juni.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download de brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Lotte, Julie, Paulien en Elke, studentes Sociaal Werk

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Mieke Wouters via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

Inschrijven

Inschrijven voor volgend academiejaar 2023-2024

STAP 1: start je inschrijving

 • Niet verplicht, wel handig. Duurt maar 1 minuutje.
 • Je ontvangt midden juni 2023 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2023-2024

STAP 2: rond je inschrijving af

Midden juni 2023 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 11 september 2023.
 • Lessen beginnen vanaf 18 september 2023.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Nog inschrijven voor academiejaar 2022-2023?

Het academiejaar is al gestart, maar voor de meeste opleidingen kan je ook nu nog instromen. Zo kan je misschien al met een aantal vakken starten.

Bekijk hoe je kan inschrijven voor 2022-2023

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor organisaties en bedrijven

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar annemie.cornille@kdg.be.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.