Sociaal-Juridische Dienstverlening

Traject van de afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering van de professionele bachelor Sociaal Werk

 • De wildgroei aan wetten en reglementen heeft veel weg van een gigantisch labyrint. Geen wonder dat mensen erin verdwalen. Jij wil hen veilig door dat doolhof loodsen.
 • Practice makes perfect, ook en vooral in onze sector.
 • Door te informeren, te adviseren en te bemiddelen zet jij mensen weer op het juiste spoor.
 • In het verre zuiden studeren of stage lopen? We houden je niet tegen!
 • Small is beautiful: je vaardigheden train je in kleine groepjes. En je docenten zijn je coach.
 • Een bachelordiploma Sociaal Werk opent heel wat deuren, in en buiten de zorgsector. We zijn er gerust in: jij vindt je weg wel.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Sociaal-Juridische Dienstverlening is een traject waarin je als bachelor in het Sociaal Werk kan afstuderen. Je hoeft zelfs niet meteen te beslissen: die keuze maak je pas na het eerste gemeenschappelijke jaar.

Eerste jaar

 • We leggen een stevige basis, mooi verdeeld over theorie en praktijk.
 • Met vakken als Filosofie, Psychologie, Sociologie, Economie en Recht mikken we op een brede vorming.
 • Er gaat niks boven een intensieve inleefweek om van onze sector te proeven, bij voorkeur in een voor jou verrassende setting.
 • Vrijwilligerswerk hoort er ook bij. Je verkent de stad en neemt een Antwerpse wijk onder de loep. Je leert omgaan met armoede en superdiversiteit.
 • In een kleine groep werk je aan jezelf, leer je je openstellen voor anderen, verbreed je je kijk op de wereld.

Tweede jaar 

 • We trainen skills zoals actief luisteren, professionele gespreksvoering, opzoeking in wetgeving, dossierbeheer, professioneel schrijven …
 • Op vraag van je toekomstige werkveld werk je specifieke onderzoeksprojecten uit.
 • De juridische kennis die je verwerft is praktijkgericht. Tijdens je stages pas je ze toe op concrete gevallen. En het gaat om veel stages, want een betere manier om ervaring op te doen is er niet.

Derde jaar 

 • Het beroepsleven lonkt en dus schakelen we een versnelling hoger: theorievakken waar je straks wat aan hebt en vooral een heel uitgebreide stageperiode.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken.

Sociaal-Juridische Dienstverlening (Sociaal Werk)

Wanneer heb je les?

 • Je hebt een startdag op vrijdag 13 september 2019.

 • Vanaf 17 september starten de lessen.

 • Later inspringen kan, en wel tot februari.

 • Per week volg je gemiddeld 20 uur les.

 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.

 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.

Jaarindeling

 • Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes. Een dubbel voordeel: je spreidt je studielast en je leert plannen. Dus ook: duidelijke afbakening van de leerstof, snelle feedback, en een evaluatie op het einde van elke periode.

 • Bij sommige vakken is het proces belangrijk: je moet iets in de vingers krijgen, je kennis en vaardigheden groeien gaandeweg. Voor die vakken krijg je tussentijdse feedback en een evaluatie na 2 of meer periodes

Bekijk de jaarindeling

Samen zoeken naar oplossingen

De huurder die uit zijn huis is gezet, de m/v die geen werk vindt, de burger met een klacht over de politie, de afgewezen asielzoeker … Er zijn zo veel mensen die verloren lopen in onze complexe samenleving.

Jij kan het verschil maken, hen helpen om zich een weg te banen in de jungle van wetten en reglementen. Je informeert, adviseert, bemiddelt. Want ook jouw klant heeft recht op recht.

Fedor Nys (student Sociaal Werk) ging op stage een vluchtelingenkamp in Palestina | KdG

Stage in een vluchtelingenkamp in Palestina? Fedor deed het …

Oud-student in beeld: Aryane (Sociaal-Juridische Dienstverlening)

Oud-studente Aryane is nu ombudsvrouw Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Heeft een dakloze dan nooit een dak boven het hoofd?

Docent Andy Merckx legt in 1 minuut uit of een dakloze echt nooit een dak boven z'n hoofd heeft.

Projecten op maat

Na afloop van je studie kan je op heel veel werkplekken terecht. Vanaf het tweede jaar maken we dat al heel concreet.

Loop je stage bij de VDAB? Dan kan je je bijvoorbeeld verdiepen in het thema jongerenwerkloosheid.

Andere voorbeelden: voorstellen formuleren om de werking en de bekendheid van de Familierechtbank te verbeteren, op de campus een sensibiliseringsactie voor Holebi-rechten op poten zetten, bij de politie burgers met vragen onthalen en slachtoffers over hun rechten informeren, in een ziekenhuis bemiddelen tussen arts en patiënt …

DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken): je interviewt asielzoekers en verwijst door. Je ben hun eerste aanspreekpunt in België.

Samenlevingsopbouw Antwerpen: je informeert, coördineert en begeleidt groepen en gezinnen. Je hebt direct resultaat van je werk.

Lokale politie Antwerpen, wijkwerking: je bent het gezicht van de politie in de wijk en je staat dicht bij de bevolking: je bemiddelt, verwijst door en legt uit. Je bent multi-inzetbaar als sociaal werker.

Extra veel praktijk

Geen theorie zonder (een massa) praktijk. Vanaf dag één zelfs, niet alleen tijdens je twee intensieve stageperiodes.

Altijd leuk trouwens als je kunt werken op een concreet project en je gespreksvaardigheiden kunt oefenen op ‘echte’ mensen met ‘echte’ problemen. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken bijvoorbeeld, de Huurdersbond, een vakbond …

Prijs Frank Swaelen: kandidaat 'Samenwerken met ervaringsdeskundigen'

Het leven zoals het écht is: les krijgen van ervaringsdeskundigen. 92 % van onze studenten vindt dit een meerwaarde.

Go international

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger, maar beleef vooral de tijd van je leven!

 • Als laatstejaarsstudent kan je met Erasmus aan een Europese hogeschool of universiteit studeren: leef minstens 3 maanden in Denemarken, Tsjechië, Spanje, Finland …
 • Wil je stage lopen buiten de Europese grenzen? Laat het beste van jezelf zien in Nieuw-Zeeland, Canada, Australië ...  We zorgen voor een goede voorbereiding met vakken zoals Interculturele competenties, Global challenges, Kosmoshock …
 • Zin om aan de slag te gaan in een project internationale samenwerking? Zet mee je schouders onder projecten in Colombia, Peru, Zuid-Afrika, Ghana, Tanzania, Indonesia, India …
 • Of doe je liever internationale ervaring op dichtbij huis? Volg dan tijdens je opleiding in Antwerpen samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’, Seneca.

Coaching

 • Elke student heeft een persoonlijke leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, geeft goede raad, biedt een luisterend oor en schudt je af en toe wakker.
 • Onze docenten staan dichtbij hun studenten. Ze coachen je door je studieparcours. En stap voor stap neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid op.
 • Als je stage loopt, kan je rekenen op 2 coaches: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).
 • Moeilijkheden met taal? Onze taalcoach helpt je graag, in groep of individueel.
 • Bepaalde leerstof die je moeilijk onder de knie krijgt? Schrijf je in voor een extra werkcollege.
 • Voor sommige vakken zijn er proefexamens: je kan dan al eens testen of je de leerstof onder de knie hebt.
 • Schort er iets aan je studiemethode? In de sessies studiemethodebegeleiding geven we je tips & tricks.

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent een sociaal dier, iemand die mensen verbindt en kan samenbrengen.
 • Je hebt oog voor wie op een belangrijk punt in zijn leven vastloopt in regels en procedures.
 • Je gelooft in mensen en in het feit dat je altijd een oplossing zal vinden als ze met hun problemen bij je komen aankloppen.
 • Waarom de ene mens vlot door het leven walst en de ander zich klem rijdt, het is een thema dat je mateloos boeit.
 • Je legt makkelijk contact en je bent vlot in de omgang. Je observeert graag, luistert actief en stelt de juiste vragen.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)

Gloednieuwe campus Zuid

Les op campus Zuid

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Een bachelordiploma Sociaal Werk is een breed inzetbaar diploma met veel toekomstmogelijkheden.
 • Je gaat voor een job die je nauw aan het hart ligt. Het is vaak keihard werken, maar je krijgt er veel voor in de plaats.
 • Je kan meteen aan de slag op de meest uiteenlopende plekken: bij Jongerenadviescentra (JAC), Jeugdinformatiepunten (JIP), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), justitiehuizen, Openbare Centra Maatschappelijk Welzijn (OCMW), vluchtelingenorganisaties, sociale huisvestingsmaatschappijen en dito verhuurkantoren, huurders- en vakbonden, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), de sociale inspectie, diensten schuldbemiddeling, jeugd en gezin (bv. bij de politie) of studentenvoorzieningen (Stuvo), ombudsdiensten (bv. in een ziekenhuis) …

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de master Sociaal Werk.
 • Extra bachelor? De opleidingen Orthopedagogie, Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Pedagogie van het Jonge Kind, Bedrijfsmanagement (met o.a. Marketing en Rechtspraktijk) en Office Management (met o.a. HR & Sales) sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
 • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.
Vincent

Vincent Van Doorslaer, maatschappelijk assistent bij OCMW Lier 
Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Sociaal-Juridische Dienstverlening

 • Deed zijn stage bij OCMW Lier, voelde zich er goed en kon er onmiddellijk aan de slag.

 • Zocht job met impact op de samenleving. Combinatie van soft skills en rechten.

 • Helpt cliënten op weg naar een beter leven: een leefloon als startpunt en vandaar uit verder op weg naar een betere toekomst.

 • Een dakloze minderjarige via leefloon begeleiden naar een job en woonst, is part of the job. Zo’n succesverhalen geven je vleugels!
   

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Verkort traject

Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je de opleiding Sociaal Werk in een verkort traject volgen.

Welke vakken moet je nog volgen?
Download de programma's die al uitgewerkt zijn (in Dropbox).

 • Staat je behaald diploma er niet bij?
 • Wil je inschrijven?
 • Of heb je meer info nodig? 

Contacteer mieke.wouters@kdg.be of +32 3 613 18 29.

Langer traject (4 x 45)

Je wil als sociaal werker aan de slag maar je vindt de stap naar het hoger onderwijs te groot? Of je kan studie en andere engagementen moeilijk combineren, beheerst het Nederlands minder goed, hebt meer tijd nodig om de leerstof te verwerken?

Wat de reden ook is, je kan deze professionele bachelor in een rustiger tempo volgen: je spreidt je studie netjes over vier in plaats van drie jaar: 4 x 45 (in plaats van 3 x 60) studiepunten. Minder opleidingsonderdelen per jaar dus, meer tijd om ze te verwerken.

Download de lessentabel

Meer info? Mail mieke.wouters@kdg.be of bel +32 3 613 18 29.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar de infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

Volgende infodag: zaterdag 14 maart van 10 tot 17 u. op campus Zuid.

Volg een les

Ervaar hoe het er écht aan toegaat op onze hogeschool: volg al een les samen met de huidige KdG-studenten.

Vanaf oktober 2019 starten we opnieuw met open lessen! Wil je graag een berichtje krijgen als er nieuwe open lessen beschikbaar zijn?

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Laat ons weten welke opleidingen jij interessant vindt, dan sturen we je de juiste informatie op.

Ik kies mijn favoriete opleidingen ...

Inschrijven 

Klaar om te starten bij KdG? 

 • STAP 1: START JE INSCHRIJVING
 • STAP 2: CHECK-IN
  Begin juni ontvang je een mail waarin we je vragen om een afspraak te maken en om via een online tool je gegevens verder aan te vullen.
 • STAP 3: BOARDING
  Je komt op het afgesproken moment naar de campus om je studiecontract te tekenen en je studiegeld te betalen.

Wat moet je allemaal doen, wat heb je nodig, hoeveel kost studeren ...? Alle info over inschrijven op een rijtje

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Lees meer ...

Voor organisaties en bedrijven

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar steven.gibens@kdg.be.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.