Inhoud en studiepunten van Maatschappelijke Advisering

Eerste jaar

Kennis en achtergrond
30 studiepunten
Sociaal werk
(
6 studiepunten
)

Wat is (de geschiedenis van) sociaal werk? Welke jobs kan je als sociaal werker allemaal doen en wat is de link met onze afstudeerrichtingen? Je leert het werkveld kennen en ontdekt de waarde van empowerment: mensen sterker en zelfredzaam maken wordt jouw troef.

De samenleving: sociologie
(
6 studiepunten
)

Je bestudeert de samenleving: hoe gedragen mensen zich en waarom heeft de ene groep het moeilijker dan de andere? Welke dynamieken spelen er? Je bouwt theoretische kennis op en kijkt kritisch naar maatschappelijke thema’s zoals gender, discriminatie, macht en verstedelijking.

De mens: psychologie
(
6 studiepunten
)

Wat is (de geschiedenis van) psychologie? Wat zijn de belangrijkste stromingen en onderzoeksmethodieken? En wat is het verband met sociaal werk? We zoomen in op informatieverwerking, leerprocessen, behoeften en emoties, persoonlijkheid en gedrag, ontwikkelingsfases, psychische aandoeningen en behandelingen.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

Als sociaal werker kom je vaak in aanraking met juridische thema’s.

Wat je hier leert, heb je nodig in je job:

 • grond- en mensenrechten
 • instellingen en bevoegdheden
 • personen- en familierecht (naam, geslacht, nationaliteit, verblijf)
 • intermenselijke relaties (huwelijk, samenwonen)
 • huurrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht
 • identiteit & ethisch-juridische thema’s (euthanasie, abortus, gender)
Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Van economische groei en welvaart over ongelijke verdeling en armoede tot maatschappelijke kwetsbaarheid en uitsluiting: je leert hoe economie en sociologie met elkaar verbonden zijn, en wat dat concreet betekent binnen sociaal werk.

Leer en experimenteer
30 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
12 + 18 studiepunten
)

Je leert al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. 

Je gaat op verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus goed kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen. Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring. Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie. 

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden: je stelt jezelf voor, deelt je ervaringen en leerroute en motiveert je trajectkeuze voor het tweede jaar. 

Tweede jaar

Kennis en achtergrond
15 studiepunten
Sterk sociaal werk
(
5 studiepunten
)

Je werkt met theoretische modellen zoals Krachtgericht sociaal werk en Kritisch sociaal werk. Tegelijk blijf je zoeken naar nieuwe inzichten en praktische oplossingen bij concrete problemen. De focus ligt op actuele thema’s zoals diversiteit en duurzame rechtvaardigheid. Je steekt ook veel op van het KdG-onderzoekscentrum Sociale Inclusie en (internationale) gastsprekers.

Werken aan verandering
(
5 studiepunten
)

Schrik voor verandering? Integendeel! Als sociaal werker help je anderen om stappen vooruit te zetten: individuen (microniveau), groepen en organisaties (mesoniveau), de samenleving (macroniveau).

Rechten realiseren
(
5 studiepunten
)

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Maar wat betekent dat concreet? Hoe help je burgers aan de sociale rechten waar ze recht op hebben? Wat is jouw rol en met welke organisaties kan je samenwerken?

Kennis verbreden
16 studiepunten
Sociaal Recht in de praktijk
(
5 studiepunten
)

Je raakt vertrouwd met de basics van arbeids- en socialezekerheidsrecht: wat je in je job nodig hebt, leer je hier kennen en toepassen.

Huur-, consumenten- en familierecht
(
4 studiepunten
)

Je raakt vertrouwd met de basics van huur-, consumenten- en familierecht: wat je in je job nodig hebt, leer je hier kennen en toepassen.

Werkveld Sociaal-Juridische Dienstverlening
(
3 studiepunten
)

Je leert de werking van overheid, justitie en veiligheid kennen, en vooral: wat betekent sociaal-juridische dienstverlening binnen die domeinen?

Bronnen en beginselen van het recht
(
3 studiepunten
)

Je raakt vertrouwd met onze wetgeving: wat je in je job nodig hebt, leer je hier kennen en toepassen.

Leer en experimenteer
30 studiepunten
Sociaal-Juridische Dienstverlening Lab
(
20 studiepunten
)
 • Divers-sensitieve communicatie
  Je leert divers-senstief communiceren: met elkaar, met cliënten, met collega’s. We zetten in op kennis, motivatie en oefenen, oefenen, oefenen! 
 • Professionele identiteit
  Wat kent, doet en kan een professional? In een groep van 5 studenten en een docent/leercoach sta je stil bij je studie en stage. Veel ruimte voor feedback! 
Projectmatig werken
(
7 studiepunten
)

Je werkt in groep aan een concrete vraag uit de sector. De focus ligt op systematisch werken: van analyse over onderzoek tot aanbeveling.

Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

Op basis van praktijkvoorbeelden leer je doordachte beslissingen nemen bij ethische dilemma’s.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Expert Lab
(
30 studiepunten
)

In het Expert Lab word je een echte sociaal werker:  

 • Je loopt stage. 
 • Je maakt een bachelorproef. 

Alles wat je leerde, komt hier samen: theorie, praktijk en je eigen stijl. 

Jij bent aan zet, je docenten begeleiden je. 

Kennis verdiepen
24 studiepunten
Migratierecht en antidiscriminatiewetgeving
(
4 studiepunten
)

Welke rol kan jij opnemen bij de begeleiding van mensen op de vlucht? Wat zegt de wet en hoe pas je die toe? Je krijgt een goed zicht op regelgeving en advisering bij:

 • verblijfsaanvragen en -vergunningen
 • discriminatie
Straf- en jeugdrecht
(
5 studiepunten
)

Wat is de geschiedenis van jeugd(delinquentie)recht, jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming? Wat zijn de juridische en maatschappelijke evoluties? Hoe verloopt een proces? Welke hulp- en dienstverlening bestaat er? Je leert de basics van straf- en jeugdrecht kennen, met de focus op wat jij als sociaal werker kan doen voor slachtoffers en daders.

Zingeving en veerkracht
(
5 studiepunten
)

Wat maakt het leven zinvol, wanneer voel je onmacht en hoe maak je individuen en groepen veerkrachtig? Je toetst de theorie aan persoonlijke ervaringen en aan praktijkvoorbeelden uit het sociaal werk.

Duurzame rechtvaardigheid
(
4 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met tools om lokale en globale uitdagingen aan te pakken: vergrijzing, verstedelijking, migratie, polarisatie, klimaat, fake news …

Politiserend sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Je leert hoe onze samenleving beleidsmatig in elkaar zit, en welke impact jij als sociaal werker op het beleid kan hebben. De focus ligt op kwetsbare doelgroepen.

Keuzevak
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Trainen en toepassen
6 studiepunten
Bemiddeling, communicatie en internationalisering
(
6 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in de basisprincipes van conflicten en je leert hoe je ze kan oplossen door te bemiddelen.