Inhoud en studiepunten van Kunst- en Cultuurbemiddeling

Eerste jaar

Conceptuele leerlijn

30 studiepunten

Werken aan de beroepsgerichte kennis van de 'social worker'

Kennisopwbouw met onder andere: 

 • Focus op sociaal werk
 • Sociologie
 • Psychologie
 • Grond- en mensenrechten 
 • Historisch pijlers
 • Filosofische thema's
 • ...

Vaardighedenleerlijn

12 studiepunten

Leergroep

Aanleren, trainen en aftoetsen van: 

 • Gespreksvaardigheden
 • Sociaal-agogische vaardigheden (groepswerk, reflecteren, actief luisteren, feedback geven) 

Integrale leerlijn

10 studiepunten

Open blik 'on tour'

 • Werken aan beroepstechnische vaardigheden in real life
 • Buiten, in de stad, met focus op ontdekken, ervaren, samenwerken
 • Sociale kaart, digitale knowhow, taal, ...

Praktijk - loopbaan

8 studiepunten

Individueel ontdekken (ter plekke)

(6 studiepunten)

Je maakt voor het eerst kennis met de beroepscontext van het sociaal werk: je verkent de grootstedelijke context, wordt je bewust van je eigen referentiekader, verkent het profiel van een sociaal werker, de doelgroepen en de afstudeerrichtingen, je volgt leertrajectbegeleiding enz.

Coaching talent & passie

(2 studiepunten)

(niet beschikbaar)

Tweede jaar

Praktijk - loopbaan

14 studiepunten

Stage

(12 studiepunten)

Een verkenning van de stageplaats en het werkveld in de breedte: 
-Doelstellingen en structuur 
-Doelpubliek 
-Taakinhouden en opdrachten -Profiel van de werker

Coaching talent & passie

(2 studiepunten)

(niet beschikbaar) 

Vaardighedenleerlijn

9 studiepunten

Leergroep

(niet beschikbaar)

Interculturele en groepsdynamische trainingen

Deze training bevat een praktijk- en een theoretisch deel. Het verbinden van de theorie en praktijk is de kern van de training. 
Je werkt aan de bewustwording van je eigen cultuur en identiteit. We voorzien een kennismaking met diverse culturen’. Je gaat daarna verdiepend aan de slag door mee te stappen met een project met nieuwkomers of gespreksgroepen met nieuwkomers te begeleiden. 
We bieden jou een basiskader aan waarin een aantal relevante begrippen en principes uitgewerkt worden. We concretiseren de theoretische noties in methodologische beschouwingen en werkvormen (Pinto en Hofman).Binnen

interactief werken met publiek
- verken je via een actieve kennismaking met (hedendaagse) kunst je eigen open kijk op kunst en je begeleidersvaardigheden;
- leer je op een interactieve wijze groepsgesprekken te initiëren en te begeleiden;
- reflecteer je kritisch over je eigen vaardigheden als groepsbegeleider, als kunstparticipant, hoe anderen – in die context – functioneren en leer je deze ervaringen te plaatsen in een aantal denkkaders en theorieën;
- ervaar je aan de hand van talrijke voorbeelden binnen een museumwerking de eigenheid en structuur van publiekswerking;
- werk je een interactieve rondleiding uit voor een kleine groep bezoekers;
- ervaar je de mogelijkheden van het interactief begeleiden van groepen in diverse professionele settings

Integrale leerlijn

10 studiepunten

Stadslab

(10 studiepunten)

(niet beschikbaar) 

Conceptuele leerlijn

27 studiepunten

Uitbouw theoretische bagage met: 

 • Focus op sociaal werk
 • Psychologie
 • Hedendaagse thema's
 • Maatschappelijke achtergrond
 • Cultuur en levensbeschouwing
 • ...

Derde jaar

Praktijk - loopbaan

21 studiepunten

Stage

(20 studiepunten)

Tijdens het derde jaar nemen je eigen verantwoordelijkheden toe. Dan loop je liefst zestien weken beroepspraktijken.

Coaching talent & passie + sollicitatietraining

(1 studiepunt )

(niet beschikbaar) 

Vaardighedenleerlijn

9 studiepunten

Train, train, train ... je kunst- en cultuurbemiddeling-skilss

Integrale leerlijn

16 studiepunten

Bachelorproef

(6 studiepunten)

De student behandelt in zijn bachelorproef een onderwerp uit het werkterrein het maatschappelijk werk. De student dient opgedane praktijkervaring en theoretisch verworven inzichten te integreren.

Internationalisering

(3 studiepunten)

Hoe ziet het werkveld er uit in het buitenland? Welke gelijkenissen en verschillen zijn er? En hoe organiseert men dit? Je neemt je eigen leerproces in handen. In kleine groepjes teken je een internationale studiereis uit op maat van je leerbehoeften en gekoppeld aan het thema van het project van jouw groep in het opleidingsonderdeel Project. Je ontwikkelt een programma voor jezelf en jouw groep in een internationale setting. Het bezoeken en bevragen van de geplande organisaties in binnen- en buitenland draagt bij tot een beter beeld van het concrete werkveld. Je wordt tijdens deze bezoeken geconfronteerd met andere basisopstellingen van sociale werkers. Dit zorgt voor reflectie op de eigen opstelling als sociaal werker en meer in het algemeen voor reflectie op de basishouding, beroepshouding van een ideaal typische sociaal werker.

Project

(6 studiepunten)

Je werkt samen met je collega-studenten een vormingsactiviteit uit in opdracht van een organisatie uit het werkveld. Dat doe je heel gestructureerd, volgens een projectplan en een draaiboek. Je voert de activiteit zelf ook uit.

Workclass kunst- en cultuurbemiddeling

(3 studiepunten)

(niet beschikbaar) 

Conceptuele leerlijn

12 studiepunten

Theoretische kaders voor kunst- en cultuurbemiddeling met focus op werkveld, doelgroepen, thema's en methoden

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2018-2019.

Zoek je het curriculum van het lopend jaar? Download het curriculum van het academiejaar 2017-2018.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.