Studie naar de behoeften voor teamtraining m.b.t. technische en niet-technische vaardigheden van zorgverleners in de Belgische dialysecentra

Dat een goede teamwerking de kwaliteit van zorg ten goede komt, dat weten we al. Ook binnen de nierdialysecentra – waar hoogtechnologische zorg wordt geboden - is een goede teamwerking van belang. Of er nog ruimte is voor verbetering en op welke manier we dit het beste kunnen bereiken, dat willen we met een ‘behoefteanalyse’ onder de loep nemen. Het doel van deze behoefteanalyse is zicht te krijgen op de behoeften voor teamtraining m.b.t. technische en niet-technische vaardigheden van zorgverleners in de Belgische dialysecentra. We willen daarbij zowel de zorgverleners uit de high-care én de low-care centra bevragen.

Het onderzoek komt er vanuit een samenwerking tussen het onderzoekscentrum Zorg in Connectie van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) en iMEP (Institute for Medical Practice).  iMEP is een onafhankelijk trainingscentrum verbonden aan NIPRO. In het trainingscentrum in Mechelen zijn simulatielabs aanwezig om te voorzien in highfidelity trainingen voor alle zorgverleners in de gezondheidszorg, al dan niet verbonden aan een medisch centrum of ziekenhuis. iMEP werkt reeds samen met verschillende Vlaamse en Waalse hogescholen voor het aanbieden van CRM-teamtrainingen. Daarbij organiseert iMEP de trainingen, maar wordt de simulatie en debriefing begeleid door trainers die hiervoor een EUSIM-certificaat hebben. Ook met de trainers van het onderzoekscentrum Zorg in Connectie van KdG werden hiervoor reeds samengewerkt. Om deze dienstverlening uit te breiden en af te stemmen op de noden van het werkveld, wil iMEP de behoefte aan teamtraining wetenschappelijk onderbouwen. Hiervoor beroepen zij zich op de onderzoeksexpertise van het onderzoekscentrum Zorg in Connectie van KdG.

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatieve behoefteanalyse, aan de hand van een eenmalig online vragenlijst.  Finaal willen we met de resultaten een antwoord bieden op de vragen:

  • Is er behoefte aan teamtraining rond teamvaardigheden in de Belgische dialysecentra?
  • Is er behoefte aan teamtraining rond technische vaardigheden in de Belgische dialysecentra?
  • Welke kennis/vaardigheden wenst men te trainen?

Deze kennis draagt in een volgende fase bij tot het ontwikkelen van een teamtraining op maat van de dialysecentra.

Contact

Financieringskanaal: contractonderzoek

Looptijd: 1/6/2020 tot 31/12/2020

Projectpartners: iMEP

 

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend