Inhoud en studiepunten van Toegepaste Informatica in avondonderwijs (flextraject)

Basisset

  • Kies à la carte uit deze vakken. Geen voorkennis verreist. 
  • Ga je voor het diploma, dan heb je deze allemaal nodig.
Basisset
Java programming 1
(
11 studiepunten
)

Je zet je eerste stappen in Java en maakt kennis met concepten van object-geörtienteerd programmeren zoals overerving, interfaces, collections en exception handling. Gaandeweg evolueren je skills en ben je in staat om een complexe game te ontwikkelen dat er catchy uitziet.

Computer Systems
(
11 studiepunten
)

Om systeembeheer onder de knie te krijgen, gaan we onder de motorkap kijken. Hoe werkt een processor, hoe wordt die aangesproken met machinetaal, en wat is de rol van het Operating System. We leren werken met Linux: de commandline, bash shell scripting en kijken naar de meer complexe taken van een kernel zoals memory management, I/O management en scheduling. Ten slotte leren we werken met containers in linux en de cloud.

Computer Networks
(
8 studiepunten
)

Van de basisconcepten van IP en TCP/UDP, over een thuisnetwerk naar het configureren van switches en routers tot complexe installaties die over verschillende campussen lopen. We werken hierbij aan de hand van het Cisco Certified Network Associate programma (CCNA1 en CCNA2), de basis voor elke netwerkprofessional die het certificaat wil behalen. Als student ga je zelf actief aan de slag met netwerk- en clientinfrastructuur.

Relational Databases
(
12 studiepunten
)

De bedrijfswereld draait op relationele databanken, het huis van vertrouwen achter de services van elke organisatie. In de eerste module gaat het om databankontwerp en de kneepjes van SQL. Een 'outer join' heeft dan geen geheimen meer voor jou. De tweede module belicht principes van database programming, optimalisatie en administratie aan de hand van de marktleider in dit segment, Oracle.

Web Technology
(
7 studiepunten
)

In de eerste module van deze degree ligt de focus volledig op de standaard technologieën achter elke webpagina: HTML,CSS en Javascript. In de tweede module trek je de registers open met een verkenning van “productivity boosters” als Bootstrap en Sass. Je leert omgaan met tools als npm en webpack. Er volgen uitstapjes naar de mobile webwereld van Cordova en consorten. Je maakt ook kennis met SPA frameworks zoals Angular.

Software Engineering with UML
(
7 studiepunten
)

In deze degree word je ondergedompeld in de wereld van UML. Je leert deze modelleringstaal gebruiken bij de analyse en het ontwerp van een software systeem. Ook thema's zoals lagen structuur, persistentie en patterns komen hierbij aan bod.

Management Foundation
(
11 studiepunten
)

Als informaticus in een bedrijf draai je mee in allerlei processen en projecten. Geen transactioneel proces laat je ongemoeid: aankoop, verkoop, HR, productie, logistiek ...

Deze µ-degree reikt je de nodige terminologie, methodologie en instrumenten aan om hierin inzicht te krijgen en goede beslissingen mee te vormen. Zo creëer je zelf een meerwaarde voor het bedrijf. Meer specifiek krijg je inzicht in de financiële basis en drijfveren van een onderneming. Je maakt kennis met cost accounting methoden en evaluatietechnieken om uiteindelijk zelf investeringsanalyses te maken voor je IT-projecten. Ook krijg je hier de basis van projectmanagement; hoe houd ik de scope, planning en budget onder controle. Verder zien we hou je een IT afdeling organiseert volgens de principes van ITIL.

Communication in IT
(
11 studiepunten
)

Je scherpt je communicatieve vaardigheden aan, zodat je je zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend kunt uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels. Aan de hand van praktische oefeningen, groepspresentaties, rollenspelen en verkoopgesprekken die nauw aanleunen bij de professionele realiteit in de IT-sector, breng je jouw analytisch vermogen en meertaligheid op het niveau van een professionele bachelor.

Data Science
(
6 studiepunten
)

Nu bedrijven steeds meer data verzamelen wordt ook de uitdaging om die data in waarde om te zetten steeds groter. In deze µ-degree leer je hoe je data moet voorbereiden om er analyses op uit te voeren. Je leert naast de beschrijvende statistiek ook andere methoden om analyses en voorspellingen uit te voeren. Naast technieken zoals kansberekening, correlatie, regressie, forecasting, beslissingsbomen en clustering worden ook meer geavanceerde machine learning technieken behandeld.

Keuzeset

  • Kies à la carte uit deze vakken. De geadviseerde voorkennis staat bij elk vak vermeld.
  • Ga je voor het diploma, dan heb je 8 vakken nodig. Je kan zelf je afstudeerprofiel bepalen of kiest uit een van onze 3 voorgedefinieerde afstudeerprofielen: Applicatieontwikkeling, Systeem- en Netwerkbeheer of Softwaremanagement.
  • Niet al deze vakken worden elk jaar ingericht.
Keuzeset
Advanced programming
(
6 studiepunten
)

In deze degree worden een aantal geavanceerde programmeertechnieken aangeleerd, zoals gedistribueerde systemen en reflection. Verder word je ondergedompeld in een functionele programmeertaal (Scala) waarmee je op een totaal andere manier leert programmeren: op een declaratieve manier en op een hoger abstractieniveau en met minder potentiële neveneffecten.

Geadviseerde voorkennis: Java programming en Software engineering with UML

.NET development
(
6 studiepunten
)

Je kijkt verder dan ‘Programming’ en richt de blik op het grotere geheel. Eerst wordt C# aangebracht, een taal zoals Java. Grondbeginselen van OO programming worden als gekend beschouwd, we gaan direct voor die concepten waarin C# uitblinkt. Je leert vervolgens een volledige data gedreven webapplicatie of REST API bouwen met het MVC.NET framework en ORM persistence technieken zoals EF.

Geadviseerde voorkennis: Java programming, Relational databases en Web technology

Software architecture
(
6 studiepunten
)

Je bouwt een ruilme ervaring op met Java Spring en leert er een kwaliteitsvolle architectuur mee opzetten. De focus ligt hierbij onder meer op code quality, patterns, services, messaging, micro-services en integration testing.

Geadviseerde voorkennis: Java programming, Relational databases en Software engineering with UML

Virtualisation & containers
(
6 studiepunten
)

We leren een virtuele omgeving opzetten en hoe we virtuele machines en containers kunnen opstarten en configureren. We maken hiervoor gebruik van VMware vSphere en Docker.

Geadviseerde voorkennis: Computersystems en Computer networks

Windows systems
(
6 studiepunten
)

De nadruk ligt op het configureren van services en het beheer van systemen. We bekijken hoe we zaken als usermanagement, device managent etc in de praktijk gaan doen. Dit keer kiezen we echter voor een Microsoft systeem.

Geadviseerde voorkennis: Computersystems en Computer networks

High-end systems
(
6 studiepunten
)

Een computer of datacenter dat uitvalt ? Het zou niet mogen voorkomen. We bekijken hierin technieken die gebruikt worden om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan redundante systemen, storage oplossingen en mainframe.

Geadviseerde voorkennis: Computersystems en Computer networks

Advanced computer networks
(
6 studiepunten
)

Enerzijds is dit het vervolg op 'computer networks' waarin we de eerste stappen van CCNA zagen die we hier vervolledigen (CCNA3 en CCNA4). Anderzijds verdiepen we ons in de wereld van VoIP en Unified Communications en configureren we een Asterisk systeem.

Geadviseerde voorkennis: Computersystems en Computer networks

Big data
(
6 studiepunten
)

Organisaties kiezen vandaag voor een mix van persistentie oplossingen en plaatsen No-SQL databases zoals MongoDB en Cassandra naast hun relationele stores. Hoe zien deze beestjes eruit en hoe ga je ermee om? Je leert om data via ETL-technieken naar deze nieuwe DB-spelers of naar het data warehouse over te brengen. In deze module maak je ook kennis met de boeiende wereld van Big Data en de massale schaalbaarheid van (cloud) infrastructuur die hierbij komt kijken.

Geadviseerde voorkennis: Java programming, Computersystems, Relational databases en Data science

Web & VR interfaces
(
6 studiepunten
)

Gewapend met een degelijke basis in web development leer je in de eerste module Single Page Applications bouwen aan de hand van een Javascript framework zoals Angular, Vue of React. In een tweede module kijken we verder dan het web. Je ontdekt de concepten en technieken die je nodig hebt om Virtual Reality interfaces te bouwen.

Geadviseerde voorkennis: Java programming en Web technology

Internet of things
(
6 studiepunten
)

Een recente ontwikkeling waarbij volledige 'System on a Chip' voor handen komen (denk hierbij aan Arduino en Raspberry Pi), bieden heel andere uitdagingen bij het programmeren. Zo wordt plotseling beperkte geheugenruimte belangrijk, moet er rekening gehouden worden met stroomverbruik en moeten deze systemen ook onmiddellijk kunnen reageren op externe interrupts. We nemen een kijkje onder de motorkap en gebruiken daarvoor de taal C, omdat we daarin pointer arithmetica en bitwise operators ter beschikking hebben. Gewapend met deze kennis ontdekken we de boeiende wereld van het 'Internet Of Things'.

Geadviseerde voorkennis: Java programming, Computersystems en Computersystems

IT service management
(
6 studiepunten
)

Een informaticadienst van een bedrijf kan de dag van vandaag enkel aan de verwachtingen van zijn gebruikers (zowel interne medewerkers als externe klanten) voldoen door IT services aan te bieden. Hierbij doet de informaticadienst gedeeltelijk ook een beroep op IT services geleverd door leveranciers. Hoe IT services op te zetten, af te stemmen op de behoeften van de gebruikers, op te zetten men meerdere leveranciers, op te volgen, bij te sturen en verder te laten evolueren wordt hier uit de doeken gedaan.

Geadviseerde voorkennis: Management foundation en Communication in IT

IT project management 
(
6 studiepunten
)

In IT Project Management gaan we dieper in op projectmanagement technieken en methodes die essentieel zijn voor een projectmanager. De aanpak steunt enerzijds op de PMI methodologie, dé internationaal gekende standaard. Anderzijds gaan we dieper in op Agile projectmanagement om op een snelle en wendbare manier projecten op te leveren. Technieken, concepten en tools zoals planning poker, Earned value management, Gantt chart, etc. gaan voor jou geen geheimen meer hebben. De ideale voorbereiding dus voor wie de rol van projectleider, Scrum master of product owner opneemt of wil opnemen.

Geadviseerde voorkennis: Management foundation en Communication in IT

Artificial intelligence
(
6 studiepunten
)

Artificial Intelligence is niet meer weg te branden uit het actuele nieuws. Ontwikkelingen van de laatste tien jaar hebben voor spectaculaire doorbraken gezorgd. De redenen hiervoor liggen bij 2 volwassen geworden AI-paradigma's: Deep Learning en Reinforcement Learning.

Deep Learning technieken verbeterden het leergedrag van neurale netwerken, die reeds eind vorige eeuw werden ontwikkeld, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk werden. We behandelen Convolutional Neural Networks en Long Short Term Memory toegepast in de volledige AI ketting : Preprocessing - AI Model genereren - postprocessing en visualisatie.

Reinforcement Learning is een vorm van leren die we allemaal kennen: leren door het krijgen van beloningen en bestraffing. In combinatie met Deep Learning zijn hier spectaculaire doorbraken gerealiseerd. Denk maar aan de ATARI games die AI’s hebben leren spelen als een pro, of die de wereldkampioen in GO hebben verslagen, en die hebben leren schaken in minder dan 4 uur In dit vak programmeer jijzelf deze algoritmes opnieuw en laat ze los op enkele van deze bekende problemen. Al doende leer je deze algoritmen écht begrijpen zonder te verdrinken in wiskundige formules.

Geadviseerde voorkennis: Java programming en Data science

Cybersecurity
(
6 studiepunten
)

Cybersecurity komt al in heel wat van onze degrees vaan bod, het is immers alomtegenwoordig. In deze degree gaan we nog dieper in op een aantal cybersecurity gerelateerde topics: cryptografie, web security, GDPR, social security, ethical hacking ...

Geadviseerde voorkennis: Computersystems, Computer networks, Relational databases en Web technology

Java Programming 2
(
6 studiepunten
)

In deze degree wordt de programmeertaal Java tot in de diepte verkent. Je leert werken met annotations, unit testing, databanken, generics, JSON, streaming en multi-threading.

Geadviseerde voorkennis: Java programming 1

Diplomaset

  • Je moet geslaagd zijn voor de volledige basisset als je vakken uit de diplomaset wilt volgen.
  • Je kan het diploma Toegepaste Informatica behalen als je geslaagd bent voor de basisset + 8 vakken uit de keuzeset + deze diplomaset.
Diplomaset
Management topics
(
10 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

IT Innovaties en evoluties
(
9 studiepunten
)

De informatica wereld beweegt voortdurend. Frequenter dan in andere vakdomeinen duiken er innovaties op die de IT-wereld grondig veranderen. Daarnaast evolueren de bestaande IT technieken, methoden, standaarden, hard- en software .. aan een razendsnel tempo. Een professionele IT-er kan elke nieuwe golf in deze wervelende wereld van veranderingen head-first induiken. Ga de uitdaging aan om op een voor jou onbekend IT subdomein de nieuwe trends en evoluties te ontdekken, deze helder over te brengen aan anderen en zo de mensen rondom je te enthousiasmeren.

Integratieproject
(
15 studiepunten
)

Gewapend met je pakket aan degrees ben je klaar om in een multi-disciplinair 'devops' team van blended studenten een grote project opdracht van het eerste concept idee tot de finale oplevering te realiseren.

Stage
(
15 studiepunten
)

Gedurende 40 werkdagen krijg je op een (al dan niet eigen) werkplek de kans om verder door te groeien in het in de praktijk toepassen van alle opgedane kennis en vaardigheden. Je combineert je uitstekende technische skills met heldere communcatie- en management strategieën en groeit zo uit tot een allround professional.

Bekijk de ECTS-fiches van deze opleiding.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. 

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.