The Lab

In 'The Lab' onderzoeken studenten technologieën waar ze nog niet eerder mee geconfronteerd werden in hun opleiding. Ze bouwen, in groep, een proof of concept uit waarmee ze de door hen gekozen technologieën praktisch toepassen.

Vooraleer studenten hun onderzoek starten worden ze in contact gebracht met een breed gamma aan nieuwe IT-evoluties.

  • Eind januari volgen studenten de driedaagse TI Conference waar verschillende sprekers uit de bedrijfswereld aan het woord komen en vanuit hun specialiteit studenten warm maken voor innovatie binnen de IT-wereld.
  • Vervolgens worden onderzoeksprojecten voorgesteld door vakdocenten. Studenten maken hun keuze, of doen zelf een voorstel, en vormen teams om hun onderzoek mee uit te werken.
  • Zes weken lang (februari/maart) bouwen de studenten een proof of concept. Met een kritische blik nemen ze alle facetten van de gekozen technologieën onder de loep. Ondersteund door vakdocenten van KdG en experten uit de bedrijfswereld sturen ze hun onderzoek in de juiste richting.
  • Aan het einde van deze zes weken wordt The Lab afgesloten door middel van de Student Conference Days, een opeenvolging van avonden waarop de verschillende teams hun werk en resultaat presenteren aan IT-professionals. Hierop is iedereen welkom!
Toegepaste Informatica The Lab | Karel de Grote Hogeschool

De technologieën waarrond studenten kunnen werken gaan heel breed. We hebben o.a. een ruime ervaring opgebouwd met AI, Robotics, IoT, Big Data, Cyber Security, Virtual Reality, Cloud en andere recente ontwikkelingen op het vlak van software development.

Teams komen zelf met antwoorden op hun onderzoeksvragen en worden doorheen het verloop van The Lab bijgestuurd en opgevolgd. Dagdagelijkse ondersteuning gebeurt door docenten en de uitwerking vindt dan ook plaats op de campus. Daarnaast kan ook steeds een bedrijfsexpert gecontacteerd worden voor specifieke technische of functionele vragen.

Ook de terugkoppeling is belangrijk in dit verhaal. Studenten worden actief aangespoord om tussentijdse problemen, voortgang en resultaten te rapporteren naar hun bedrijfscontact.

Leg jouw case voor aan TI-studenten

Gezien de snelle technologische evoluties zijn we steeds op zoek naar nieuwe cases om aan studenten voor te kunnen leggen.

Is er een recente technologie die je wil laten onderzoeken door een groepje derdejaarsstudenten? Heb je daarnaast ook een idee voor een afgelijnde toepassing waarmee studenten dit kunnen implementeren? Geef ons dan zeker een seintje via: dieter.deleeuw@kdg.be

Uiteraard verliezen we hierbij de bedrijfsbelangen niet uit het oog. Bedrijfsgevoelige informatie wordt niet verspreid. Ook naar eigenaarschap toe zorgen we ervoor dat oplossingen verder uitgebouwd en toegepast kunnen worden zonder beperkingen op het vlak van commercialisatie en zonder bijkomende verplichtingen. Om hieraan tegemoet te komen werken studenten onder de MIT licentie, die dit alles mogelijk maakt zonder belemmeringen en zonder copyleft.

Toegepaste Informatica Conference | Karel de Grote Hogeschool