Van melk naar meer - Een onderzoek naar de kennis en noden van ouders bij de introductie van vaste voeding

Uit onderzoek blijkt dat er bij moeders veel vragen leven over de voeding van hun baby. Nationale en internationale richtlijnen raden exclusieve borstvoeding aan tot en met zes maanden. Daarna bestaat er grote onduidelijkheid. Wat is het “beste” moment waarop vaste voeding geïntroduceerd wordt, maar ook wat en hoe moet er precies gegeven worden. Dit bleek uit een kwalitatieve studie van Walsh et al. (2015).

In de eerste fase van het onderzoek “Van melk naar meer”, dat van start ging in september 2016, werden reeds antwoorden geformuleerd op de onderzoeksvraag “Wat is de huidige en wenselijke kennis, attitude en praktijkvoering van jonge moeders met betrekking tot vaste voeding gedurende het eerste levensjaar van hun baby?”.

Het onderzoek had tot doel om na te gaan wat moeders weten over de ’eerste hapjes’, welke vragen ze daar over hebben, via welke kanalen moeders zich informeren en hoe zij deze informatievoorziening ervaren. Dit werd benaderd via een descriptief kwantitatief onderzoeksdesign waarbij gebruik werd gemaakt van een gestructureerde vragenlijst. Er werd bij 296 moeders een online vragenlijst afgenomen. De resultaten van deze vragenlijsten werden geplaatst naast de wetenschappelijke literatuur. Er werd ook een focusgroep gehouden waarbij experten van het werkveld hun input konden geven over het lopende onderzoek.

In de tweede fase van het onderzoeksproject gaan we over op het ontwikkelen van de output, namelijk een voorlichtingsinstrument over voeding in het eerste levensjaar. Ook worden de resultaten van het kwantitatieve luik verder uitgewerkt. Tijdens deze (minstens) éénjarige verlenging van het lopende onderzoek wordt de tool verder ontwikkeld en zo ver mogelijk opgebouwd. Belangrijke vragen hierbij zijn: “Hoe worden de resultaten van het onderzoek ‘van melk naar meer’ best tot bij het publiek gebracht?” en “Welke vorm en inhoud vereist het voorlichtingsinstrument?”.

Contact

Fien Jansens                            
fien.jansens@kdg.be
+32 3 502 27 61

Jessica Deprez                         
jessica.deprez@kdg.be
+32 3 502 29 64

Greet Vekemans

Lies Cas

  • Financiering: Interne middelen
  • Duur onderzoek: September 2016 – Augustus 2019

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend