Van melk naar meer

Een onderzoek naar de kennis en noden van ouders bij de introductie van vaste voeding

Uit eerder onderzoek blijkt dat er bij moeders veel vragen leven over de voeding van hun baby. Nationale en internationale richtlijnen raden exclusieve borstvoeding aan tot en met zes maanden. Daarna bestaat er grote onduidelijkheid. Wat is het “beste” moment waarop vaste voeding geïntroduceerd wordt, maar ook wat en hoe moet er precies gegeven worden. Dit blijk uit een kwalitatieve studie van Walsh et al. (2015).
Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen werd volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Wat is de huidige en wenselijke kennis, attitude en praktijkvoering van jonge moeders met betrekking tot vaste voeding gedurende het eerste levensjaar van hun baby?”.

Het wetenschappelijk onderzoek “Van melk naar meer” heeft als doel om na te gaan wat moeders weten over de ’eerste hapjes’, welke vragen ze daar over hebben, via welke kanalen moeders zich informeren en hoe zij deze informatievoorziening ervaren. Dit werd benaderd via een descriptief kwantitatief onderzoeksdesign waarbij gebruik werd gemaakt van een gestructureerde vragenlijst. Er wordt bij 300 moeders een online vragenlijst afgenomen.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zal een voorlichtingsinstrument met betrekking tot voeding gedurende het eerste levensjaar worden ontwikkeld. Dit instrument zorgt ervoor dat er meer gestroomlijnde en eenduidige informatie tot bij de moeders komt en biedt aan zorgverleners concrete handvaten om met voorlichting aan de slag te gaan.

Contact

lies.cas@kdg.be +32 3 502 23 54
greet.vekemans@kdg.be +32 3 502 20 01

  • Financiering: KdG
  • Duur onderzoek: 01/09/2016 – 31/08/2018
  • Medewerkers: 
    • Lies Cas
    • Greet Vekemans