Verkorte lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs nu ook in avondonderwijs

In september starten we met een avondtraject voor de verkorte lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs. Studenten die al een bachelor- of masterdiploma behaalden, kunnen deze opleidingen in één tot anderhalf jaar afronden.

“Steeds meer studenten met verschillende leerprofielen en andere voorkennis stappen in het hoger onderwijs. Om daar flexibel mee om te gaan, bieden we nu dit avondtraject aan”, stelt Christel Verdurmen, docente en coördinator van het opleidingstraject.

“We merkten dat het voor veel geïnteresseerden praktisch niet haalbaar is om elke dag les te volgen. Daarom richten we de lessen ’s avonds in. Behalve twee avonden les per week, lopen de studenten wekelijks ook één dag mee op een basisschool. Een stageconcept dat werkplekleren heet en dat de overstap van de opleiding naar het werkveld zo optimaal mogelijk maakt.

Daarnaast kiezen we ervoor om studenten kleuter- en lager onderwijs zo veel mogelijk samen te laten werken en leren, zowel op de werkplek als op de hogeschool. Opleidingsoverstijgend dus, zodat ze elkaar kunnen versterken.”

Alles over de opleidingen: