KdG Academy case: een vorming rond technische en communicatieve zorgvaardigheden voor Villa Rozerood

 • Een vorming rond verpleegtechnische vaardigheden en communicatie met families van patiënten voor de medewerkers van Villa Rozerood.
 • Focus op simulatieonderwijs: theorie- en praktijklessen, versterkt met scenariotraining.
 • Scenario’s afgestemd op de context van de vzw om een maximaal rendement te garanderen.

Over Villa Rozerood

Villa Rozerood is een ontspanningsverblijf in De Panne, aan de Belgische kust. Families verblijven er met hun zwaar ziek of zorgbehoevend kind. Verpleegkundigen van de vzw nemen de dagelijkse zorgen over, zodat alle gezinsleden tot rust kunnen komen.

Vraag van Villa Rozerood

 • Twee verpleegtechnische vaardigheden opfrissen en oefenen: zorgen aan tracheostoma en poortkatheters.
 • Communicatievaardigheden aanscherpen om meer vertrouwen te winnen bij de families van patiënten.
De leernood ging verder dan een opfrissing van technische skills. Want de manier waarop de ervaren verpleegkundigen van Villa Rozerood handelingen uitvoeren, verschilt vaak van de aanpak van ouders. En dat kan leiden tot frictie.

Communiceer effectief over je werkwijze en je wekt vertrouwen en begrip op. Daarom namen we communicatievaardigheden mee als tweede prioriteit.
Sven De Smet
Business developer

Aanbod van KdG Academy

Een teamdag op maat voor 15 verpleegkundigen van Villa Rozerood.

Onze business developer bracht de context en noden van het ontspanningsverblijf in kaart en tekende een briefing uit. Die legde hij voor aan 3 docenten verpleegkunde, die op hun beurt de opleiding bouwden.

Deel 1 – focus op verpleegkundige vaardigheden:

 • Theoretische lessen over zorgen aan tracheostoma en poortkatheters. De docent belicht alle facetten van die ingrepen. Met een demo en praktijkvoorbeelden illustreert ze de regels van de kunst.
 • Praktijksessies in het skillslab. In die gesimuleerde omgeving oefenen deelnemers hun vaardigheden op educatieve modellen. De docent stuurt bij waar nodig.

Deel 2 – focus op communicatieve vaardigheden:

 • Scenariotraining in het simulatielab.
  • 3 docenten begeleiden de deelnemers tijdens rollenspellen die situaties met patiënten, verpleegkundigen en mantelzorgers simuleren.
  • Deelnemers passen de geleerde skills toe. Elk scenario is op maat gemaakt en weerspiegelt de complexiteit van dialoog in de zorgcontext.
  • Collega’s kijken mee via een livestream. De bespreking achteraf gebeurt aan de hand van de debriefingstechniek crew resource management.
Simulatieonderwijs is een sterke leervorm voor een zorgorganisatie zoals Villa Rozerood. Door situaties realistisch na te bootsen, ervaar je de complexiteit van de praktijk in een veilige omgeving.
Sven De Smet
Business developer

Feedback van Villa Rozerood

Aan de start van ons traject heeft KdG Academy onze opleidingsbehoeften grondig bevraagd. Dat maakt dat onze vorming daar volledig bij aansluit. Ondanks verstoringen door de pandemie was het team heel flexibel en bereid om samen met ons naar oplossingen te zoeken.
Villa Rozerood

Klop aan bij KdG Academy

Ook op zoek naar een opleiding op maat gelinkt aan welzijn en gezondheid? Contacteer onze business developer Sven De Smet.