Studeren + anderstalige vooropleiding

Heb je een anderstalige vooropleiding genoten? Dan kan een bijzonder statuut met individuele maatregelen eventueel je studies aan KdG ondersteunen.

Hoe kan je een anderstalige vooropleiding bewijzen?

Studenten die een anderstalige vooropleiding hebben genoten moeten voldoende kennis van het Nederlands bewijzen voordat ze zich kunnen inschrijven aan de hogeschool. Bij goedkeuring van hun dossier ontvangen de studenten een toelatingsbrief. Deze toelatingsbrief om zich in te schrijven aan de KdG geldt als bewijslast.

Heb je geen toelatingsbrief, maar is je thuistaal niet (uitsluitend) het Nederlands en ondervind je hierdoor problemen. Neem dan contact op met je studentenbegeleider.

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je bij aanvang van het academiejaar of bij aanvang van een periode je aanvraag doet.

  • Aanvraagprocedure voor academiejaar 2018-2019: vanaf juni vind je hier alle info
  • Aanvraagprocedure voor academiejaar 2017-2018: huidige studenten vinden alle informatie op het studentenportaal. Als je dit academiejaar nog start aan KdG, mail je naar liesje.tops@kdg.be voor meer info.