Studeren + anderstalige achtergrond

Heb je een anderstalige vooropleiding genoten? Of is je thuistaal niet het Nederlands en ondervind je hierdoor problemen? Dan kan een bijzonder statuut met individuele maatregelen je studies aan KdG ondersteunen.

Hoe toon je dit aan?

Heb je toelating gekregen om in te schrijven met je buitenlands diploma? Dan moet je geen attesten binnenbrengen.

Studenten met een anderstalige achtergrond, maar wel een Nederlandstalig diploma Secundair Onderwijs kunnen het volgende gebruiken als bewijsstuk:

 • Rapport anderstalige secundaire school
 • Attest domiciliëring in België
 • Verklaring op eer dat je thuistaal niet het Nederlands is

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je je aanvraag tijdig doet! De deadline voor het indienen van je bijzonder statuut staat (per periode) in de academische kalender van je opleiding.

Jouw aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 1. Meld je aan en duid aan welk bijzonder statuut je aanvraagt.
 2. In de aanvraag kan je tussen een aantal onderwijs- en examenmaatregelen kiezen. Je kan enkel de maatregelen waarvoor geen gesprek nodig is aanvinken. Wens je een andere maatregel? Maak dan een afspraak met je contactpersoon, de studieloopbaancoördinator van je opleiding. Hier vind je een overzicht van mogelijke onderwijs- en examenmaatregelen.
 3. Laad indien nodig je attesten/bewijsstukken op.
 4. Verstuur enkel je aanvraag als je dossier volledig is of als je geen andere vragen hebt die je met je contactpersoon wil bespreken. Als je nog wel vragen hebt, maak dan een afspraak met je contactpersoon om je aanvraag te vervolledigen voordat je deze indient.
 5. Heb je je dossier ingediend? De opleiding bekijkt je aanvraag. Per aangevraagde maatregel overweegt de opleiding de noodzakelijkheid en de haalbaarheid. Ook het behalen van de beoogde leerresultaten / competenties mag niet in het gedrang komen.
 6. Nadat de opleiding je aanvraag heeft bekeken, zijn er 4 mogelijkheden:
  • Je bijzonder statuut is goedgekeurd.

  • Je bijzonder statuut is niet goedgekeurd. Je ontvangt hierover een mail.

  • Je krijgt via mail een bijkomende vraag van de studieloopbaancoördinator.

  • Je moet een afspraak maken met de studieloopbaancoördinator om je bijzonder statuut met individuele maatregelen te bespreken.

 7. Als student kan je de status van je aanvraag volgen in je digitale studentendossier. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, vind je je attest bijzonder statuut terug in het digitale studentendossier. Je kan je attest daar steeds raadplegen. Druk het attest af om gebruik te maken van examenmaatregelen tijdens de examens.

Ben je nog niet ingeschreven? Heb je nog vragen?

Neem contact op met de studieloopbaancoördinator van de opleiding waarin je interesse hebt.