Studeren + autismespectrumstoornis

Hoe toon je dit aan?

Eén van volgende attesten geeft automatisch een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsteam of GON-dienst
 • een erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomens vervangende of integratietegemoetkoming.
 • attest van (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuropediater of psycholoog
 • attesteringsbundel voor studenten met een autismespectrumstoornis

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be.

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je je aanvraag tijdig doet! De deadline voor het indienen van je bijzonder statuut staat (per periode) in de academische kalender van je opleiding.

Jouw aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 1. Meld je aan en duid aan welk bijzonder statuut je aanvraagt namelijk studeren + autismespectrumstoornis.
 2. In de aanvraag kan je tussen een aantal onderwijs- en examenmaatregelen kiezen. Je ziet enkel de maatregelen waarvoor geen gesprek nodig is. Wens je een maatregel die niet in het lijstje staat? Maak dan een afspraak met je contactpersoon,de zorgcoach via zorgcoach@kdg.be. Hier vind je een overzicht van mogelijke onderwijs- en examenmaatregelen.
 3. Laad je attest op. Maak een afspraak met je contactpersoon als je geen attest hebt.

 4. Dien je aanvraag in. Als je nog wel vragen hebt, maak dan een afspraak met je contactpersoon om je aanvraag te vervolledigen voordat je deze indient.

 5. Na indienen, bekijkt de opleiding je aanvraag. Per aangevraagde maatregel overweegt de opleiding de noodzakelijkheid en de haalbaarheid. Ook het behalen van de beoogde leerresultaten/competenties mag niet in het gedrang komen.

 6. Nadat de opleiding je aanvraag heeft bekeken, zijn er 4 mogelijkheden:

  • Je bijzonder statuut is goedgekeurd.

  • Je bijzonder statuut wordt geweigerd. Je krijgt hierover een mail.

  • Je krijgt een mail met een bijkomende vraag van de zorgcoach.

  • Je moet een afspraak maken met de zorgcoach om je bijzonder statuut met individuele maatregelen te bespreken.

 7. Als student kan je de status van je aanvraag volgen in je digitale studentendossier. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, vind je je attest bijzonder statuut terug in het digitale studentendossier. Je kan je attest daar steeds raadplegen. Druk het attest af om gebruik te maken van examenmaatregelen tijdens de examens.

Extra ondersteuning door zorgcoach

De noden van de student en de expertise van de zorgcoach vormen het vertrekpunt voor begeleiding op maat. Zorgcoach en student bepalen samen de intensiteit van deze begeleiding.

Mogelijke ondersteuningsdomeinen:

 • Studievaardigheden
 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Aanpassingen studiemateriaal
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Groepswerk – stage
 • Voorbereiding op de arbeidsmarkt

De zorgcoach kan je ook helpen bij de aanvraag van een erkenning door het Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap.

Ben je nog niet ingeschreven? Heb je nog vragen?

Neem contact op met de zorgcoach via zorgcoach@kdg.be.