Studeren + inspraakmandaat

Ben je tijdens je opleiding lid van de Academische raad, Stuvo-Raad, Opleidingsstudentenraad, Opleidingsadviesraad of KdG Studentenraad, en neem je al dan niet deel aan externe overlegorganen ASO (Antwerpen studentenoverleg), ASRA (Associatiestudentenraad Antwerpen), VVS (Vlaamse Vereniging voor studenten), AUHA (Algemene vergadering Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen)? Dan kan een bijzonder statuut met individuele maatregelen ervoor zorgen dat je ook effectief kan deelnemen aan de vergaderingen.

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je bij aanvang van het academiejaar of bij aanvang van een periode je aanvraag doet.

  • Aanvraagprocedure voor academiejaar 2018-2019: vanaf juni vind je hier alle info
  • Aanvraagprocedure voor academiejaar 2017-2018: huidige studenten vinden alle informatie op het studentenportaal. Als je dit academiejaar nog start aan KdG, mail je naar liesje.tops@kdg.be voor meer info.