Studeren + werken

Combineer je een dagopleiding aan KdG met een job omdat je geheel of gedeeltelijk instaat voor je levensonderhoud en studiekosten? Dan kan een statuut 'sociale omstandigheden-tewerkgesteld' voor jou de uitdaging vergemakkelijken!

Je tewerkstelling moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De verworven inkomsten zijn noodzakelijk voor het geheel of gedeeltelijk instaan voor levensonderhoud en studiekosten.
 • Enkel effectief gepresteerde uren die in officieel dienstverband worden gepresteerd kunnen in aanmerking worden genomen.
 • De gepresteerde werkuren vallen binnen het academiejaar.
 • Het aantal werkuren houdt verband met het aantal opgenomen studiepunten (gemiddelde nemen van 3 maanden). Als je bijvoorbeeld 60 studiepunten opneemt, moet je minimum 12 werkuren presteren per week.

Hoe toon je dit aan?

Je laadt één van de volgende documenten op:

 • arbeidsovereenkomst of
 • BTW-aangifte van het vorige kwartaal (zelfstandig ondernemer) of
 • overzicht lessenrooster en de klassen waaraan die lessen gegeven worden

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je je aanvraag tijdig doet! De deadline voor het indienen van je bijzonder statuut staat (per periode) in de academische kalender van je opleiding.

Jouw aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 1. Meld je aan en duid aan welk bijzonder statuut je aanvraagt.
 2. Laad je bewijsstuk/document op.
 3. Verstuur de aanvraag.
 4. Maak een afspraak met je contactpersoon, een studentenbegeleider via studentenbegeleiders@kdg.be

Bekijk je aanvraagstatus in je digitale studentendossier

Als student kan je de status van je aanvraag volgen in je digitale studentendossier. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, vind je je attest bijzonder statuut terug in het digitale studentendossier. Je kan je attest daar steeds raadplegen. Druk het attest af om gebruik te maken van examenmaatregelen tijdens de examens.

Ben je nog niet ingeschreven? Heb je nog vragen?

Neem contact op met een studentenbegeleider via studentenbegeleiders@kdg.be.