Studeren + werken

Combineer je een dagopleiding aan KdG met een job omdat je geheel of gedeeltelijk instaat voor je levensonderhoud en studiekosten? Dan kan een statuut 'sociale omstandigheden-tewerkgesteld' voor jou de uitdaging vergemakkelijken!

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je volgt geen specifiek traject voor werkstudenten.

 • De verworven inkomsten zijn noodzakelijk voor het geheel of gedeeltelijk instaan voor levensonderhoud en studiekosten.
 • Je bent in bezit van een bewijs van tewerkstelling in dienstverband met een omvang van ten minste 72 uren per maand of de helft van een voltijdse opdracht, gebruikelijk in de sector van tewerkstelling.

 • De gepresteerde werkuren vallen binnen het academiejaar.

Hoe toon je dit aan?

Je laadt één van de volgende documenten op:

 • Een arbeidsovereenkomst of een attest van je werknemer waaruit een tewerkstelling blijkt van minstens 72 uren per maand of 50% binnen je sector. Het bewijsstuk mag maximum 1 jaar oud zijn (informatie zoals bedragen op een loonfiche mag uiteraard verborgen worden). Op de bewijsstukken moet de arbeidsduur (voltijds/ halftijds) en de duur van het contract (bepaalde/ onbepaalde duur) staan.

 • Zelfstandigen moeten kunnen aantonen dat ze een activiteit uitoefenen in hoofdberoep. Dit kan aan de hand van een fiche van het sociaal verzekeringsfonds waar men is aangesloten.

 • Een attest van de VDAB waaruit blijkt dat jouw opleiding deel uitmaakt van een opleidingstraject bij de VDAB.

 • Een bewijs van studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap met het statuut van zelfstandige student.

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je je aanvraag tijdig doet! De deadline voor het indienen van je bijzonder statuut staat (per periode) in de academische kalender van je opleiding.

Jouw aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 1. Meld je aan en duid aan welk bijzonder statuut je aanvraagt.
 2. Laad je bewijsstuk/document op.
 3. Verstuur de aanvraag.
 4. Maak een afspraak met je contactpersoon, de studieloopbaancöordinator van je opleiding.

Bekijk je aanvraagstatus in je digitale studentendossier

Als student kan je de status van je aanvraag volgen in je digitale studentendossier. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, vind je je attest bijzonder statuut terug in het digitale studentendossier. Je kan je attest daar steeds raadplegen. Druk het attest af om gebruik te maken van examenmaatregelen tijdens de examens.

Ben je nog niet ingeschreven? Heb je nog vragen?

Neem contact op met de studieloopbaancoördinator van de opleiding waarin je interesse hebt.