Studeren + werken

Combineer je een dagopleiding aan KdG met een job omdat je geheel of gedeeltelijk instaat voor je levensonderhoud en studiekosten? Dan kan een statuut 'sociale omstandigheden-tewerkgesteld' voor jou de uitdaging vergemakkelijken!

Je tewerkstelling moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De verworven inkomsten zijn noodzakelijk voor het geheel of gedeeltelijk instaan voor levensonderhoud en studiekosten.
  • Enkel effectief gepresteerde uren die in officieel dienstverband worden gepresteerd kunnen in aanmerking worden genomen.
  • De gepresteerde werkuren dienen te vallen binnen de tijdsperiode 19/09/2016 en 19-09-2017.
  • Het aantal werkuren houdt verband met het aantal opgenomen studiepunten (gemiddelde nemen van 3 maanden). Als je bijvoorbeeld 60 studiepunten opneemt als werkstudent, moet je minimum 12 werkuren presteren per week.

Hoe vraag je het statuut 'sociale omstandigheden-tewerkgesteld' aan?

Vul het aanvraagformulier in en verzamel volgende documenten:

  • de arbeidsovereenkomst
  • wie werkt als zelfstandig ondernemer: de BTW-aangifte van het vorige kwartaal
  • wie lesgeeft: een overzicht van het lessenrooster en de klassen waaraan die lessen gegeven worden.

Indien je aan de voorwaarden voldoet krijg je een bijzonder statuut tot 19 september 2017.

Contactadres: de studentenbegeleider op je campus.

Hoe vraag je individuele maatregelen aan?

Na de erkenning door KdG Stuvo, neem je bij de start van het academiejaar of bij de start van een nieuwe periode contact op met de studieloopbaancoördinator op je campus. Op de afspraak breng je de KdG Stuvo-erkenning mee. Samen met jou bekijken we welke individuele maatregelen redelijk en haalbaar zijn.

Deze individuele onderwijs- en examenmaatregelen worden door het opleidingshoofd bekrachtigd met het contract 'Bijzonder statuut', geldig gedurende 1 academiejaar.

Wil je in de loop van het academiejaar je contract wijzigen? Neem dan contact op met je studieloopbaancoördinator. Nieuwe individuele maatregelen kunnen na 4 weken worden toegepast. De deadline voor wijzigingen aan het contract in functie van de examenzittijd in augustus/september is 31 juni.

Alle gegevens worden bewaard in een elektronisch registratiesysteem. Als je deze gegevens wil inkijken, neem je contact op met je studieloopbaancoördinator.