Orthopedagogie

Professionele bachelor Orthopedagogie

Kies je voor de opleiding Orthopedagogie, dan leiden we je op tot een gespecialiseerd opvoeder / begeleider.

Je helpt niet alleen kinderen, jongeren en de gezinnen waartoe ze behoren maar ook volwassenen bij wie het gewone dagelijkse leven niet meer vanzelfsprekend verloopt. Ze kunnen kampen met een mentale en/of motorische beperking of ze hebben ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen.

In de eerste twee jaar leggen we een stevige basis, met zowel theoretische vorming als specifieke vaardigheidstraining in kleine groepen.

In het derde jaar heb je de keuze uit twee afstudeerrichtingen: Orthopedagogie en Toegepaste Jeugdcriminologie.