Toegepaste Jeugdcriminologie

Afstudeerrichting van 'professionele bachelor Orthopedagogie'

 • Diefstal, drugsfeiten, risicogedrag, vandalisme, zedenfeiten, prostitutie, radicalisering, steaming … zijn thema’s die jouw aandacht trekken.
 • Jongeren die grensoverschrijdende of strafbare feiten plegen, fascineren je.
 • Voor jou zijn dit geen drop-outs, wel mensen voor wie jij op volle toeren wil draaien. Tot ze opnieuw houvast vinden in het leven.
 • Hou je van stevige uitdagingen? Dan zit je hier helemaal goed.
 • In deze opleiding besteed je extra veel aandacht aan de ontwikkeling van je talenten.
 • Je gaat aan de slag op je eigen tempo.
 • Je gaat op stap, je ontmoet, je ontdekt, je groeit.
 • Geboeid door culturen? Je voelt je gegarandeerd thuis in deze opleiding waar interculturele ontmoetingen de regel zijn.
 • Met al je vragen en bedenkingen kan je terecht bij studenten, ondersteuners, begeleiders en docenten.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

De eerste twee jaren zijn gemeenschappelijk voor alle studenten in de bacheloropleiding Orthopedagogie. Bij Orthopedagogie ligt de nadruk op complexe begeleidingsvraagstukken, bij Toegepaste Jeugdcriminologie op de gedragsproblematiek bij jongeren van 12 tot 25 jaar.

Eerste jaar

 • Je ontwikkelt een brede basiskennis met onder meer aandacht voor filosofie, recht, psychologie, sociologie, doelgroepen en orthopedagogiek …
 • Je kijkt in de breedte, zowel naar de normale menselijke ontwikkeling en mogelijke ontsporingen, als naar orthopedagogische denk- en werkkaders.
 • Je oefent je communicatievaardigheden, professionele schrijfvaardigheden en ontwikkelt een geschikte beroepsidentiteit.
 • Je maakt kennis met het werkveld tijdens een eerste praktijkervaring van 38 u.

Tweede jaar 

 • Filosofie, jeugdrecht, verschillende verklaringsmodellen, psychopathologie en transculturele hulpverlening kennen geen geheimen meer voor jou.
 • Je traint gespreksvaardigheden, crisishantering, zorg- en creatieve vaardigheden.
 • Je verdiept je in gezichtsgericht werken, de autismespectrumstoornis, licht verstandelijke beperking en ontwikkelingsdynamische benadering. 
 • Je duikt 8 weken het werkveld in tijdens de stage.

Derde jaar 

Dit jaar kies jij als afstudeerrichting Toegepaste Jeugdcriminologie of Orthopedagogie

 • In de afstudeerrichting Toegepaste Jeugdcriminologie verdiep je je in criminologie, strafrecht en bijzondere projecten.
 • Je bestudeert de deontologie van een praktijkgerichte orthopedagoog.
 • Je traint in herstelgericht werken of je stretcht jezelf tijdens outdoorbegeleiding.
 • Je dompelt je onder in daderschap bij jongeren, grootstedelijke uitdagingen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, nieuwe autoriteit en omgaan met verslavingsproblematieken.
 • Je sluit de opleiding af met 16 weken stage en een bachelorproef.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken.
Alvast een voorproefje: bekijk voorbeeldlessen.

Toegepaste Jeugdcriminologie (Orthopedagogie)

Wanneer heb je les?

 • Je start op vrijdag 18 september met een geweldige startdag. 

 • Vanaf 21 september starten de lessen

 • Later inspringen kan, en wel tot eind maart.

 • Per week volg je gemiddeld 20 uur les.

 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.

Jaarindeling

 • Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes. Een dubbel voordeel: je spreidt je studielast en je leert plannen. Dus ook: duidelijke afbakening van de leerstof, snelle feedback, en een evaluatie op het einde van elke periode.
 • Bij sommige vakken is het proces belangrijk: je moet iets in de vingers krijgen, je kennis en vaardigheden groeien gaandeweg. Voor die vakken krijg je tussentijdse feedback en een evaluatie na 2 of meer periodes.

Bekijk de jaarindeling

Vlot functioneren in leer- en klasgroep

Leergroepen hebben hun naam niet gestolen: je leert er alles over je toekomstige beroep en je doelgroepen. Je groep telt hooguit 18 studenten, een ideaal aantal voor experimenten, oefeningen en directe feedback. Je traint er vaardigheden en een juiste beroepsattitude. Je oefent in contact leggen, gesprekken voeren (ook als je slecht nieuws moet brengen), omgaan met emoties en reflecteren op ervaringen.

Theoretische achtergronden en denkkaders verwerf je tijdens de hoorcolleges. Die kennis neem je mee naar je klasgroep (max. 36 studenten). Je past ze toe op concrete gevallen en in oefeningen.

Extra veel praktijk

Weten is belangrijk, doen zo mogelijk nog meer. Tijdens je stages werk je nauw samen met medestudenten, mentoren, directie, stagebegeleiders ... Je leert jezelf beter kennen en toetst je kennis en vaardigheden bij jezelf en je omgeving. Je staat ook regelmatig stil bij de vorderingen die je maakt. Je groeit persoonlijk en professioneel. Je leert, je past toe en je ervaart.

Toegepaste Jeugdcriminologie - handen
Toegepaste Jeugdcriminologie - jongere

Goed omringd

Je krijgt je eigen leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, adviseert, schudt je wakker indien nodig. In het begin is er vaak heel wat sturing, gaandeweg neem je zelf meer verantwoordelijkheid op.

Je kan ook rekenen op je docenten. Die coachen je door je studieparcours.

Tijdens je stage heb je een dubbele coach: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).

Zo'n tien jaar geleden dacht ik nog dat ik nooit zou werken met jongeren die ernstig delinquent gedrag hebben gesteld. Ik was nog van mening dat die gasten niet te vertrouwen waren. Het geeft me nu enorm veel voldoening dat ik iets voor die jongeren kan betekenen, zodat ik steeds opnieuw probeer om hen terug een kans te bieden in de samenleving.

Ringo Van Dingenen

Orthopedagogie kamperen met jongeren
Toegepaste Jeugdcriminologie - jongeren

Go international!

Wil jij je blik op de wereld verruimen en jouw interculturele competenties op scherp stellen? Grijp dan je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Trek de wereld in, leer een nieuwe taal, maak nieuwe vrienden, word zelfstandiger, maak vrienden, werk aan een uniek cv, bouw een internationaal netwerk uit en beleef de tijd van je leven.

 • Als student kan je vanaf het tweede jaar via Erasmus studeren bij een Europese partnerhogeschool of universiteit.
 • In het laatste jaar kan je stage lopen in het buitenland.
 • Wij zorgen alvast voor een kwalitatieve voorbereiding van onze studenten buitenlandse stage in het opleidingsonderdeel Transculturele uitdagingen.
 • Je kan ook kiezen voor een internationale ervaring dichtbij huis en samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

Nog vragen? Contacteer international.ortho@kdg.be

Orthopedagogie in het buitenland ... | KdG

Wat heb je nodig?

Een laptop: om te noteren, projecten uit te werken, te communiceren, examens af te leggen ... 

 • Kies een recent toestel
 • Met wifi-specificaties 'A' (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC). Deze netwerkkaarten kunnen zowel 2.4 als 5Ghz aan.

 • Of een Mac laptop met Windows (8 of hoger). Dit is legaal te installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minimaal beschikken over: Intel iCore3 (gen6), 8GB DDR RAM en 265GB SSD schijf.

Voor wie?

Je profiel

 • Je houdt van mensen, met al hun goede en slechte kanten, met al hun mogelijkheden en beperkingen. En je gelooft dat ze kunnen groeien en veranderen.
 • Jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen, je bent er helemaal door gefascineerd. Tienervandalen, puberboefjes, jongvolwassen junks, mentaal beperkte jongeren met risicogedrag ... Voor jou geen drop-outs, integendeel. Je wil er voor hen zijn, ze steunen tot ze een houvast in het leven vinden en weer verder kunnen.
 • Je beseft hoe belangrijk communicatie is. De juiste woorden kiezen, de gepaste toon aanslaan, het is cruciaal om je begeleiding te doen slagen.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)

Campus Zuid| Jij morgen ook op KdG?

Les op campus Zuid

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

 

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

Je kan zowel in het domein van je afstudeerrichting als in de ruimere sociale sector aan de slag.

Je werkt in de eerste plaats met jongeren, maar ook met hun ouders en hun omgeving. Dat doe je deels individueel, deels in team. Samen ondersteun je kwetsbare jongeren bij het ontwikkelen van hun positieve krachten. In een residentiële setting voor drugverslaafde jongeren bijvoorbeeld, of in een time-outproject waar je je ontfermt over pubers die risicogedrag vertonen.

Onze oud-studenten werken bij diverse, (half-)gesloten jeugdinstellingen, de Integrale Jeugdhulp, de drughulpverlening, opvangcentra voor slachtoffers van mensensmokkelaars ...
Dankzij hun brede orthopedagogische kennis draaien ze ook perfect mee als orthopedagogisch begeleider in voorzieningen voor andere doelgroepen.

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de masters Criminologie en Orthopedagogie.
 • Extra bachelor? De opleidingen Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk, Lerarenopleiding, Pedagogie van het Jonge Kind, Ergotherapie of Logopedie sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
 • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Combinatie studie + werk en/of tweede diploma

Dit flextraject orthopedagogie (met afstudeerrichtingen Orthopedagogie en Toegepaste Jeugdcriminologie) is in aanvraag, met als voorziene startdatum academiejaar 2021-2022. Voor werkstudenten die starten in 2020-2021 voorzien wij echter reeds een aangepast programma met les op vrijdag (hele dag) in combinatie met zelfstudie en individuele opdrachten.

Voor wie?

 • Je wil studeren en werken (minstens 80 u./maand) combineren.
 • Je gaat voor een tweede diploma hoger onderwijs, al dan niet in combinatie met werken.

Wanneer heb je les?

 • Vrijdag overdag (deels samen met niet-werkstudenten)

 • Zelfstudie en individuele opdrachten: timing volgens jouw keuze

 • Stage: timing vast te leggen tijdens je opleiding

Jaarindeling: periodesysteem

Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes van 8 weken:

 • 6 lesweken
 • 1 flexweek
 • 1 examenweek

Hoelang duurt de opleiding?

Afhankelijk van je vooropleiding duurt deze bachelor minimum 3 of 2 academiejaren.

Je volgt één van de vijf trajecten:

 1. Heb je een diploma secundair onderwijs en/of een bachelor- of masterdiploma dat niet verwant is met orthopedagogie? Volg traject 1:
 2. Heb je een graduaatsdiploma Orthopedagogie? Volg traject 2:
 3. Heb je een verwant diploma professionele bachelor sociaal werk, gezinswetenschappen, Pedagogie van het Jonge Kind, sociale readaptatiewetenschappen of toegepaste psychologie? Volg traject 3:
 4. Heb je een verwant diploma professionele bachelor onderwijs, maatschappelijke veiligheid, verpleegkunde of vroedkunde? Of een diploma academische bachelor psychologie? Volg traject 4:
 5. Heb je een verwant masterdiploma in een menswetenschappelijke richting? Volg traject 5:

Meer weten over de inhoud van de opleiding?

Check de inhoud van het reguliere programma Orthopedagogie.

Langer traject (4 x 45)

Je wil een gespecialiseerd orthopedagogisch begeleider (van kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen ...) worden maar je vindt de stap naar het hoger onderwijs te groot? Of je kan studie en andere engagementen moeilijk combineren, beheerst het Nederlands minder goed, hebt meer tijd nodig om de leerstof te verwerken?

Wat de reden ook is, je kan deze professionele bachelor in een rustiger tempo volgen: je spreidt je studie netjes over vier in plaats van drie jaar: 4 x 45 (in plaats van 3 x 60) studiepunten. Minder opleidingsonderdelen per jaar dus, meer tijd om ze te verwerken.

Download de brochure met lessentabel

Meer info? Mail ingrid.vanpeteghem@kdg.be of bel +32 3 3 613 12 71.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Inschrijven

Wil je inschrijven? Contacteer ingrid.vanpeteghem@kdg.be

Meer weten?

Kom naar de infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

Volgende infodag: zaterdag 6 maart van 10 tot 17 u. op campus Zuid

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Alexia, studente Toegepaste Jeugdcriminologie

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Laat ons weten welke opleidingen jij interessant vindt, dan sturen we je de juiste informatie op.

Ik kies mijn favoriete opleidingen

Sofie Demeuse | KdG Hogeschool Antwerpen

Nog vragen?

1ste jaar orthopedagogie en vrijstellingen: Sofie Demeuse

Werkstudenten, tweede diploma en andere vragen: Ingrid Van Peteghem

stip.zuid@kdg.be
+32 3 613 13 03

Inschrijven 

Klaar om te starten bij KdG? 

 • STAP 1: START JE INSCHRIJVING, CHECK IN!
 • STAP 2: ROND JE INSCHRIJVING AF, BOARDING!
  Je ontvangt per mail meteen een link naar ons online platform waar je je definitief kan inschrijven.

Wat moet je allemaal doen, wat heb je nodig, hoeveel kost studeren ...? Alle info over inschrijven op een rijtje

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Lees meer ...

Voor organisaties en bedrijven

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.