Opvoeden en opgroeien in armoede

Vorming van Bind-Kracht

De kinderarmoede in België is hoog. Steeds meer kinderen groeien op in gezinnen in armoede.  Hun ouders willen er alles aan doen om hen een betere toekomst te geven. 

 • Hoe kijk jij als begeleider naar die leefsituatie?
 • Hoe ga je met deze kwetsbare gezinnen aan de slag?
 • Hoe versterk je ouders in hun moeder- of vaderrol?
 • Hoe doe je recht aan het belang van het kind of de jongere in dat gezin?
Remote video URL
Een open, niet veroordelende werkrelatie brengt meer vertrouwen en een open gesprek mee in al mijn gezinnen.

Voor wie?

Voor beroepskrachten die vanuit een opvoedingscontext werken met ouders en/of kinderen en jongeren die in armoede leven. Bijvoorbeeld opvoeders, maatschappelijk werkers, trajectbegeleiders, sociaal verpleegkundigen, medewerkers buitenschoolse kinderopvang, CLB-medewerkers, leerkrachten  …

Programma

 • Dag 1: Armoede in cijfers, armoedebeleving, verklaringsmodellen
 • Dag 2:Binnen- en buitenkant van armoede, strategisch handelen, opgroeien in armoede
 • Dag 3: opvoeden in armoede, toepassen reflectie-instrument
 • Dag 4: krachtgericht kijken en verbindend werken

Dit alles doorspekt met oefeningen, getuigenissen, ruimte om eigen casussen aan te brengen, een reflectie-instrument voor je team.

Thema's

Werken met kwetsbare gezinnen is niet evident. Wij zien ook de kracht van deze gezinnen. Samen met ervaringsdeskundigen (coaches) verkennen we:

 • de leefwereld van kinderen én ouders van gezinnen in armoede
 • de binnen- en buitenkant van armoede voor kinderen en hun gezinnen
 • de effecten van armoede op opvoeding
 • de hechting en verbindings- of hechtingsproblematiek 
 • de complexiteit van armoede bij mensen met een culturele (migratie)achtergrond. 
 • omgaan met weerstand, onrecht en onrechtvaardigheid
 • frustraties (en de betekenis hiervan)
 • een krachtgerichte basishouding 

Trainer, cursisten en ervaringsdeskundigen zoeken in dialoog handvatten om situaties te hanteren. Concrete do’s en don’ts mag je niet verwachten. We nemen de tijd om casussen van cursisten te bespreken met ruimte voor ieders inbreng en visie. We reiken theoretische kaders aan, werken met filmfragmenten en oefenen krachtgerichte methoden in.

Cursisten over deze vorming

 • “Je krijgt veel stof tot nadenken over jezelf en je eigen handelen.”
 • “Veel ruimte tot intervisie en casussen, dat maakt het heel interessant.”
 • “Kijken naar de beleving van de mensen voor me en de tijd nemen om dit duidelijk te krijgen, dat neem ik zeker mee in mijn werk.“
 • “De inbreng van de coaches illustreert dadelijk waar het om gaat.”
 • “Heel veel respect voor de openheid waarmee de coaches deelnemen en zichzelf blootgeven.”
 • “Toffe methodieken zoals het spinnenweb en de spiegel waar ik echt veel uit geleerd heb.” Visueel maken helpt altijd.”
 • “Zeer goed gegeven, trainer is zeer gemotiveerd en heeft zelf grote kennis van het thema.”
 • “Trainer stemt de inbreng van coaches, vragen en opmerkingen van deelnemers en de inhoud van de vorming op een fijne manier op elkaar af.”
 • “De vorming doet je opnieuw stilstaan bij de cliënt als persoon, met zijn ervaringen. Het geeft energie om moeilijke dossiers aan te pakken.”

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be

Open aanbod KdG Academy

Een postgraduaat? Verkorte bachelor? Of studiedag? Vind de opleiding die bij je past.

Alle bijscholingen van KdG Academy

Opleidingen op maat

Liever een opleiding afgestemd op de noden van je bedrijf of organisatie?

Contacteer Eve Baert via eve.baert@kdg.be of +32 3 613 14 68.

Of vul het formulier in