Ouderen in armoede en eenzaamheid

Tweedaags vormingstraject van Bind-Kracht

Eenzaamheid en isolement treft veel ouderen. Ze ervaren zichzelf als last voor een ander en vinden nog weinig zin en betekenis. Er is de steeds maar meer inkrimpende bestaansruimte, het netwerk dat verschraalt en de toenemende gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid. Thuiszorg, thuisverpleegkundigen, buurtwerkers en vrijwilligers verzetten bergen in het tegemoetkomen aan de noden van eenzame ouderen.

Een bijzondere uitdaging is de begeleiding en ondersteuning van ouderen met een belastend levensverhaal en ervaringen van armoede en uitsluiting. Ze worden als lastig ervaren omdat ze vanuit hun leefwereld en ervaringswereld op een eigen manier aandacht, zorg en dialoog opeisen, of anderzijds zorg en nabijheid weigeren. Het verlangen aan betekenisvol contact zit diep.

Hun levensverhalen zijn nog sterk aanwezig of worden verdrongen. Een ondersteunende dialoog vraagt een bijzondere afstemmingsdynamiek. Hulpverleners en vrijwilligers hebben nood aan handvatten in het omgaan met “eigenzinnige ouderen” die in deze moeilijke levensfase nood hebben aan een verbindende, aanhoudende en betekenisvolle contactname.

Nog vragen?

 

Voor wie?

Thuiszorgmedewerkers, rusthuis verzorgenden en verpleegkundigen, thuisverpleegkundigen, maatschappelijk werkers die werken met bejaarden of in buurten met veel geïsoleerde en gemarginaliseerde bejaarden, OCMW-medewerkers, medewerkers mutualiteiten, straathoekwerkers en samenlevingsopbouwwerkers.

Programma

  • Korte kennismaking en de context waarin de deelnemers geconfronteerd worden met de doelgroep
  • Ouder worden, eenzaamheid en betekenis: verhalen van onze ervaringscoaches
  • Maatjesprojecten en handvatten voor een versterkende contactname op maat
  • Oefening met de ervaringscoaches bij het verkennen van de leefomgeving en de stress-balans
  • Verdiepende contacten en ruimte voor levensverhalen: aandachtspunten en valkuilen
  • Werken met gave gebieden en restanten van trots en waardigheid
  • Verbindende acties in de nabije buurt en toeleiding naar diensten en bredere netwerken

Er wordt gewerkt in een rijke afwisseling van verhalen, filmopnames, getuigenissen en opdrachten, waarbij ook eigen knalverhalen aan bod kunnen komen

Praktisch

  • Trainer
    Koen Vansevenant, samen met enkele coaches
Inschrijvingen zijn afgesloten

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be