Van veerkracht naar Bind-Kracht

Tweedaags bijscholingstraject van Bind-Kracht

In dit vormingstraject maken we de beweging van werken aan veerkracht naar een verhoogde Bind-Kracht van mensen met armoede-ervaring.

Veerkracht is een psychologisch concept dat vlotjes wordt gehanteerd binnen de welzijnszorg en het sociaal beleid, vaak zonder stil te staan bij de complexe uitdagingen, die erin vervat zitten. Mogen we van iedereen veerkracht verwachten bij tegenslag, bij opgroeien in een kansarme omgeving of na traumatische ervaringen? Leggen we de verantwoordelijkheid dan niet te eenzijdig bij de drager van maatschappelijke kwetsbaarheid?

Vertrekkend vanuit het concept veerkrachthuis staan we stil bij overlevingstrots, bevlogenheid, het belang van zelfcontrole, de ombuiging van een ‘damaged victim’ tot een ‘resilient survival’. De getuigenissen van de ervaringscoaches ontluiken beschermende en verbindende processen. Bouwstenen die in de vorming aan bod komen: een meervoudige identiteit, maatschappelijk engagement, het vinden van zingeving in sociaal artistieke acties, het innemen van een positieve plaats in een netwerk en het opbouwen van een mogelijkheidsnest.

Vragen?
bindkracht@kdg.be  

Voor wie

Voor hulpverleners en begeleiders in het algemeen welzijnswerk, de OCMW’s, de integrale jeugdhulp, het justitieel welzijnswerk, voor opbouwwerkers en sociaal-cultureel werkers .. die de leefwereld van mensen in armoede verkennen en begeleidingsprocessen met hen opzetten.

Programma

Dagdeel 1 en 2

 • Kennismaking op een krachtgerichte manier
 • Leerdoelen aftoetsen
 • Een krachtgericht gesprek met een ervaringscoach
 • Het concept veerkracht verhelderd en toegepast op concrete verhalen
 • Uitdagingen en risico’s bij een sterke nadruk op psychologisch empowerment
 • Veerkracht als dwingend  verwachtingsconcept
 • Dialoog over groeiprocessen in een dynamiek van vallen en opstaan
 • Opdracht en nabespreking

Dagdeel 3 en 4

 • Opbouw van veerkracht in armoedesituaties: empowerment en theoretisch kader
 • Vertaling naar diverse voorbeelden uit de groep
 • Versterking van zelfwaarde, coping stijlen en overlevingsstrategieën 
 • Versterking van zingevers en doelen
 • Processen van verbinding en versterking bij de ervaringscoaches
 • De loep op het groeiproces in de diverse werksettings van de cursisten
 • Wat nemen we mee om een Bind-Kracht gerichte hulpverlening waar te maken. Verbreden van micro naar meso en macro niveau

Praktisch

 • Trainer
  Koen Vansevenant, samen met enkele coaches
 • Prijs
  220 euro per persoon, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be