Van veerkracht naar Bind-Kracht

Vorming van Bind-Kracht

In een beklijvende tweedaagse vorming wordt de beweging gemaakt van het werken met het Veerkracht-Model naar een verhoogde ‘Bind-Kracht’ van mensen met armoede-ervaring.

Veerkracht is een psychologisch concept dat vlotjes wordt gehanteerd binnen de welzijnszorg en het sociaal beleid, vaak zonder stil te staan bij de complexe uitdagingen, die erin vervat zitten. Mogen we van iedereen veerkracht verwachten bij tegenslag, bij opgroeien in een kansarme omgeving of na traumatische ervaringen? Leggen we de verantwoordelijkheid dan niet te eenzijdig bij de drager van maatschappelijke kwetsbaarheid?

Vertrekkend vanuit het concept veerkrachthuis staan we stil bij overlevingstrots, bevlogenheid, het belang van zelfcontrole, de ombuiging van een ‘damaged victim’ tot een ‘resilient survival’. De getuigenissen van de ervaringscoaches ontluiken beschermende en verbindende processen en bouwstenen die herstel mogelijk maken en armoede overstijgen: een meervoudige identiteit, maatschappelijk engagement, het vinden van zingeving in sociaal artistieke acties, het innemen van een positieve plaats in een netwerk en het opbouwen van een mogelijkheidsnest.

Voor wie

Voor hulpverleners en begeleiders in het algemeen welzijnswerk, de OCMW’s, de integrale jeugdhulp, het justitieel welzijnswerk, voor opbouwwerkers en sociaal-cultureel werkers .. die de leefwereld van mensen in armoede verkennen en begeleidingsprocessen met hen opzetten.

Programma

Dag 1

 • Kennismaking op een krachtgerichte manier
 • Het concept veerkracht verhelderd en toegepast op concrete verhalen
 • Uitdagingen en risico’s bij een sterke nadruk op psychologisch empowerment
 • Dialoog over groeiprocessen

Dag 2

 • Opbouw van veerkracht in armoedesituaties
 • Een analyse van goede praktijken: nesten van groei en (her)verbinding
 • Processen van verbinding bij de ervaringscoaches
 • De loep op het groeiproces in de diverse werksettings van de cursisten

Praktisch

 • Wanneer
  Donderdag 14 mei, vrijdag 29 mei. Onthaal vanaf 09.00 u. De vorming start om 09.30 u. en duurt tot 16.30 u.
 • Locatie
  Karel de Grote Hogeschool, campus Zuid, Brusselstraat 23, 2018 Antwerpen
 • Trainer
  Koen Vansevenant, samen met enkele coaches
 • Prijs
  220 euro per persoon, broodjeslunch inbegrepen

Vragen?

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be