Corona

English

Update 24 maart: Hoe organiseren we het onderwijs in periode 4?

De hogescholen zetten vandaag zo goed mogelijk in op afstandsonderwijs. We hopen met z’n allen zo snel mogelijk terug naar de campus te kunnen. Zodra de maatregelen van de overheid het ons toelaten zullen we de meest noodzakelijke activiteiten opnieuw op de campussen organiseren zoals praktijk in de labo’s ...

De hogescholen beslisten gisteren in onderling overleg zich voor te bereiden om hopelijk vanaf 18 mei opnieuw contactluw onderwijs mogelijk te maken als de voorwaarden van de overheid dit toelaten. Tot contactluw onderwijs behoort onder meer: essentiële practica en stages, examens die onmogelijk online georganiseerd kunnen worden. Daarnaast blijven de hogescholen maximaal inzetten op afstandsonderwijs.

Update 18 maart: stage van studenten

Wat met stage.

Update 17 maart: verscherping maatregelen

De overheid kondigde vanavond, dinsdag 17/03 – 21 u., zwaardere maatregelen aan. Die maatregelen zijn nodig om ons te beschermen tegen de verdere verspreiding van het Corona virus.
Concreet heeft dat voor onze hogeschool tot gevolg...

Studenten kunnen nog tot morgen, woensdag 18/03, 12u materiaal ophalen op de campussen. Dit omvat ook materiaal ontlenen in de bib van Campus Zuid en SLA, de andere bibliotheken werden al gesloten

Hierbij willen we vragen tijdens de verplaatsing en op de campussen de social distancing te respecteren.

Na woensdag 18/03 12u worden alle campussen tot nader orde gesloten.

De service desk werkt vanop afstand en is bereikbaar

Voor stages komt er geen wijziging op het beleid. KdG was met zijn aanpak voor stages al voorbereid op deze verstrengde maatregelen https://intranet.student.kdg.be/mededelingen/detail/20200316153818665)

De maatregelen die de overheid moet treffen, zijn ongezien en stellen ons allemaal op de proef. 

We benadrukken daarom graag dat studenten die het moeilijk hebben in deze periode terecht kunnen bij alle studentgerichte diensten.

Update 14 maart: aanpassing richtlijnen rond mobiliteit

Wat met mobiliteit

Wat met je studietraject?

Door de bijkomende maatregelen van de overheid bevindt KdG zich in een overmachtssituatie. 

We moeten de maatregelen respecteren maar willen tegelijk ook jullie studietraject zo weinig mogelijk te belemmeren. 

Daarvoor zal KdG de nodige aanpassingen doorvoeren aan onder andere lesvormen, contacturen en evaluaties, zoals die omschreven staan in de Studiegids (ECTS-fiches).

Omdat informatie aan studenten primeert, is het uitzonderlijk niet mogelijk strikt de bepalingen uit het onderwijs- en examenreglement i.v.m. wijzigingen aan de studiegids en examenroosters te volgen 
(inleiding, en artikel 49).

Concreet wil dit zeggen dat: 

  • Minstens tot en met zondag 19 april 2020 de mededelingen m.b.t. lesvormen, contacturen en evaluaties in de Canvascursussen die afwijken van de ECTS-fiches bindend zijn.
  • Deze mededelingen vervangen dus tijdelijk de informatie uit de ECTS-fiches.

Daarom vragen we nogmaals aan al onze studenten om dagelijks zowel intranet, Canvas als mail te checken voor de meest recente informatie. 
(artikel 33 Onderwijs- en examenreglement)

Twijfels? 
Contacteer je docent of de ombuds.

Wat met stages?

Jullie worden overstelpt met informatie naar aanleiding van de verspreiding van het Corona-virus.
Elke hogeschool zet hierover zijn eigen informatie op, en jullie horen hier veel over via de pers en sociale media.
Hogescholen stemmen onderling af. Maar toch verschilt de aanpak hier en daar. Logisch dat het soms verwarrend wordt..

We zetten daarom nog eens op een rij hoe KdG invulling geeft aan stages onder de verscherpte maatregelen zoals gisterenavond 17/03 aangekondigd.

Zorg dragen voor jouw gezondheid staat voor KdG voorop. Tegelijkertijd maken stages een belangrijk onderdeel uit van je studieloopbaan, en vindt KdG het belangrijk om het werkveld te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Waar het op een veilige, verantwoorde manier mogelijk is, en als de maatregelen die de overheid heeft ingeroepen, gerespecteerd worden, willen we het mogelijk maken dat studenten hun stages tot een succesvol einde kunnen brengen, en het werkveld kunnen bijstaan. 

Dat is zeker het geval bij stages waar de stageplaats het ook voor studenten mogelijk maakt om van thuis uit te werken.

Dat is ook het geval bij stages waarbij de student gevraagd wordt om naar de stageplaats te gaan, op absolute voorwaarde dat de maatregelen van de overheid gerespecteerd worden.

Studenten die tijdens een stage vaststellen dat de maatregelen van de overheid onvoldoende worden opgevolgd, moeten hierover onmiddellijk contact opnemen met hun stagecoördinator of ombuds. De stage zal op dat moment onmiddellijk opgeschort worden.

We willen benadrukken dat studenten die zich onvoldoende veilig voelen, met de stageplaats en de stagecoördinator op zoek kunnen gaan naar een mogelijke andere oplossing. En studenten die ervoor kunnen kiezen om hun stage op te schorten, respecteren we in hun eigen keuze. Die studenten melden dat aan de stagecoördinator of de ombuds.

Specifiek voor studenten in de Lerarenopleiding:

Aangezien de basis- en secundaire scholen gesloten zijn, kunnen er op dit moment geen normale stages doorgaan. De studenten lerarenopleiding kunnen wel opgeroepen worden door afgesproken stageplaatsen om te ondersteunen in de noodopvang, op basis van volgende, bijkomende voorwaarden:

dat er nood is bij je stageschool aan extra medewerkers om de opvang te kunnen garanderen.

dat je als stagiair een zinvolle opdracht krijgt.

In dat geval beschouwen we dit wel als stage, werken de studenten onder hun stagecontract, en zal dit gevalideerd worden als stage.

Specifiek voor studenten Verpleegkunde:

Jullie sector staat voor ongeziene uitdagingen. Niet voor niets kregen de verpleegkundigen die dagelijks een gevecht leveren tegen het virus en voor onze gezondheid, vanavond 18/03 - 20u een applaus.

Voor de studenten Verpleegkunde zetten we ook in op het verder laten plaatsvinden van de stages. Dit is ook immers nu de uitdrukkelijke vraag van het werkveld en de overheid, op deze wijze dragen wij graag bij aan de nood aan verpleegkundig personeel in de vele zorginstellingen. 

We vragen alle studenten uitdrukkelijk om zeker ook de mogelijke opleidings-specifieke informatie inzake ‘stages’ op te volgen via  het intranet en Canvas.

Wat met mobiliteit?

Update 14 maart: aanpassing richtlijnen rond mobiliteit

Wereldwijd treffen landen steeds meer maatregelen om het corona virus in te dammen.
Steeds meer landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen.
Het risico voor onze studenten om geblokkeerd te raken, wordt te groot...

KdG volgt bovendien het negatief reisadvies van BUZA
En dus vragen we al onze studenten in het buitenland om terug te keren. De coördinatie hiervan gebeurt vanuit de dienst internationalisering.

Ook buitenlandse studenten vragen we om persoonlijk de afweging te maken of het raadzaam is om terug te keren naar hun thuisland. 
We vragen hen ook hierover in gesprek te gaan met de thuisinstelling en hun ouders.

Wat met de kosten voor groepsreizen die geannuleerd moeten worden?

Alle groepsreizen worden tussen nu en het einde van de paasvakantie geannuleerd.

KdG onderzoekt hoe de kosten verrekend zullen worden, en zal hierin een gezamenlijk standpunt innemen met alle hogescholen.

Wat met de campussen?

Na woensdag 18/03 12u worden alle campussen tot nader orde gesloten.

De service desk werkt vanop afstand en is bereikbaar

We benadrukken daarom graag dat studenten die het moeilijk hebben in deze periode terecht kunnen bij alle studentgerichte diensten.

Wat met de bibliotheken?

Na woensdag 18/03 12u zijn alle campussen (en dus ook de bibliotheken) tot nader orde gesloten.

Maar ook thuis kan je heel wat informatie van de bib raadplegen! 

We hebben via de databanken een groot aanbod aan e-books en digitale artikels. Wil je thuis toegang tot deze databanken, log je dan als student in via citrix.student.kdg.be, ga naar “Apps” en klik op “databanken”. 

Let op: de eerste keer is het nodig om de Citrix-software op je computer te installeren. Meer informatie vind je in deze handleiding.

Wat je hebt ontleend, mag je bijhouden tot na de paasvakantie. Er zullen na de paasvakantie geen boetes aangerekend worden voor alles wat tijdens de komende weken had moeten binnengebracht worden. Je kan dit controleren via mijn bibliotheek

Hulp nodig of vragen? 

Tijdens de kantooruren helpen we je graag van op afstand. Contacteer ons gerust per mail, telefonisch, via Messenger of via Instagram (bib Zuid en Groenplaats). De gegevens van jouw bibliotheek vind je op de intranetpagina’s van je campus.

Hoe coördineert KdG deze crisis? 

Het crisisteam bestaande uit Veerle Hendrickx, Paul Deckers, Danny Keersmaekers, Geertrui Robbrecht en Koen Blancquaert, blijft de situatie dagelijks opvolgen. Dagelijks kunnen er wijzigingen aan de maatregelen die we nemen, volgen. Nieuws daarover vind je steeds op het Intranet. 
De interne preventiedienst heeft in voorbereiding van mogelijke Corona-uitbraak in de regio van Antwerpen enkele scenario’s uitgewerkt. Het crisisteam monitort dagelijks de situatie en volgt de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. 

Voor algemene informatie en updates: hou steeds de Mededelingen op het Studentenportaal vanuit de KdG preventiedienst goed in de gaten. Vragen met betrekking tot het virus en alle mogelijke implicaties kan je richten tot preventie@kdg.be.

We ontvingen op 11 maart het advies van Hoger Onderwijs Vlaanderen om alle niet-kernonderwijsactiviteiten te annuleren. 

Onderwijsinstellingen in Vlaanderen preventief sluiten is momenteel op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog niet aan de orde. 

Beslissing Studentenleven

het volledige aanbod van Sportsticker, zowel recreatief (groepslessen en trainingen) alsook de competities (Antwerp Students League, Studentensport Vlaanderen, …) wordt tijdelijk stopgezet. Meer details hierover vind je hier.

KdG-studentenclubs en alle aan KdG verbonden verenigingen dienen hun activiteiten, zowel op als buiten KdG-campussen, te schrappen tot het einde van de paasvakantie (19 april).

Beslissing infodag 14 maart

Het advies van Hoger Onderwijs Vlaanderen maakt dat we genoodzaakt zijn de infodag van zaterdag 14 maart te annuleren. Als hogeschool willen we de oproep van de overheid tot burgerzin en gezond verstand ter harte nemen. We zitten binnen de Associatie van Hogescholen en Universiteit Antwerpen (AUHA) op dezelfde lijn, ook AP en UA annuleren hun infodag. 

We kunnen niet genoeg maatregelen in acht nemen tijdens de infodag om de mogelijke verspreiding van het coronavirus in te dijken. De eerste infodag is klassiek een moment van grote opkomst en de tendens is dat het aantal bezoekers elk jaar toeneemt. Fysieke nabijheid tijdens gesprekken is onvermijdelijk en door het grote aantal bezoekers is de kring van de besmetting ook niet meer te traceren.

Daarom annuleren we de infodag als evenement, maar gaan we op zoek naar het best mogelijk online alternatief. Voor veel studiekiezers in deze infodag een belangrijk moment om een heel bepalende beslissing te nemen. We gaan op zoek naar een manier om keuzestress via online tools weg te nemen. Aan alle informanten die gepland stonden om aanwezig te zijn op de infodag, willen we daarom vragen om stand-by te blijven.

Vanaf morgen, en tot nader order tot aan het einde van de paasvakantie, schakelen we over op studentluwe campussen. ...

Dat doen we door ons onderwijs maximaal online te organiseren, of via vervangtaken te werken.

Je vindt per vak instructies op Canvas.

Momenteel gelden alle maatregelen tot en met paasvakantie.

Update 14/03: aanpassing richtlijnen rond mobiliteit

Wereldwijd treffen landen steeds meer maatregelen om het corona virus in te dammen.
Steeds meer landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen.
Het risico voor onze studenten om geblokkeerd te raken, wordt te groot...

KdG volgt bovendien het negatief reisadvies van BUZA
En dus vragen we al onze studenten in het buitenland om terug te keren. De coördinatie hiervan gebeurt vanuit de dienst internationalisering.

Bij vertrek na paasvakantie: nog geen beslissing genomen.

Wat met de kosten voor groepsreizen die geannuleerd moeten worden?

Alle groepsreizen worden tussen nu en het einde van de paasvakantie geannuleerd.

KdG onderzoekt hoe de kosten verrekend zullen worden, en zal hierin een gezamenlijk standpunt innemen met alle hogescholen.

Meer weten? 

Bekijk de info op intranet (enkel voor studenten)

Ik word ziek en ga naar huis, welke stappen moet ik nadien zetten naar KdG toe?

  • Raadpleeg in de eerste plaats en zo snel mogelijk een arts.  
  • Volg het advies van je arts te allen tijde op. 
  • Informeer preventie@kdg.be over het advies van je arts. 

De preventie-adviseur zal op basis van dat advies de maatregelen die binnen KdG genomen moeten worden, verder coördineren. 

Wat kan ik zelf doen?

Nu het griepseizoen volop bezig is en het Coronavirus zich steeds verder verspreidt, doet KdG een oproep om steeds hand-, nies- en hoesthygiëne in het achterhoofd te houden. 
Wat betekent dit concreet? Reinig je handen grondig na het sporten, voor het eten, na niezen of snuiten en na elk toiletbezoek. Maak je handen nat, zeep ze goed in, reinig ze minstens 20 tellen zeer grondig, spoel ze af en droog ze.  

Ben je verkouden? Gebruik een papieren zakdoek en hou deze voor je mond bij elke nies- of hoestbui. Gooi de zakdoek onmiddellijk in de vuilnisbak. Was je handen zoals hierboven beschreven en bewaar voldoende afstand (1 à 1,5m) tussen je collega’s en jou. Op elke campus is ook desinfecterende handgel aanwezig op het onthaal die je tussendoor kan gebruiken. 

Meer informatie rond hand-, nies- en hoesthygiëne vind je in de bijlagen.  

Voel je jezelf griepachtig? Ga onmiddellijk naar huis of blijf veiligheidshalve thuis en contacteer een arts. 
Dit is nog belangrijker als je net uit Noord-Italië komt of in contact geweest met een persoon die besmet is of vermoeden van besmetting heeft.