Kijken door de ogen van kinderen op de vlucht

Hoe beleven vluchtelingenkinderen hun vrije tijd en schooltijd en hoe kunnen we hun welbevinden vergroten? Een website met verhalen, acties en tools zal jou als leraar of begeleider van deze kinderen binnenkort inspireren.

Bezoek de website

“Voorbeelden van de acties die we uitwerken zijn het creëren van samenwerkingsverbanden met verschillende partners rond de opvangcentra waar de kinderen verblijven en het creëren van rustplekken zoals een vredesboom. Ons onderzoek wil inspiratie bieden die je kunt inzetten in je werk met deze kinderen”, vertelt Siska Van Daele, van het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk.

“We werkten de afgelopen twee jaar samen met kinderen, begeleiders en leerkrachten, in twee opvangcentra in de provincie Antwerpen. Vanuit ons belevingsonderzoek daar en geïnspireerd door digital storytelling ontwikkelden wij een website die verschillende aspecten van hun welbevinden belicht.”

Kijken door de ogen van kinderen op de vlucht
In het project Onderweg inspireren we begeleiders vanuit onze pedagogische expertise. Het startpunt is steeds de beleving van het kind. De website is een thematische verzameling van verhalen waarin die beleving getoond wordt. Achter de verhalen van die kinderen vind je als professional acties, methodieken en tools om aan de slag te gaan.

Vrijetijd en schoolbeleving - pedagogisch onderzoek - Foto door FilipVanRoe
We doen dit om eerst wat te vertragen, te kijken en te luisteren en niet direct instrumenteel te worden. Eerst tonen we de verhalen van de kinderen. Daarna pas de acties en instrumenten. De kinderen zijn de richtinggevers in dit onderzoek.
Siska Van Daele
onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk
Remote video URL

Bekijk een voorproefje van zo’n verhaal.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend