Onderweg met kinderen op de vlucht

Hoe beleven kinderen op de vlucht die in collectieve opvangcentra verblijven hun schooltijd en hun vrije tijd? Dat is de onderzoeksvraag waarop we in dit rapport een antwoord formuleren. Twee opvangcentra in de provincie Antwerpen in België vormden de uitvalsbasis om tijdens een langdurig belevingsonderzoek met 34 kinderen tussen zes en twaalf jaar oud naar hun beleving van de vrije tijd en de schooltijd te kijken. Het onderzoek hanteert een breed gamma aan participatieve onderzoeksmethoden zoals photovoice, photo-elicitation en arts-based inquiry en beantwoordt de onderzoeksvraag met thematische en narratieve analysevormen. Daardoor brengt het de veerkracht én de kwetsbaarheid van deze groep kinderen gelaagd in beeld.

De resultaten bevestigen dat onderwijs en vrije tijd motoren van veerkracht zijn, maar wijzen in beide sectoren ook op gemis, tekorten en frustraties. We concluderen dat kinderen de kans moeten krijgen een hybride identiteit te ontwikkelen, een proces waarvoor volledige toegang nodig is tot alle leefwerelden waarin ze zich begeven.  Daartoe formuleren we ‘drie wegen’ om kinderen op de vlucht ruim te ondersteunen: de weg van het inzicht in de leefwerelden van de kinderen, de weg van de samenwerking en de weg van de belangenbehartiger die voor de specifieke noden van deze kinderen opkomt en hun leefwerelden met elkaar verbindt.

Op 9 december 2021 organiseerden we een symposium over dit project. Je kan de captatie hier bekijken. Op die avond stelden we ook de bijbehorende fototentoonstelling voor. Deze expo is uitleenbaar. Wil je de expo in jouw bedrijf of instelling tentoonstellen? Neem contact op met siska.vandaele@kdg.be

Contact

siska.vandaele@kdg.be, +32 3 502 20 39

an.piessens@kdg.be, +32 3 502 22 84

gunilla.degraef@kdg.be +32 3 613 16 75

dietlinde.willockx@kdg.be, +32 3 613 15 28

Media-aandacht

  • Karrewiet maakte een pakkende reportage over kinderen op de vlucht die in een collectief opvangcentrum leven.  
  • Het Laatste Nieuws publiceerde een informerend artikel over het onderzoek met een reactie van Staatssecretaris Mahdi.  
  • De Standaard publiceerde een interview met ervaringsdeskundige Osman Qassim en een interview met de onderzoekers. Deze twee artikels zitten achter een betaalmuur.
  • MO Magazine interviewde Melanie Zonderman van het Platform voor Kinderen op de Vlucht, Katja Fournier van de Odisee Hogeschool en Silke Cuypers van de jeugdvereniging Tumult over het recht op spel van kinderen op de vlucht. 
  • DeWereldMorgen schreef een bijdrage over de vrijetijdsbeleving van jongeren op de vlucht en ging ook in gesprek met ervaringsdeskundige Osman Qassim en met Samuel-Joe Munanga van de Vlaamse Jeugdraad.  

Vervolg

Van mei 2021 tot april 2023 werken de onderzoekers verder aan het onderzoeksproject Op weg naar geïntegreerde praktijken met scholen, opvangcentra en vrijetijdsorganisaties voor kinderen op de vlucht.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend