Op weg naar geïntegreerde praktijken met scholen, opvangcentra en vrijetijdsorganisaties voor kinderen op de vlucht

Dit project vloeit voort uit het project Onderweg en combineert praktijkgericht met beleidsinformerend onderzoek. Het doel is dan ook tweeledig. Ten eerste willen we samenwerkingspraktijken ontwikkelen tussen organisaties die werken met kinderen op de vlucht en hun families. Ten tweede willen we kennis vergaren die toekomstig beleid kan informeren.

Pilots

Geïnspireerd door de principes van Children Zones en sociaal-geografische differentiatie, zetten we een aantal pilots op in twee settings: een in de Antwerpse metropool en een in het voorstedelijke Lint. In elke setting brengen we een intersectoraal netwerk tot stand, waarin medewerkers van opvangcentra samenwerken met medewerkers van scholen en van vrijetijdsvoorzieningen. De netwerken zullen medewerkers uit de betrokken sectoren ondersteunen om te zien hoe kinderen hun schooltijd, vrijetijdsactiviteiten en het dagelijkse leven in het opvangcentrum ervaren en om intersectorale dialoog en samenwerking tot stand te brengen over die ervaring.

Het onderzoeksgebaseerde karakter van de pilots garanderen we door:

  • Een solide literatuurstudie uit te voren over inclusieve en ondersteunende praktijken voor kinderen op de vlucht.
  • De bevindingen te incorporeren uit het PWO-project Onderweg dat de ervaringen van kinderen op de vlucht analyseerde in opvangcentra, scholen en vrijetijdsorganisaties.

Valorisatie

We voorzien vier valorisatieroutes

  • De participatieve aanpak en het actieve engagement van de stakeholders zal inclusieve, intersectorale praktijken tot stand brengen en dus voelbaar zijn voor kinderen op de vlucht en hun families.
  • Verschillende beleidsorganisaties zoals het Kinderrechtencommissariaat, het Vlaams Departement Onderwijs en lokale ngo’s, onder meer actief in de vrijetijdssector, zullen het project op verschillende fora opvolgen en de beleidsaanbevelingen checken op haalbaarheid.
  • We dragen bij aan het publieke debat over kinderen op de vlucht, hun families en over de mensen die in verschillende sectoren met hen werken door verschillende artikels in vakbladeren te publiceren en deel te nemen aan verschillende webinars.
  • De resultaten van het onderzoek vormen het uitgangspunt om een Europese projectaanvraag voor te bereiden, waarvan de precieze focus zal afhangen van de toekomstige calls. Mogelijke onderwerpen, die allemaal verband houden met dit projectvoorstel, zijn: netwerkvorming om kinderen op de vlucht en hun families beter op te vangen, een zinvolle vrije tijd op maat voor kinderen die in kwetsbare omstandigheden leven, sociale innovatieprojecten voor kwetsbare families en voor de teams die zich voor deze families inzetten.

Publiciteit

Via onze instagrampagina kun je de publicaties, webinars en acties volgen.

Hier vind je een captatie van een webinar dat de Koning Boudewijnstichting organiseerde en waar verschillende sprekers zich uitspreken over de noden van Oekraïense kinderen op school.

Contact

siska.vandaele@kdg.be, +32 3 502 20 39

an.piessens@kdg.be, +32 495 49 17 52

dietlinde.willockx@kdg.be, +32 3 613 15 28

  • Financiering: IOF SEP (= Industrieel Onderzoeksfonds van AUHA – Stimulering EU-KP & FWO-SBO projecten)
  • Duur onderzoek: 1 mei 2021 – 30 april 2023

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend