Tarieven studiegeld 2018-2019

Of bekijk de tarieven studiegeld 2019-2020

Diploma- of creditcontract voor bachelors en masters

De meeste nieuwe studenten schrijven in met een diplomacontract.

  • Niet-beursstudent: 238,30 euro + 11,40 euro per studiepunt
  • Beurs(tarief)student: 108,80 euro
  • Bijna-beursstudent: 238,30 euro + 4,10 euro per studiepunt

Andere

  • Examencontract: 108,80 euro + 4,10 euro per studiepunt
  • Bachelor-na-bachelors: 238,30 euro + 11,40 euro per studiepunt
  • Master-na-masters: 620 euro + 28 euro per studiepunt
  • Creditcontract voor leerling laatste jaar secundair onderwijs: 54,40 euro  (max. 10 studiepunten)
  • Negatief leerkrediet: verhoogd studiegeld voor student met negatief leerkrediet die voldoet aan de uitzonderingsregels zoals bepaald in het HOE: 11,40 euro extra per studiepunt waarvoor geen leerkrediet
  • Student niet-EER die enkel om reden van werk en/of studie een verblijfstitel in België gekregen heeft (International Business en masteropleidingen): 1200 euro + 80 euro per studiepunt (841 euro + 6,25 euro per studiepunt voor examencontract)

Check het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement voor alle info over studiegeld of bekijk ook de studiegelden voor het academiejaar 2019-2020.