Levensreddende vaardigheden in de verloskunde: efficiënt teamwork tijdens urgenties

Navorming op maandag 20/11/2017 en maandag 14/05/2018

Acute verloskundige noodsituaties zijn gelukkig zeldzaam. Als ze zich toch voordoen is het uitermate belangrijk dat alle handelingen zodanig geautomatiseerd zijn, zodat er rustig en adequaat gereageerd kan worden.

In deze navorming, georganiseerd in samenwerking met ons expertisecentrum ‘Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg’, word je hierin getraind. De navorming richt zich tot zorgverleners werkzaam binnen de verloskunde.

Kalm blijven, het overzicht houden, tijdig hulp van anderen inschakelen, hulp coördineren én effectief een noodsituatie oplossen zijn vaardigheden die tijdens deze training worden ingeoefend. Je werkt aan een vlotte systematische aanpak in situaties waarin elke seconde telt. Dit vereist naast kennis ook ervaring en dus oefening. Urgenties in een thuissituatie vergen een specifieke aanpak. Deze kunnen geoefend worden in aparte workshops voor vroedvrouwen die werkzaam zijn in deze context. Voor deze workshops vragen we de deelnemers om te komen oefenen met hun eigen materiaal om de simulatie de realiteit zoveel mogelijk te laten benaderen.

Doelgroep

De training richt zich tot alle zorgverleners werkzaam binnen de verloskunde, zowel individueel als in teamverband.

Programma

 • 9.00 u. – 09.30 u.: Onthaal met koffie
 • 9.30 u. – 10.30 u.: Welkomstwoord
  Efficiënt teamwork tijdens urgenties: focus op non-technische factoren.
 • 10.30 u. – 16.15 u.: Theoretische en praktische opfrissing van de gekozen urgenties
  “Hands on” simulatietraining aan de hand van casussen met evaluatie
 • 10.30 u. – 12.00 u.: Workshop 1
 • 12.00 u. – 13.00 u.: Lunch
 • 13.00 u. - 14.30 u.: Workshop 2
 • 14.45 u. - 16.15 u.: Workshop 3
 • 16.15 u. - 16.30 u.: Slotbeschouwingen

Workshops

 • Handelen bij een schouderdystocie  en reanimatie van de pasgeborene
 • Handelen bij een fluxus
 • Handelen bij eclampsie

Vroedvrouwen die urgenties wensen te oefenen bij thuisbevallingen doen de 3 casussen in groep: schouderdystocie, fluxus en reanimatie van de pasgeborene.

Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het effect van communicatie bij urgenties. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van een urgentie op de patiënt.

De theorie wordt kernachtig behandeld en is gebaseerd op actuele inzichten en richtlijnen. We oefenen individueel of in teamverband, onder begeleiding van onze docenten en aan de hand van realistische casussen.

In een gecontroleerd gesimuleerde maar levensechte omgeving (skillslab) kan onbeperkt ervaring worden opgedaan met het effectief oplossen van noodsituaties onder de vorm van casussen.

Praktisch

 • De training vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • De training wordt 2 maal gegeven. Je kiest 1 van de data.
 • Data: maandag 20/11/2017 en maandag 14/05/2017
 • Deelnameprijs: 160 euro
 • Je kan deze navorming ook volgen in combinatie met de navorming Niet storen, bevallende vrouw van 5/12/2017 of 8/05/2018. Indien beide navormingen gevolgd worden, geniet je een voordeeltarief: 210 euro ipv 240 euro. Als je kiest voor het gecombineerde aanbod dan komt deze opleiding in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

KMO-portefeuille

De Karel de GroteHogeschool is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille (opleidingscheques voor werkgevers).

Kleine, middelgrote (en grote) ondernemingen, alsook zelfstandigen, komen in aanmerking voor de subsidieregel KMO-portefeuille.

De aanvraag van de KMO-portefeuille moet ten laatste 14 dagen na de aanvang van de opleiding gebeuren via de webapplicatie van de KMO-portefeuille. Deze subsidie kan enkel via het internet aangevraagd worden aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille.

Enkel de kost van de opleiding wordt gesubsidieerd. Cursusmateriaal en andere kosten bijvoorbeeld cateringkosten, die afzonderlijk worden gefactureerd, worden net zoals btw niet gesubsidieerd met de KMO-portefeuille. Deze kosten moeten rechtstreeks betaald worden.

Het erkenningsnummer van Karel de Grote-Hogeschool als dienstverlener bij KMO-portefeuille is DV.O101541.

Meer informatie vind je op de website van Agentschap Ondernemen.