Levensreddende vaardigheden in de verloskunde: efficiënt teamwork tijdens urgenties in de verloskamer

Navorming op maandag 19 november 2018 en maandag 13 mei 2019

Acute verloskundige noodsituaties zijn gelukkig zeldzaam. Als ze zich toch voordoen, is het uitermate belangrijk dat alle handelingen zodanig geautomatiseerd zijn dat er rustig en adequaat gereageerd kan worden.

In deze navorming, georganiseerd in samenwerking met ons expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg, word je hierin getraind.

Kalm blijven, het overzicht behouden, tijdig hulp van anderen inschakelen, hulp coördineren én effectief een noodsituatie oplossen zijn vaardigheden die tijdens deze praktijktraining worden ingeoefend.
Je werkt aan een vlotte systematische aanpak in situaties waarin elke seconde telt.
Dit vereist naast kennis ook ervaring en dus oefening. Urgenties in een thuissituatie vergen een specifieke aanpak die in aparte workshops gericht op zelfstandige vroedvrouwen wordt ingeoefend.

Het programma bestaat uit een theoretische en praktische opfrissing van de urgenties nl. simulatietraining (op basis van casussen en afsluitend een evaluatie) en workshops:

 • Handelen bij een schouderdystocie en reanimatie van de pasgeborene
 • Handelen bij een fluxus
 • Handelen bij eclampsie

Apart programma voor vroedvrouwen die thuisbevallingen doen.

Programma

 • 09.00 u.:  Onthaal en registratie met koffie

 • 09.30 u.: Verwelkoming & intro
  Efficiënt teamwork tijdens urgenties: focus op non-technische factoren

 • 10.30 u.: Workshop 1

 • 12.00 u.: Broodjeslunch

 • 13.00 u.: Workshop 2

 • 14.45 u.: Workshop 3

 • 16.15 u.: Slotbeschouwing

 • 16.30 u.: Einde

Vroedvrouwen die urgenties wensen te oefenen bij thuisbevallingen doen de 3 casussen in groep: schouderdystocie, fluxus en reanimatie van de pasgeborene. 

Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het effect van communicatie bij urgenties. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van een urgentie op de patiënt.

De theorie wordt kernachtig behandeld en is gebaseerd op actuele inzichten en richtlijnen. We oefenen individueel of in teamverband, onder begeleiding van onze docenten en aan de hand van realistische casussen.

In een gecontroleerd gesimuleerde maar levensechte omgeving (skills lab) kan onbeperkt ervaring worden opgedaan met het effectief oplossen van noodsituaties onder de vorm van casussen.

Workshops

 • Handelen bij een schouderdystocie en reanimatie van de pasgeborene
 • Handelen bij fluxus
 • Handelen bij eclampsie
 • Aparte workshop voor vroedvrouwen die urgenties (in casu schouderdystocie, fluxus en eclampsie) bij thuisbevallingen willen oefenen: neem je eigen materiaal mee, zodat we de realiteit zoveel mogelijk kunnen benaderen.

Voor wie

De navorming richt zich tot alle zorgverleners werkzaam binnen de verloskunde, zowel individueel als in teamverband kan er deelgenomen worden. 

Praktisch

 • Wanneer
  De navorming zal tweemaal plaatsvinden tijdens het academiejaar 2018-2019:
  • maandag 19/11/2018 van 9 tot 16.30 u. 
  • maandag 13/5/2019 van 9 tot 16.30 u. 
 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt 160 euro per persoon incl. catering, `EHVV gadget´ en digitale syllabi (wordt voor aanvang doorgestuurd).
  Voor studenten bedraagt de deelnameprijs 60 euro per persoon.
 • KMO-portefeuille
  De navormingen van de Karel de Grote Hogeschool komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Erkenningsnummer: DV.010154
De inschrijvingen zijn afgesloten op 6/5