Netwerkversterkende hulpverlening in dialoog

Tweedaags vormingstraject van Bind-Kracht

Mensen in armoede worden geconfronteerd met risico’s die leiden tot uitsluiting en isolement. Hun netwerk is meestal beperkt, éénzijdig, dwingend of destructief. Een tekort of een teveel aan hulpverleners maakt het bekomen van een werkbaar, versterkend netwerk extra moeilijk.

In deze vorming focussen we op het dialogisch verkennen van netwerken, het toeleiden van mensen naar een netwerk en het versterken van het netwerk.

Nog vragen?

Voor wie?

Voor hulpverleners die werken met mensen in armoede en actief zijn in het ontwikkelen van netwerken: maatschappelijk werkers, trajectbegeleiders, sociaal verpleegkundigen, woonbegeleiders, groepswerkers, jeugdwelzijnswerkers ...

Thema's

 • dialogisch exploreren van netwerken aan de hand van het ecogram, genogram, netwerkcirkel en contactladder
 • onderzoeken van mogelijkheden tot het herstel van betekenisvolle relaties, versterken en verbreden van netwerken
 • de inzet van ondersteunende methodieken van netwerkversterkend werken
  • Eigen Kracht-Conferenties
  • Lokaal Cliëntoverleg
  • Basisschakelmethodiek
 • de professional als facilitator en ondersteuner: samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers
 • warme overdracht
 • passend loslaten en ruimte voor nazorg

Cursisten over deze vorming

 • “Ik probeer terug meer stil te staan bij het netwerk van de cliënt en hier echt verandering in te brengen, in dialoog met de cliënt.”
 • “Wat sterk blijft hangen: eerst werken aan vertrouwen, dan verbreden.”
 • “De vorming liet me terug stilstaan bij de kern van het maatschappelijk werk.”

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be