Duurzaam schoolleiderschap: ontwikkeling van een masterclass voor duurzaam loopbaanbeleid in het Vlaamse secundair onderwijs

Duurzaam leiderschap is een concept dat al enige tijd opmars maakt in het bedrijfsleven. Het vertrekt van de gedachte dat organisaties de dag van vandaag niet enkel economische belangen mogen nastreven (financiële impact), maar dat ze ook op een duurzame manier moeten omgaan met hun natuurlijke en menselijke ‘grondstoffen’ (ecologische en humane impact). Dit omvat o.a. het behouden en ontwikkelen van het menselijk kapitaal van de organisatie (i.e. de medewerkers) i.p.v. het uitputten van dit kapitaal.

Met het onderzoeksproject willen we de weg plaveien om duurzaam leiderschap ingang te laten vinden in het onderwijs in Vlaanderen. Ook het onderwijs staat immers voor belangrijke uitdagingen waarop duurzaam schoolleiderschap een antwoord kan bieden, zoals o.a. een grote planlast/werkdruk voor leraren, de steeds complexer wordende maatschappij, de externe druk en verwachtingen waaraan scholen worden blootgesteld, alsook de tendens naar toenemende verantwoording die ze dienen af te leggen.

Concreet zullen we samenwerken met schoolleiders en HR-specialisten om het concept ‘duurzaam schoolleiderschap’ te concretiseren. Hierbij leggen we de focus op het voeren van een duurzaam HRM- en loopbaanbeleid in scholen. We brengen duurzame praktijken en hun uitkomsten in kaart (bijv. impact op prestaties van leraren, welbevinden, ziekteverzuim, retentie), alsook belangrijke randvoorwaarden, succesfactoren en drempels in ons onderwijs. Daarbij onderzoeken we welke rol is weggelegd voor het middenkader (bijv. graadcoördinatoren) in scholen.

Onze onderzoeksmethodiek is kwalitatief. Na een verkennende literatuurstudie, zullen we schoolleiders en middenkaderleden bevragen in interviews. Daarnaast organiseren we inspirerende workshops voor schoolbeleidsteams en ondersteunen we deze teams in de verdere ontwikkeling van een schoolactieplan. Tevens organiseren we focusgroepen met diverse stakeholders (o.a. onderwijsexperts) rond de implementatie van een duurzaam HRM- en loopbaanbeleid in het Vlaamse onderwijs. Het project zal uitmonden in een wetenschappelijke publicatie en een praktijkpublicatie.

Contact

loth.vandenouweland@kdg.be 
+32 3 502 27 94

  • Duur onderzoek: 01/9/2019 - 31/08/2022

  • Onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs

  • Projectpartners: onderzoeksgroep Edubron Universiteit Antwerpen, Better Minds at Work

  • KdG-medewerkers: Jo Van de Weghe, Griet van der Velden, Loth Van Den Ouweland

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend