E-book duurzaam schoolleiderschap in het secundair onderwijs

Ben jij een schooldirecteur of bepaal je mee het aanwervingsbeleid van een secundaire school? Dan weet je hoe uitdagend het personeels- en loopbaanbeleid is op scholen. Het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs schiet je met dit e-book te hulp. We ontwikkelden denkkaders en theorieën die een antwoord bieden op die uitdagingen.

In het boek reiken we telkens een aantal praktisch toepasbare modellen aan, die we staven met getuigenissen en praktijkvoorbeelden. Het boek sluit af met een organisatiescan die directeurs, beleids- en HR-medewerkers in staat stelt om de eigen groeikansen op vlak van duurzaam leiderschap in de school in kaart te brengen.

Download gratis het e-book Duurzaam Schoolleiderschap

Duurzaam leiderschap staat voor:

 • Leiden op een verantwoorde en duurzame manier.
 • Met zorg voor de natuurlijke en menselijke grondstoffen van de organisatie.
 • Met oog voor de impact op de bredere omgeving.

Het boek zoemt in op:

 • De 4 kernkwaliteiten van een duurzame schoolleider.
 • Kernwaarden als kompas voor de school.
 • Duurzame veranderingsprocessen.
 • Een duurzaam welzijnsbeleid.
 • Een duurzaam loopbaanbeleid.
 • Duurzame leiderschapsontwikkeling en -opvolging.

Voor wie?

 • Schooldirecteurs
 • Algemeen en coördinerend directeurs
 • Schoolbesturen
 • Ondersteuners

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
 • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend