Effectenonderzoek van een autonomieondersteunende vakdidactiek techniek

Zowel op Europees vlak als in Vlaanderen is men het er over eens dat de huidige generaties een zekere technische bagage nodig hebben om in de samenleving te kunnen functioneren. Het is dan ook belangrijk dat reeds vroeg in de schoolloopbaan en doorheen het basis- en secundair onderwijs voldoende aandacht wordt besteed aan het bijbrengen van technische geletterdheid.

Voor Vlaanderen werden nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen opgesteld om er voor te zorgen dat Vlaamse leerlingen in voldoende mate technisch geletterd worden. Deze zijn vanaf schooljaar 2010-2011 van toepassing. Binnen deze eindtermen staat het duiden, hanteren en begrijpen van techniek centraal. Hiervoor moeten leerlingen op een motiverende wijze kennis kunnen maken met techniek in al zijn facetten zodat zij ook in de volgende jaren van hun schoolloopbaan een gemotiveerde en positieve keuze kunnen maken voor een technisch georiënteerde studie of zich kunnen handhaven in een steeds technischere wereld.

Onderzoek toont aan dat een autonomieondersteunende onderwijsaanpak een belangrijke hefboom kan zijn voor het optimaliseren van zowel cognitieve, metacognitieve als affectieve componenten van leren. Voorliggend onderzoeksproject beoogt een autonomieondersteunende onderwijsaanpak voor het vak Techniek te evalueren aan de hand van zijn effect op de doelmatigheidsbeleving (zelf-effectiviteit) van leerkrachten, de leerwinst van leerlingen op het vlak van technische geletterdheid en hun attitude ten aanzien van techniek in de eerste graad van het secundair onderwijs.

Contact

bart.bulckens@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1 september 2010 - 31 augustus 2013

  • Projectpartners: Universiteit Antwerpen

  • KdG-medewerkers: Bart Bulckens en Jan Ardies

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend